fbpx Statsbudsjettet: «Sjokk» og «øksehogg» – her er reaksjoner på helsebudsjettet Hopp til hovedinnhold
Statsbudsjettet 2023

«Sjokk» og «øksehogg» – her er reaksjonene på helsekutt i statsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Torsdag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem forslaget til neste års statsbudsjett. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Vi har samlet sterke meninger om helsebudsjettet.

Fjerner investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser: – Et øksehogg

Finansdirektøren i Trondheim kommune sier han fikk bakoversveis da han oppdaget at investeringstilskuddet til bygging av sykehjemsplasser var fjernet i statsbudsjettet for neste år.

– Det mest dramatiske i dette budsjettet er at regjeringen foreslår å fjerne dagens investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser og andre bygg for levering av helsetjenester. Fjerning av tilskuddet vil gi oss behov for et ekstra låneopptak på om lag 1,1 milliard de kommende årene, sier finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune til Adresseavisen.

– Dette burde vi hatt bedre dialog om – i stedet for at det kommer som et øksehogg, Løberg.

Sjokkert Norsk pasientforening frykter nedleggelse

Regjeringen vil kutte bevilgningen til Norsk pasientforening i forslaget til statsbudsjett for neste år. Foreningens styreleder, professor Olav Røise, er sjokkert over forslaget og håper at det som i praksis betyr en nedleggelse, beror på en misforståelse.

– Vi setter nå vår lit til Stortinget og håper at de ser at dette forslaget ikke er i tråd med regjeringens helsepolitikk – en helsetjeneste for alle – også for dem nederst ved bordet, sier han i en kommentar til NTB.

Det foreslås også å avvikle tilskuddene til Kreftlinjen, Diabetesforbundet og Landsforeningen for uventet barnedød fra 2023.

– Forslaget er en del av, og må ses i sammenheng med, områdegjennomgangen av enkeltstående tilskudd til navngitte mottakere, skriver Helse- og omsorgsdepartementet om forslaget.

Legeforeningen: – Tre milliarder er ikke nok

Nesten tre milliarder kroner mer til sykehusene er ikke nok, mener Legeforeningen.

– Sykehusene leverer allerede nå blodrøde tall. Vi er bekymret for utviklingen. Dette blir et krevende år for sykehusene, sier Legeforeningens president Anne-Karin Rime til NTB.

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å øke driftsbudsjettene til sykehusene med 2,7 milliarder kroner. Men samtidig trekkes 263 millioner kroner fra i effektiviseringsgevinst, ifølge Legeforeningen.

– 2,7 milliarder kommer til å bli spist opp av pris- og lønnsveksten, sier Rime og peker på at mange sykehus melder om store etterslep etter pandemien.

– Ventetiden har økt betydelig. Økonomien er kritisk over hele landet og det meldes om store underskudd, sier Rime og viser til at Helse Nord alene ligger an til å gå en halv milliard kroner i minus.

– Krisetider krever kunnskap

– Det er naturlig å være nøysom i krevende tider, og at alle må bidra til at regnestykket går opp. Men kunnskap og kompetanse er avgjørende for å løse samfunnets utfordringer både nå og på sikt, mener Oslomet-rektor Christen Krogh.

– Arbeidslivet mangler lærere, sykepleiere, ingeniører og sosialarbeidere for å sikre grunnleggende tjenester vi alle er avhengige av, og vi trenger ny kunnskap for å løse utfordringene med grønn omstilling og digitalisering, sier Oslomet-rektoren.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse