fbpx FHI: Epidemien bremses – og R-tallet synker raskt Hopp til hovedinnhold
Siste nytt:

FHI: Epidemien bremses – og R-tallet synker raskt

Sammendrag av dagens helsenyheter. Videografikk: Hilde Rebård Evensen. Foto: Erik M. Sundt, Stig M. Weston, Mostphotos

Her er onsdagens helsenyheter.

FHIs modellering indikerer at koronaepidemien nå bremses fordi mange blir smittet og dermed immune en periode etterpå. R-tallet synker og er nærmere 1. (Publisert 15:27)

Ifølge modellen ventes en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene, går det fram av Folkehelseinstituttets rapport for uke 9.

– Selv om epidemien er på eller nær toppen, kan det fortsatt i noen få uker til ventes flere innleggelser av pasienter på grunn av covid-19, særlig i de øvre aldersgruppene. I tillegg kommer innleggelser av pasienter med andre tilstander, men med positiv SARS-CoV-2-test. Det ventes bare moderat økning i innleggelser på intensivavdeling, skriver FHI.

Rammer særlig uvaksinerte

Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom, konkluderer FHI. A

lvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og vaksinerte personer med høy alder eller underliggende sykdommer. Uvaksinerte oppfordres fortsatt til å vaksinere seg, og det er viktig at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdose, heter det.

Fortsatt regner FHI med en betydelig belastning på helsetjenesten som følge av mange pasienter og høyt sykefravær. Kommunene og sykehusene bes fortsette å tilby vaksinasjon i tråd med anbefalingene og være forberedt på stort sykefravær og flere pasienter.

932 nye innlagte

I uke 9 ble det rapportert om 932 nye pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. For 55 prosent av dem var covid-19 hovedårsak til innleggelsen.

Blant 511 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uka som gikk, var 19 prosent uvaksinert, mens 16 prosent hadde fått maksimalt to doser. 63 prosent hadde blitt vaksinert med tre doser.

Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har underliggende sykdommer som fører til økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn for uvaksinerte, opplyser FHI.

Tallet på nye pasienter på intensivavdeling i uke 9 var 44, mot 39 i uke 8.

Høyeste tall på døde så langt

Antall covid-19-assosierte dødsfall har økt de siste fem ukene. Det er foreløpig registrert 80 dødsfall i uke 9, opp fra 59 i uke 8. Tallet i uka som gikk, er det høyeste så langt under pandemien.

Det arbeides med en omlegging av overvåkingen slik at dødsfall uten laboratoriebekreftet prøve i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) blir inkludert. Det ventes en oppjustering av tallene neste uke.

Det er foreløpig meldt 65 089 tilfeller til MSIS i uke 9, en nedgang på 35 prosent nedgang fra uke 8. I den samme perioden var det en nedgang på 32 prosent i tallet på personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten.

Når det gjelder virusvariant, ser det ut til at omikron BA. 2 har overtatt for BA. 1 i Norge. BA. 2 utgjør nå opp mot 61 prosent av alle helgenomsekvenserte prøver siste to uker.

Stor studie: Koronavaksine ga milde bivirkninger (Publisert 11:15)

Hele 92 prosent av bivirkningene av koronavaksiner var av mild og kortvarig karakter, viser en studie som har sett på 300 millioner vaksinasjoner i USA. 

Forskerne fra det amerikanske smitteverninstituttet CDC har gjennomgått bivirkningsrapporter som er mottatt i forbindelse med vaksinasjon med to ulike nRNA-vaksiner, henholdsvis Pfizer-Biontech og Moderna. Vaksinasjonene ble gjennomført i perioden desember 2020 til juni 2021, går det fram av studien, som er gjengitt i det medisinske tidsskriftet The Lancet Infectious Deseases.

Til sammen ble det innrapportert 340 500 mistenkte bivirkninger i denne perioden. Disse ble sendt til systemet Vaers, som tar imot bivirkningsmeldinger fra både privatpersoner, helsevesen og produsenter.

Smerte i armen, trøtthet, hodepine og feber

92 prosent var av mildere karakter. De vanligste bivirkningene gjaldt smerter på injeksjonsstedet, trøtthet, hodepine og feber. De fleste forsvant i løpet av et døgn.

Forskerne har også samlet inn data fra en spesiell app, V-safe, som ble utviklet i forbindelse med pandemien. I appen får melderen oppfølgingsspørsmål om de hadde behov for å oppsøke helsetjenesten. Totalt oppga i underkant av 1 prosent av de 22 000 som meldte fra, at de måtte søke helsehjelp knyttet til antatte bivirkninger.

Så på dødsfall

Blant bivirkningene som ble innrapportert til Vaers, var 1,3 prosent dødsfall.

– Tallet kan virke høyt, men det var hovedsakelig for de eldre som ble vaksinert i starten av pandemien. På grunn av deres alder har den gruppen allerede en høyere dødelighet enn gjennomsnittsbefolkningen, sier David Shay, en av forskerne bak studien.

I rundt 20 prosent av de rapporterte dødsfallene var forskerne i stand til å fastslå dødsårsaken. Halvparten skyldtes hjerte- og karsykdommer mens 13 prosent døde av covid-infeksjon.

Forskernes konklusjon er at vaksinasjon med de to gjeldende mRNA-vaksinene er trygt. De påpeker også at svakheten ved studien er at dataene er basert på rapporter og at det ikke er mulig å si om det er en faktisk sammenheng mellom vaksinene og de rapporterte bivirkningene, inkludert dødsfall.

Anders Tegnell slutter som Sveriges statsepidemiolog (Publisert 10:36)

Anders Tegnell slutter som Sveriges statsepidemiolog for å begynne i en toppjobb i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det opplyser den svenske Folkhälsomyndigheten i en pressemelding onsdag.

I WHO skal han jobbe som seniorekspert i en gruppe som skal samordne arbeidet mellom WHO, FNs barnefond Unicef og vaksinealliansen Gavi. Oppdraget handler blant annet om å gjøre koronavaksinen tilgjengelig i land som ikke kan kjøpe egne vaksiner.

– Jeg har jobbet med vaksiner i 30 år og har samtidig alltid vært opptatt av internasjonale spørsmål. Nå får jeg sjansen til å bidra i det omfattende internasjonale arbeidet. Det er fortsatt svært viktig at vaksinene når ut til de landene som ikke har hatt økonomiske forutsetninger til å kjøpe egne vaksiner, sier Anders Tegnell i pressemeldingen.

I fjor døde flere enn på mange år i Norge (Publisert 09:00)

42 000 personer døde i Norge i fjor. Det er 1400 flere sammenliknet med året før, ifølge SSB.

Antall døde i Norge har siden 2015 ligget stabilt på rundt 40 700.

Men i fjor døde det 42 002 personer, som er 1391 flere enn i 2020, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Økningen var størst blant kvinner, der drøyt 850 flere forlot oss i 2021 enn i 2020.

– Det er viktig å huske på at vi i 2020 hadde bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventet at det døde litt flere i 2021, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

Blant de som er 75 år eller eldre, døde det 1462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Ukraina sier 61 sykehus er satt ut av drift etter russiske angrep (Publisert 09:00)

61 sykehus er blitt angrepet av russiske styrker og er ikke i drift, ifølge Ukrainas helseminister Viktor Ljasjko.

Påstanden kom i et intervju med den ukrainske TV-kanalen ICTV.

– Utstyr ble også ødelagt. Dette er et brudd på alle konvensjoner, også Genève-konvensjonen, men våre leger jobber videre, ifølge Ljasjko.

Ukraina har gjentatte ganger de siste ukene anklaget Russland for bevisst å angripe sivile mål, blant annet sykehus. Russland nekter for at de bevisst angriper sivile mål

0 Kommentarer