fbpx Jordmor ble dømt til ubetinget fengsel for å ha stjålet medisiner Hopp til hovedinnhold

Jordmor ble dømt til ubetinget fengsel for å ha stjålet medisiner

Bildet viser oksykodon-tabletter
RUSET PÅ JOBB: En jordmor både brukte og stjal opioider på jobben – blant annet opioidet Oxycontin. Foto: David Wood / Mostphotos

Helsetilsynet opprettet en tilsynssak mot en jordmor etter at de fikk en henvendelse om at kolleger mistenkte at hun stjal medisiner, og hadde injisert opioider mens hun var på jobb.

Rusmisbruk er den hyppigste årsaken til at sykepleiere og annet helsepersonell mister sin autorisasjon. Selv om tallene er små med tanke på hvor mange som jobber i helsevesenet, er det alvorlig når det skjer.

Vår jobb i Helsetilsynet er å bidra til at pasientsikkerheten ivaretas i helsetjenestene. Helsepersonell som har alvorlige rusproblemer, er til stor fare for kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Det er årsaken til at vi som oftest tilbakekaller deres autorisasjon, slik at de ikke kan jobbe i helsevesenet – som i dette tilfellet med denne jordmoren, sier fagsjef i Helsetilsynet Tore Berg-Vingen.

Tyveri og misbruk

Helsetilsynet fikk saken på sitt bord fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen journ.anm.), som opplyste at en jordmor både hadde brukt og stjålet opioider på jobben – blant annet opioidet Oxycontin.

I tillegg mente arbeidsgiver at hun hadde stjålet ampuller med det narkotiske legemiddelet Sufenta, og at hun var påvirket av dette på jobb mens hun var i direkte pasientkontakt. Jordmoren jobbet i et vikariat ved det norske sykehuset gjennom et vikarbyrå.

Kollegaene reagerte

Ifølge tilsynsrapporten var det jordmorens kollegaer som først reagerte og fikk mistanke at jordmoren var ruspåvirket på en nattevakt hvor hun hadde direkte pasientarbeid.

Medisinregnskapet viste at det manglet 15–20 ampuller Sufenta fra medisinrommet. En av ampullene skal ha vært tatt under den aktuelle nattevakten. Både arbeidsgiver og kollegaer mente jordmoren hadde stålet de manglende ampullene.

I tilsynsrapporten står det:

«Personalet observerte at du, da du kom ut fra et cirka 20 minutters opphold på toalettet, hadde små pupiller og virket synlig beruset. Du hadde også på forespørsel vist frem albuer som viste tydelige tegn på intravenøse injeksjoner på begge armer. Du benektet overfor arbeidsgiver å ha tatt legemidler eller vært ruspåvirket på jobb.»

Sufenta

Sufenta tilhører legemiddelgruppen generelle anestetika. Det er et sterkt smertestillende legemiddel som blir brukt på sykehus. Sufenta blir enten gitt intravenøst (i en vene) for å gi smertelindring av hele kroppen (eventuelt narkose) i forbindelse med en operasjon, eller epiduralt (i et område utenfor ryggmargen) for å gi smertelindring i deler av kroppen, for eksempel i forbindelse med fødsel eller etter en operasjon. Legen din vil vurdere om du kan bruke dette legemidlet.

Kilde: Felleskatalogen

Politiet ble tilkalt

– Jordmoren hadde fått sin norske autorisasjon på grunnlag av sin danske autorisasjon, forteller Tore Berg-Vingen.

Det første Helsetilsynet gjorde, var å suspendere autorisasjonen til jordmoren mens de undersøkte saken. Helsetilsynet snakket både med jordmorens norske arbeidsgiver og kontaktet det danske helsetilsynet, (Styrelsen for Patientsikkerhed) for å høre om de hadde noen anmerkninger på jordmoren. Det hadde de.

– Vi fikk opplyst at hun hadde fått forbud mot å utøve faglig virksomhet som jordmor i Danmark. Årsaken var også der langvarig rusmisbruk, sier Berg-Vingen. (bilde over)

De danske myndighetene forklarte at jordmoren hadde hatt et stort forbruk av Oxycontin (opioid), og at hun i tillegg til den faste forskrivningen fra lege, hadde supplert med ytterligere Oxycontin.

– De danske myndighetene viste også til at jordmoren hadde utviklet en avhengighet av opioider, forteller han.

– Men dersom en dansk jordmor mister sin autorisasjon, skal hun ikke da automatisk også miste sin norske?

– Det er for så vidt riktig, men vi har litt forskjellige reaksjonsformer i de nordiske landene, sier Berg-Vingen og utdyper:

– I dette tilfellet hadde ikke jordmoren blitt fratatt sin danske autorisasjon, men fått den «midlertidig tilbaketrukket». Hadde danske myndigheter tilbakekalt hennes autorisasjon, ville den norske også blitt det. Nettopp fordi vi ønsker å hindre at helsepersonell som har mistet autorisasjonen i ett land, kan reise til et annet for å jobbe, sier han.

Ble dømt for tyveri

Siden jordmoren også hadde stjålet medisiner, ble saken anmeldt til politiet, som etter sine undersøkelser tiltalte jordmoren for tyveri.

– Vi fikk opplysninger fra politiet om at jordmoren ble funnet skyldig i tyveri og at hun ble dømt til ubetinget fengsel, sier Berg-Vingen.

På bakgrunn av alle de innsamlede opplysningene, bestemte Helsetilsynet å tilbakekalle hennes autorisasjon som jordmor.

– Jeg regner med hun også har mistet sin autorisasjon som sykepleier?

– Ja. Når det er snakk om rusavhengighet, så tilbakekaller vi som regel alle autorisasjonene en person har, bekrefter Berg-Vingen.

Helsetilsynets oppgave er som nevnt å ivareta pasientsikkerheten. Men for helsepersonell som har rusproblemer og som blir fratatt sin autorisasjon, kan det være en tragedie. De har ikke bare et rusproblem, men de har også mistet sitt levebrød.

– Hvordan følges personer som mister sin autorisasjon opp i etterkant?

– Det finnes ikke noe organisert opplegg som jeg vet om. Det er litt tilfeldig hvordan arbeidsgivere selv velger å følge opp. Noen er flinke til å få helsepersonell inn i AKAN-avtaler, mens andre steder får de sparken på dagen. Mitt inntrykk fra sakene jeg har vært involvert i, er at oppfølgingen er ulik fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, sier Berg-Vingen.

Kan få autorisasjonen tilbake

Men alt håp er ikke ute selv om du mister din autorisasjon.

– Mange søker om å få den tilbake. For helsepersonell som har mistet autorisasjonen på grunn av rus, setter vi som krav at de må ha vært rusfrie i minst to år for å få den tilbake. Rusfrihet må kunne dokumenteres. Det gjør vi fordi vi vet at det er lett å få tilbakefall, sier han og legger til:

Jordmoren i denne saken injiserte sterke opiater, og hun stjal medisiner. Det gjør saken ekstra alvorlig.

– Når helsepersonell har kommet så langt at de injiserer, regner vi det som et alvorlig rusproblem. Da er det ikke uvanlig at vi setter som krav at personen må ha vært rusfri i mer enn to år, sier han.

49 sykepleiere mistet sin autorisasjon i fjor

Bildet viser Jan Fredrik Andresen
STABILT: – At 49 sykepleiere mister sin autorisasjon, er tross alt ikke et høyt tall når vi tenker på hvor mange sykepleiere det er der ute, sier Andresen. Foto: Berit Roald/Statens helsetilsyn

Rusmisbruk og tyveri er fremdeles den hyppigste årsaken til at helsepersonell mister sin autorisasjon.

Hvert år publiserer Helsetilsynet tall over hvilke reaksjoner de har gitt i foregående år. I dag kom statistikken for koronaåret 2020.

49 sykepleiere mistet autorisasjonen

Totalt mistet 117 helsepersonell til sammen 128 autorisasjoner.

– Dette er en nedgang sammenliknet med 2019, sier Helsetilsynets direktør, Jan Fredrik Andresen til Sykepleien.

Når det gjelder sykepleiere, mistet 49 sin autorisasjon i 2020.

– Det er det samme som året før. Tallene holder seg forholdsvis stabile fra år til år. At 49 sykepleiere mister sin autorisasjon, er tross alt ikke et høyt tall når vi tenker på hvor mange sykepleiere det er der ute, sier Andresen.

– Hva er den vanligste årsaken?

– Årsaken er som tidligere år – misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, som for eksempel tyveri av legemidler, sier han.

Helsetilsynet begjærte påtale mot seks helsepersonell.

– I 9 saker fant vi ikke grunnlag for å begjære påtale mot personell eller mot virksomheter, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

LES: 49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019

Flest reaksjoner mot leger og sykepleiere

Helsetilsynet kan gi flere typer reaksjoner: Advarsel, begrenset autorisasjon, suspensjon og frata helsepersonell autorisasjonen.

I fjor ga Helsetilsynet totalt 209 reaksjoner til helsepersonell.

Av reaksjonene var 82 rettet mot leger, 63 mot sykepleiere og 25 mot helsefagarbeidere.

30 leger mistet autorisasjonen, og 36 fikk advarsel. Videre mistet fire leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. Når det gjelder helsefagarbeidere, mistet 21 sin autorisasjonen.

I tillegg påpekte Helsetilsynet brudd på helse- og omsorgslovgivningen overfor 39 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2020. Det er litt færre enn i 2019, da fikk 51 helseinstitusjoner påpekt slike lovbrudd.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

Selv om helsepersonell mister sin autorisasjon, kan de søke om å få den tilbake.

I 2020 behandlet Helsetilsynet 168 søknader fra 153 helsepersonell om ny autorisasjon.

– Vi innvilget 73 søknader helt eller delvis, og vi avslo 115. Når en søknad gjelder både ny og begrenset autorisasjon, registreres begge utfallene. Summen av antallet innvilgelser og avslag er derfor høyere enn antallet behandlede søknader, melder Helsetilsynet.

Totalt fikk 16 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger, mens 25 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår.

– Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 30 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, melder Helsetilsynet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.