fbpx Bedre sykepleierbemanning sparte liv og reduserte kostnader Hopp til hovedinnhold

Bedre sykepleier­bemanning sparte liv og reduserte kostnader

Operasjon av pasient med Parkinsons sykdom. Anestesisykepleier
BEMANNING: På australske operasjonsavdelinger gikk dødsfall og reinnleggelser ned med flere sykepleiere på jobb. Arkivfoto: Marit Fonn

Over 17 000 sykepleiere og 400 000 pasienter ved australske sykehus har deltatt i en studie etter at en bemanningsnorm på 1:4 ble innført i 2016. Resultatet er tydelig.

En ny studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at det å styrke staben av sykepleiere, har spart pasienters liv, forebygget reinnleggelser, forkortet sykehusoppholdet og i tillegg redusert utgifter.

Sammenliknet australske sykehus

Studien ble utført på sykehus i delstaten Queensland i Australia. En del av sykehusene innførte i 2016 en bemanningsnorm som tilsa at hver sykepleier maksimalt skal ha ansvaret for fire pasienter. Dette ble innført som et sikkerhetstiltak. Før dette var det store variasjoner på hvor mange pasienter hver sykepleier hadde ansvaret for – det kunne være opp til ti, ifølge studien.

Forskerne har nå studert resultatene etter to år for pasienter ved 27 sykehus som innførte bemanningsnorm, og sammenliknet med 28 sykehus som ikke hadde innført normen med maks fire pasienter per sykepleier.

Over 400 000 pasienter og mer enn 17 000 sykepleiere har vært med i studien, som er gjort ved kirurgiske avdelinger.

Sykepleierne meldte at de merket betydelige lettelser bare ved å redusere med én pasient, og flere fikk opptil tre færre pasienter å ta hånd om etter at normen ble innført. 

Liv og kapasitet spart

Forskerne har beregnet at det som følge av styrkede sykepleieressurser er spart 145 pasientliv.

Det beregnes at 255 reinnleggelser har blitt unngått, og antallet sykehusdager er sunket med 29 222, sammenliknet med hva som ville vært realiteten uten bemanningsnormen.

Beviser betydningen av god bemanning

Funnene regnes som et solid bevis for de positive effektene for pasientene når sykepleierne har et rimelig antall pasienter å ha ansvaret for.

– Denne studien er et klart eksempel på god offentlig helsepolitikk i Queensland, og resultatene viser til fulle fordelen for helsevesenet, sykepleierne, pasientene og publikum, sier førsteforfatter for studien, professor Matthew McHugh ved universitetet i Pennsylvania, i en pressemelding.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Queensland University of Technology og sykepleierutdanningen ved Universitetet i Pennsylvania i USA.

I staten New York ligger det nå ifølge nettstedet Times Union et forslag til bemanningsnorm for sykepleiere og kvalitetssikring av helsepersonell for alle helseinstitusjoner. Forslaget er ikke ennå vedtatt, men en undersøkelse av 116 sykehus i New York antyder at over 4370 dødsfall ville vært unngått, og 720 millioner dollar hadde vært spart i løpet av to normalår (uten pandemi).

Et liknende forslag ligger til behandling i Illinois. 

– Dette positive resultatet fra Queensland bør være nok informasjon for politikerne i både USA og andre land, sier McHugh.

Sparer penger også

Forskerne peker også på en økonomisk fordel av høyere bemanning: Mindre slitne sykepleiere blir sjeldnere syke, det blir mindre utskiftning av personell og mindre vikarbruk, og flere blir værende i pasientnære jobber. Alt dette gir økonomiske besparelser for sykehusene.

Les også:

Sykepleie redder liv

Færre pasienter dør på kirurgiske avdelinger når sykepleierne har ansvar for få pasienter og en stor andel har treårig utdanning på høgskolenivå. Det viser en internasjonal studie publisert i The Lancet.

RN4Cast er den største europeiske undersøkelsen gjort på sykepleie og sykehusresultater.

Undersøkelsen viser blant annet at en vanlig kirurgisk pasient har redusert risiko for å dø dersom avdelingen har få pasienter og en høy andel sykepleiere på bachelornivå eller høyere.

– Resultatene er i tråd med det sykehusansatte lenge har pekt på: Når sykehushverdagen blir svært travel, går det ut over kvaliteten på arbeidet som blir utført, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Sjetne har hatt ansvaret for innsamling og bearbeiding av de norske dataene. Studien omfattet mer enn 420.000 pasienter ved 300 sykehus i ni europeiske land, derav over 35.000 pasienter ved i alt 28 norske sykehus.

Funnene offentliggjøres i dag i The Lancet.


Norge har bidrat

I 2011 ble de norske resultatene offentliggjort. Sykepleien har skrevet flere artikler om saken.

- Det er svært positivt at Kunnskapssenteret kunne bidra til Norges deltakelse i denne undersøkelsen. Undersøkelser som dette trenger store mengder data for at resultatene skal bli pålitelige. At resultatene blir publisert i The Lancet innebærer en anerkjennelse av undersøkelsens kvalitet og verdi, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng ved Kunnskapssenteret.


NSF tok initiativ

Det var NSF som tok initiativ til at Norge skulle tas med i studien. Forbundsleder Eli gunhild By, sier det er gledelig at Kunnskapssenteret har løftet opp undersøkelsen.

- I tillegg er det positivt at Lancet har anerkjent den og publiserer resultatene. Det er med på å anerkjenne sykepleie som fag. Funnene viser at jobben vi gjør er avgjørende for hvordan det går med pasientene, sier hun.

 

Fakta og funn

- Våre funn understreker risikoen som kan oppstå for pasientene som en følge av bemanningsreduksjon som innstrammingstiltak, sier professor Linda Aiken fra University of Pennsylvania School of Nursing, USA, som leder forskningen.

Hun sier videre at funnene antyder at økt vekt på utdanning på bachelornivå for sykepleiere kan redusere dødelighet på sykehusene.

Forskerne har analysert svar fra 26.500 sykepleiere i ni europeiske land (Belgia, England, Finland, Irland, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Sveits).

De har gått igjennom 422.730 pasientjournaler hos pasienter over 50 år og som var utskrevet etter vanlige kirurgiske prosedyrer.


Store variasjoner 

Sykepleierbemanningen og utdanningsnivå varierte mye, både mellom land og mellom sykehus innen hvert land.

Gjennomsnittlig antall pasienter per sykepleier varierte fra 12,7 i Spania og 10,8 i Belgia til 6,9 i Irland og 5,2 i Norge.

I Spania og Norge hadde alle sykepleiere utdanning på bachelornivå, sammenliknet med et gjennomsnitt på 10 prosent i Sveits og 28 prosent i England.

Forfatterne av Lancet-artikkelen understreker at funnene i Europa gjenspeiler tidligere funn fra USA.

 

Klok og smart

- Klok og smart personalforvaltning er et område vi vet lite om, samtidig som vi bruker enorme menneskelige og økonomiske ressurser på lønn og utdanning i sykehusene. Det er stort behov for å utvikle metoder slik at vi kan følge med på konsekvensene av valg som blir gjort på dette området. Det vil gjøre det mulig å trekke nyttig lærdom og dele på saklig kunnskap, sier Ingeborg Strømsend Sjetne.

Den norske undersøkelsen viste at det også er store forskjeller mellom sykehusene i Norge.

Her er de norske resultatene som ble publisert i 2011.

Flere artikler om RN4Cast-undersøkelsen

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.