fbpx Vil ha nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor i Norge Hopp til hovedinnhold

Vil ha nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor i Norge

Helseminister Bent Høie
GITT OPPDRAG: Helseministeren har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å formalisere funksjonene. Foto: Marit Fonn

Avtroppende helseminister Bent Høie (H) har bestilt en nasjonal sjefsykepleier og en nasjonal sjefjordmor. NSF er storfornøyd med forslaget.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har siden 2011 ønsket seg en nasjonal sjefsykepleier, slik enkelte andre land har sine Chief Nurse Officers (CNO). Det vil si en koordinerende enhet for sykepleietjenesten, som skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av kvalitet på sykepleien i landet.

I en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) onsdag kommer det frem at helseminister Bent Høie foreslår ikke bare en nasjonal sjefsykepleier, men også en nasjonal sjefjordmor.

NSF har ventet lenge

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er veldig fornøyd med at Helsedirektoratet nå har fått i oppgave å få på plass en nasjonal sjefsykepleier og en nasjonal sjefjordmor.

– Ja, dette er vi svært fornøyd med. Det er noe NSF har jobbet for i årevis, og det burde strengt tatt vært på plass for lenge siden. Vi er fornøyd når det endelig kommer, sier Larsen til Sykepleien.

– Trenger at sykepleierperspektivet er med

Larsen mener både nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor er helt nødvendige funksjoner for fremtiden:

– Ikke fordi vi trenger en sjef til, men fordi, på vegne av pasientene og oss som befolkning er det et stort behov for at noen har et overordnet ansvar for å ta tak i de viktige oppgavene blant annet rundt sykepleiermangel, samhandling, forskning og utvikling av sykepleierfaget.

Larsen mener viktige oppgaver som bør ligge til funksjonen som sjefsykepleier, er en overordnet rolle i å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

– Noen må ha oversikt. Per i dag er det ingen nasjonal strategi for sykepleierkompetansen i Norge. Når vi vet at sykepleiermangelen kommer til å bli så enorm, må noen ha som ansvar å identifisere og gjøre noe med barrierene, sier hun.

– Vi trenger denne sykepleiefaglige stemmen med faglig autoritet i Helsedirektoratets ledelse, som sørger for at sykepleieperspektivet er med i beslutningsprosesser på strategisk nivå, sier hun.

Ber Helsedirektoratet om å formalisere funksjonene

De fleste land har fast nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor, mens ulike medarbeidere i Helsedirektoratet til nå har hatt deler av disse funksjonene i Norge.

Nå ber regjeringen Helsedirektoratet om å formalisere funksjonene. I oppdraget legges det til grunn at nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor skal være operative, og at de skal ha en rolle både nasjonalt og internasjonalt, kommer det frem i pressemeldingen.

Har manglet faste rammer

Sykepleien har tidligere skrevet om at denne formaliseringen har manglet i Norge: Den nasjonale sjefsykepleieren finnes ikke

I Norge har funksjonene til en viss grad blitt ivaretatt på ad-hoc basis, og uten noen faste rammer for hvem som fungerer i dem, og hvordan disse kan bidra i utviklingen av tjenestene nasjonalt, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i pressemeldingen. De legger til at Helsedirektoratet vanligvis har representert Norge i internasjonale sammenhenger der det har vært nødvendig å stille med disse funksjonene.

Det er ikke mer enn to år siden at helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sa til Sykepleien at han ikke hadde noen tro på at Norge vil få en nasjonal sjefsykepleier med det første:

– Da ser jeg det som mer naturlig at den neste helsedirektøren kan være en med sykepleierfaglig bakgrunn, sa han da.

– Være med på å utvikle tjenestene

– Sykepleiere og jordmødre har viktig kunnskap og kompetanse, og vi ønsker at de i størst mulig grad kan være med på utviklingen av tjenestene. Å få på plass fast nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor kan være et steg på veien mot dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

HOD skriver at det er etablert flere internasjonale møtearenaer og nettverk for nasjonale sjefsykepleiere og sjefjordmødre, eksempelvis i regi av Verdens helseorganisasjon og EU.

– Vi vet at flere har ønsket å få etablert nasjonal sjefsykepleier og sjefjordmor i Norge. Gjennom dette oppdraget legger vi opp til at disse funksjonene får en definert ramme, slik at myndighetene kan bruke kompetansen og kunnskapen til sykepleiere og jordmødre enda mer, både i Norge og i resten av verden, sier Høie.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.