fbpx Nedgang i sykefraværet i helsevesenet Hopp til hovedinnhold

Nedgang i sykefraværet i helsevesenet

I april, mai og juni 2022 endte egen- og legemeldt sykefravær på 6,5 prosent for alle næringer, ned åtte prosent fra kvartalet før. Det koronarelaterte sykefraværet går kraftig ned.

Det kommer frem i sesongjusterte tall utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenliknet med fjerde kvartal 2021 har sykefraværet økt med 3,5 prosent, men fra første kvartal 2022 sank det med 8,1 prosent.

Sykefraværsprosenten er antall sykefraværsdagsverk som prosentandel av avtalte dagsverk.

Sykefraværet i Helse- og sosialnæringen gikk ned

Utviklingen i sykefraværet i helse- og sosialnæringen er vist i grafen over. 

Sykefraværsprosenten i næringen var på 9,4 prosent i andre kvartal, høyest av alle næringsgrupper. I første kvartal 2022 var den rekordhøy med 12,2 prosent.

Samtlige av næringsgruppene hadde en økning i sykefraværet. Den sterkeste veksten blant de største næringsgruppene kom innen informasjon og kommunikasjon samt offentlig administrasjon, med økning på henholdsvis 20,7 og 18,6 prosent. Men de ligger likevel under landsgjennomsnittet på 6,3 prosent.

Tall for næringsgruppene er ikke sesongjusterte. 

– I forrige kvartal hadde vi det høyeste sykefraværet på mange år, nå ser vi at det har beveget seg litt nedover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav.

– Det er fortsatt høyere enn før pandemien, men med tanke på at vi har hatt en influensasesong i dette kvartalet med mange sykmeldinger, kan vi håpe at vi i neste kvartal vil se en ytterligere nedgang, legger han til.

Ikke-koronarelatert fravær øker

Sesong-, influensa og koronajusterte sykefraværet tilbake på samme nivå som det var de siste sju årene, før pandemien, ifølge Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB. Sykefraværsprosenten i andre kvartal justert for influensa- og koronadiagnoser er 5,9 prosent.

– Veksten i sesong-, influensa- og koronajustert sykefravær i andre kvartal betyr at annet sykefravær som ikke er relatert til korona eller influensa har økt, forklarer Køber.

Sykefraværsprosenten måles mot avtalte dagsverk meldt inn gjennom a-ordningen. Målt hver for seg lå det egenmeldte sykefraværet i andre kvartal i år på 1,24 prosent, mens det legemeldte sykefraværet var på 5,3 prosent.

Egenmeldinger hentes inn fra rundt 10 000 bedrifter, mens legemeldinger hentes fra sykmeldingsregisteret.

For kvinner var det sesongjusterte sykefraværet på 8,3 prosent (opp fra 8,17 prosent fra samme kvartal året før), og for menn var det 5,1 (opp fra 4,75 prosent).

0 Kommentarer