fbpx Antall innlagte covid-19 pasienter minsker Hopp til hovedinnhold

Antall innlagte covid-19 pasienter minsker

Laboratoriebilde av koronaviruset fra
VIRUS: Laboratoriebilde av koronaviruset. Foto: NIH/NIAID

Fredag var 158 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er seks færre enn i går.

23 av pasientene får respiratorbehandling. Samme antall som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

33 er innlagte på Ahus, 3 i Bergen, 20 på Oslo Universitetssjukehus, 5 på St. Olavs og 3 på Univeristetssykehuset Nord-Norge. Helse Fonna har 3 innlagte, Helse Nord-Trøndelag 5, Helse Stavanger 18, Sørlandet sykehus 2, Sykehuset i Vestfold 7, Sykehuset Innlandet 6, Sykehuset Østfold 15, Sykehuset Telemark 2 og Vestre Viken 18. Disse sykehusene har en innlagt hver; Helse Førde og Nordlanssykehuset, ifølge tall fra Helsedirektoratet fredag 15. januar.

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

I alt har 71 971 personer fått første dose av koronavaksinen i Norge, og 1873 har fått andre dose.

7155 fikk første dose torsdag, det er ca. 2000 færre enn dagen før. 158 fikk andre dosen torsdag, det er over 500 færre enn dagen før.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

303 kommuner har nå vaksinert over en prosent av sine innbyggere siden 27. desember.

Herøy på topp og bunn

På topp ligger Herøy i Møre og Romsdal, de har vaksinert over 6 prosent av innbyggerne. De er nummer to bak Utsira (9,6 %). På bunn finner vi Herøy i Nordland med en prosentandel på 0,25.

39 kommuner har passert to prosentpoengs vaksineandel. Av kommuner med litt størrelse finner vi Hamar (3,7 %), Ringsaker (3,22), Fredrikstad (2,65 %), Stange (2,6 %), Sarpsborg (2,52 %) og Levanger (2,23 %).

Treige kommuner

På bunnen av lista finner vi noen større kommuner som Gjøvik (0,73 %), Indre Østfold (0,77), Sandnes (0,82) og Kongsberg (0,90). Totalt 53 kommuner ligger fortsatt under en prosentandel vaksinerte innbyggere.

Klikk på kommunen du vil vite mer om, eller søk i søkefeltet, så ser du tallene.

Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til Folkehelsas vaksinasjonsbase SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

KILDE: Folkehelseinstituttet