fbpx Her gir sykepleierne helsehjelp til personer som selger sex Hopp til hovedinnhold
Min jobb som sykepleier:

Her gir sykepleierne helsehjelp til personer som selger sex

Rebecca Olsen og Aleksander Sørlie jobber på Pro Senteret

Ved denne lille klinikken i Oslo kan brukerne kalle seg hva de vil, bare de husker kallenavnet sitt selv. Her kommer mennesker som ikke vil, eller kan få, tjenester gjennom den vanlige helsetjenesten.

– Våre brukere må ha erfaring med salg eller bytte av seksuelle tjenester en eller annen gang i løp av livet. Det kan være nå eller for 20 år siden.

Pro Sentret ble opprettet i 1983 som Oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. De tilbyr mange ulike helsetjenester, men de er primært en seksuell helseklinikk og jobber med forebyggendearbeid innen seksuellhelse.

– Brukere kommer når de kan, og da er det ofte akutt, sier sykepleier Aleksander Sørlie.

Fakta
Pro Sentret
  • Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter for personer som selger eller har solgt sex i Oslo. Senteret samler kunnskap om årsaker til skadevirkninger av prostitusjon og driver landsdekkende veiledning og kunnskapsformidling.
  • Åpningstiden er hverdager fra klokken 12-15, med langåpent mandag til klokken 19. Brukere kan avtale time til klinikken, men de fleste kommer på drop-in.
  • Klinikken har 250 prosent sykepleie stilling, fordelt på 2-3 personer og 50 prosent lege stilling.

Anonymt journalsystem

Sykepleier Rebecca Olsen jobber klinisk.

– Alle som kommer har mulighet til å være anonyme. Her kan man opprette navn som Dolly Duck eller Mickey Mouse, sier Olsen.

Brukerne kan bruke fiktive navn og fødselsdatoer dersom de ønsker det. Det som blir journalført blir på huset.

– Vårt journalsystem er ikke koplet opp til andre helsesystemer. Det gjør det lettere å sikre at våre brukere forblir anonyme, sier Olsen.

En stor andel av klinikkens brukere har ingen helserettigheter i Norge. De er ikke papirløse emigranter, men tilreisende som er i Norge noen måneder før de reiser videre.

– Helsehjelpen vi tar som en selvfølge er ikke like tilgjengelig for våre brukere, sier Olsen.

Hun forteller om en kvinne som over lang tid hadde hatt store smerter, men ved kontroll viste det seg bare å være en klassisk urinveisinfeksjon som ikke hadde blitt oppdaget tidligere.

Anonymiseringens negative side, er når brukeren ikke husker hva de heter i systemet.

Rebecca Olsen gjør klar til neste bruker.

Utfordringer med språk og kontakt

Språk kan være en barriere på Pro Sentret, særlig på drop-in timer hvor det ofte kan være vanskelig å få tak i telefontolk.

 – Noen ganger må vi derfor bruke Google Translate, men det kan være utfordrende og føre til misforståelser, sier Sørlie.

Han husker en gang han tolket frem og tilbake med en pasient og Google oversatte «vaginal stikkpille» som «stearinlys i skjeden».

For å kunne gi svar på testresultater kan brukeren legge igjen telefonnummer, men ikke alle gjør det. Da er senteret avhengig av at de fysisk kommer tilbake. Men Sørlie forteller at de prøver å få tak i pasienter dersom de har testet positivt på en alvorlig sykdom.

Tilpasser helsehjelpen

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan gi PrEP, sier Sørlie.

Fakta
PrEP

PrEP er en hiv-forebyggende behandling og står for preeksponeringsprofylakse. Behandlingen innebærer at personer med høy risiko for å bli smittet av hiv tar tabletter mot hiv, enten daglig eller i perioder ved behov, for å minske risikoen for smitte.

Kilde: Oslo universitetssykehus

Sørlie forteller at det var mer komplisert da de måtte henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten for at de skulle få tilgang til behandling. Det kunne for eksempel ta flere måneder før brukeren fikk en time så sykehus. Da kunne brukeren allerede ha reist videre.

– Vi ser godt behovet for tilpasning når vi jobber klientnært. Det er meningsfullt når vi kan bidra til å forbedre systemet for brukere som ellers faller utenfor, sier han.

Marginaliserte grupper har fellestrekk

Som fagkonsulent jobber Sørlie primært med kunnskapsformidling om prostitusjon. Han reiser rundt og underviser, blant annet på sykepleieutdanningen.

Han mener det er nyttig for alle sykepleiere å forstå hvordan man skal møte marginaliserte grupper på en god måte.

– Kunnskap om én marginalisert gruppe kan også ha overføringsverdi når man skal jobbe med andre grupper som opplever marginalisering, mener Sørlie.

– Eksempelvis kan personer med erfaring fra rusfeltet ofte ha en mer intuitiv forståelse av det jeg lærer bort.

Han forklarer at undervisningen ikke bare blir å lære bort om personer som selger sex, men også mer generelt om hvordan man kan snakke med marginaliserte mennesker på en respektfull måte.

Blander sex og rusmidler

Sørlie er også aktiv i organisasjonen ChemFriendly Norge. De jobber med skade- reduserende arbeid for skeive som blander sex og illegale rusmidler, med et hovedfokus på homofile og bifile menn.

– Rusomsorgen favner ikke denne type problematisk rusbruk, mener Sørlie. Det dreier seg ofte ikke om klassisk avhengighet, men om rusbruk som er mer sporadisk.

Han mener ordinære avrusingsinstitusjoner er lite egnet for å hjelpe personer som ønsker å slutte med eller redusere denne typen rusbruk.

Organisasjonen holder en Chemsexkonferanse 11.–13 oktober i Oslo, hvor Pro Sentret også er bidragsytere.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har godkjent 17 timer av kurset som meritterende.

– Konferansen er veldig relevant for alle som vil lære mer om rus i skeive miljøer eller som ønsker mer kunnskap generelt om andre former for problematisk rusbruk enn «klassisk» avhengighet, sier Sørlie.

Advarsel om kunder
Smågodt stativ med kondomer.

0 Kommentarer