fbpx Lønnsoppgjør i Oslo: Krever nattillegg for hele vakten Hopp til hovedinnhold
Lønnsoppgjør i Oslo:

Krever nattillegg for hele vakten

Bård Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo

– Nattillegget slutter klokken 6, selv om vakten varer til klokken 8, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud. Ikke godt nok, mener han. Derfor er dette blant kravene som Unio Oslo nå konkretiserer overfor Oslo kommune.

Unio leverte sitt andre krav til Oslo kommune i dag 25. april.

– Vi krever at nattevaktstillegget skal utbetales for hele vaktens lengde. I dag er det slutt på tillegget klokken 6 om morgenen, selv om vakten varer til klokken 8, sier Bård Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

Ruud er nestleder i forhandlingsutvalget i Unio Oslo. Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Det første kravet var 20. april.

Les om innholdet i det første kravet her: Lønnsoppgjør i Oslo: Vil ha økte ubekvemstillegg

Konkurrerer med OUS

Ruud viser til at på Oslo universitetssykehus, som konkurrerer om arbeidskraften i hovedstaden, varer nattillegget hele nattens lengde.

Ruud vet godt hva det er å jobbe natt. Som intensivsykepleier har han jobbet tredelt turnus på nettopp OUS i over 15 år.

Kan motivere med retrettstilling og tilrettelegging

– Vi har også et krav om å se på seniorpolitikk, det vil si etablere tiltak for å motivere sykepleiere og andre til å stå lenger i arbeid. Folk er jo ute av yrket når de er 57–58 år i gjennomsnitt, sier Ruud.

Aktuelle tiltak kan være seniorperspektiv i karriereplanleggingen, retrettstilling, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid samt trening i arbeidstiden, står det i kravet.

– Kommunen skal betale for de ansattes kompetanse

Dette er nok et punkt i det andre kravet:

«Arbeidstakere som har gjennomført spesial-, spesialist-, masterutdanning eller annen videreutdanning, skal innplasseres i en stillingskode og/eller et lønnsrammealternativ som reflekterer arbeidstakers kompetanse og profesjon.»

– Vi vil at videreutdanning skal lønne seg. Kommunen skal betale for den kompetansen de ansatte har. De bruker jo den i jobben.

Bård Eirik Ruud opplyser at de konkrete økonomiske kravene kommer senere denne uken.

– Ubekvemstillegg er naturlig del av KS-oppgjøret

Mens Oslo kommune er et eget tariffområde, forhandles det for resten av kommunene samlet i det såkalte KS-området.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon.

NSFs nestleder Silje Naustvik er også nestleder i Unio kommune.

– Har dere også stilt krav som økte ubekvemstillegg?

– Ubekvemstillegget er en naturlig del av oppgjøret i KS også. Men vi har ikke noe mer konkret å si nå, sier Naustvik til Sykepleien.

Kan bli streik 24. mai

Forhandlingsfristen for både kommunene og staten er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Blir ikke partene enige til meklingsfristen, som er 23. mai, blir det streik tidligst 24. mai.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse