fbpx Boligmarkedet: – Oslo og omegn er utilgjengelig for sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Boligmarkedet: – Oslo og omegn er utilgjengelig for sykepleiere

En vanlig lønnet sykepleier har kun råd til å kjøpe én til tre prosent av boligene på det sentrale Østlandet, ifølge sykepleierindeksen 2021 fra Eiendom Norge. Den viser at det aldri har vært dyrere å eie egen bolig, relativt til inntekt.

– At sykepleierne og andre yrkesgrupper ikke lenger har råd til å bo i pressområder får både økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser. Mobiliteten i arbeidsmarkedet svekkes. Mer pendling gir økte utslipp og ikke minst skaper ulik prisutvikling uønskede forskjeller, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelag.

– Oslo og omegn er utilgjengelig for sykepleiere på grunn av høye priser og gjeldende låneregulering, sier Anders Francke-Lund, modell og analysesjef i Eiendomsverdi AS.

– Alvorlig

Bare én til tre prosent av boligene på det sentrale Østlandet var det mulig for en sykepleier å kjøpe i 2021, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

– Hvilke konsekvenser tror Norsk Sykepleierforbund (NSF) at en slik utvikling kan få for rekrutteringen i de større byene?

– Det er alvorlig, først og fremst for pasientene, at sykepleiere ikke har råd til å kjøpe seg bolig i Oslo og de andre største byene. Særlig ikke med én inntekt, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

– Sykepleiere jobber skift og til alle døgnets tider, og da kan en ikke basere seg på at alle skal ha lang pendlervei. Sykepleierlønnen handler blant annet om at sykepleiere over hele landet skal ha råd til å bo i nærheten av arbeidsstedet.

– Ser dere noen tegn til at nyutdannede sykepleiere velger bort storby-jobbene?

– Sykepleiermangelen er merkbar over hele landet. Det finnes, ifølge KS egne tall, kun to kommuner som sier de ikke har problemer med å rekruttere sykepleiere. Oslo er ikke blant unntakene. Det er klart det er ekstra tøft hvis du skal etablere deg å boligmarkedet for første gang slik nyutdannede ofte skal, skriver Larsen.

Blålys-tiltak

– Hva kan gjøres for å bedre situasjonen, lønnsøkning er åpenbart en sak, men ser dere andre muligheter? Noen steder i Danmark er det lansert billigere boliger for «blålysarbeidere»?

– Lønn er en åpenbar sak, selv om både arbeidsgivere og regjering fører strutsepolitikk på det området, skriver Larsen.

– Støtteordninger som gjør boliger billigere for blålysarbeidere er en god idé, og for så vidt noe vi har snakket med regjering om i uformelle møter. Kommuner som Lebesby har blant annet gjort politiske vedtak hvor kommunen forplikter seg til å kjøpe boligen til restgjelden dersom boligbygger ønsker å avhende boligen. Dette tar bort en del av risikoen med å bygge ny bolig, og er et viktig tiltak nettopp for å rekruttere livsnødvendig kompetanse som sykepleiere, skriver Larsen.

(Artikkelen fortsetter under statistikken)

Bare én av de utvalgte byene som er med i Eiendom Norges undersøkelse, viser et økt antall boliger tilgjengelig for de med sykepleierlønn. 

Ålesund og Sula er det eneste området hvor det ble noen flere boligobjekter tilgjengelig for de med lønnsnivå på rundt 600.000. Det var en marginal økning på bare én prosent.

For alle andre byer i undersøkelsen øker boligprisene så mye at sykepleierlønnen ikke strekker til, og færre boligobjekter blir tilgjengelig.

Færre Bodø-boliger tilgjengelig

I Bodø og Fauske var det prosentuelt en høyest økning. I 2020 var over en tredjedel av boligene på markedet innen for en sykepleierlønn. I fjor sank antallet til 17 prosent.

Også i Tromsø, Drammen, Trondheim, Bergen, Tønsberg, Fredrikstad, Sarpsborg, Hamar og Kristiansand ble mellom fem og ti prosent flere boliger for dyre i løpet av fjoråret.

Bergen, Trondheim og Tromsø

I Bergen kunne sykepleieren kjøpe 27 av 100 boliger i 2021, Tallet for 2020 var 34 av 100 boliger.

I Trondheim var over en tredjedel av boligmarkedet tilgjengelig i 2020, i 2021 gikk tallet ned til 24 av 100. 

I Tromsø var 19 av 100 boliger innenfor sykepleiernes lønnsnivå, i 2021 sank tallet til 14 av 100.

Det er særlig Østlandet som er problematisk, og indeksen viser at reguleringene gjennom utlånsforskriften er en reell begrensning for mange lønnsmottakere, ifølge Eiendom Norge.

To av hundre boliger i Oslo tilgjengelig

I Asker og Bærum og Oslo er Sykepleierindeksen lavest. I Oslo kunne en singel sykepleier kjøpe 2 av 100 boliger i 2021.

Det utgjør en veldig liten del av boligene som er omsatt og indikerer at det er vanskelig å få seg bolig i Oslo som singel-husholdning.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har trukket frem prosjektet «Oslobolig» – et samarbeid med Obos, Banenor, NREP og DNB, som skal gi 1000 flere boliger til vanlige folk. Prosjektet ble lansert rett før jul i fjor.

Sykepleierindeksen

Indeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier, med en inntekt på rundt 600.000 og et studielån på 200.000, får finansiering til å kjøpe.

Det vanlige er å få låne fem ganger årsinntekten. Det vil si i underkant av tre millioner.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Kilde: Eiendom Norge

Sykepleiere har bare råd til 3 av 100 boliger i Oslo

bildet viser line orlund
MISTER SYKEPLEIERE: – Oslo mister sykepleiere når lønnsnivået ikke står i forhold til boligprisene, sier NSFs fylkesleder i Oslo, Line Orlund. (Arkivfoto: Eivor Hofstad)

I Asker, Bærum og Oslo har single sykepleiere bare råd til å kjøpe 3 av 100 boliger på markedet. I Porsgrunn og Skien har de råd til 65 av 100.

Sykepleierindeksen for første halvår i 2020 ble sluppet i dag. Den viser at det ikke har blitt noe lettere for single sykepleiere å skaffe seg bolig i det sentrale østlandsområdet enn det har vært de siste årene.

– Løsningen er at det bygges mer boliger der boligprisene er høye, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da sykepleierindeksen ble presentert.

Sykepleierindeksen

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Sykepleieryrket er egnet, fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt og har lave konjunktursvingninger. I år er den satt til å være 575 000 kroner i året.

Eiendom Norge utgir sykepleierindeksen to ganger i året. Den er utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Årets tall

Særlig Østlandet har problematisk høye boligpriser, ifølge indeksen. En singel sykepleier på det sentrale østlandsområdet vil kunne kjøpe fra 2,7 til 5,9 prosent av boligene, ifølge Eiendom Norges sykepleierindeks for første halvår av 2020.

I Trondheim kan en sykepleier kjøpe 28,9 prosent av boligene, i Stavanger 33,8 prosent, i Bergen 34,2 prosent, og i Skien/Porsgrunn 64,9 prosent.

Se nærmere på grafen:

(Figur: Eiendsomsverdi/Eiendom Norge)

– Oslo mister sykepleiere

Sykepleierne i Oslo, Bærum og Asker har tillegg utover minstelønnssatsene til KS og Spekter, men det er langt igjen til å kunne matche boutgiftene.

Line Orlund, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo, hevder at Oslo mister sykepleiere ved at sykepleierne ikke har et lønnsnivå som står i forhold til boutgiftene.

– Vi har oppfordret kommunen til å se på muligheten for å stille personalboliger til disposisjon, men dette er ikke vanlig i dag, sier hun.

Nordre Follo kommune har ikke avtalt noen tillegg utover minstelønn.

– Det er derfor ikke rart at kommunene sliter med å rekruttere og beholde sykepleiere, sier Ragnhild Hegg, fylkesleder i NSF Akershus, og utdyper:

– De fleste har et ønske om så kort arbeidsvei som mulig, kanskje særlig i hovedstadsområdet. Derfor kan det være vanskelig å velge arbeidsplass i en kommune hvor lønnen overhodet ikke står i forhold til boutgiftene.

Historiske tall

bildet viser historisk oversikt sykepleierindeksen

Grafen over viser sykepleierindeksen over tid. Der ser vi at Oslo-området har vært vanskelig over flere år for single sykepleiere som vil inn på boligmarkedet.

Vi ser også at bolig ble mer tilgjengelig i Stavanger i 2020. I Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø ble boliger mindre tilgjengelig.

I Stavanger viser indeksen at en singel sykepleier hadde råd til 1 av 100 boliger i 2013, mens tilsvarende tall er 34 av 100 boliger i 2020.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.