fbpx Gir god innsikt Hopp til hovedinnhold

Gir god innsikt

Bokfakta

Boktittel: Nyfødtsykepleie 1 Syke nyfødte og premature barn
Forfatter: Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)
Forlag: Cappelen Damm
Sidetall:
ISBN: 978-82-02253-92-9

Anmeldelse:

Anmeldelse:Dette er den første norske læreboken i nyfødtsykepleie, og den vil bli hilst velkommen av fagmiljøet. Med et så omfattende fagfelt er det en stor oppgave de to redaktørene har tatt på seg. Hele 26 forfattere med ulik faglig bakgrunn har bidratt.

Boken henvender seg først og fremst til sykepleiere under videreutdanning i nyfødtsykepleie eller som jobber med nyfødte. Men den kan også leses av alle med interesse for temaet.

Redaktørene uttrykker et pluralistisk syn på sykepleie og mener med det sykepleie som støtter seg på kunnskap fra flere vitenskaper. Dette gjenspeiles i innholdet. Dette er første bind av to, og består av fire deler: Sykepleie i nyfødtavdelinger, embryologi/ obstetrikk, neonatologi og støtte til det nyfødte barnet og familien.

Redaktørene vektlegger kunnskapsbasert praksis, og boken innleder med en innføring i begrepet. Gjennom kapitlene kommer dette til uttrykk i kunnskapsgrunnlaget som fremstår som viktig og oppdatert. Hver del innledes av en kort og nyttig innføring. De fleste kapitlene har små faktabokser som er gode og informative, men jeg savner en liten oppsummering av hvert kapittel.

Det er ikke entydig hensiktsmessig å lage to bind. Hvor er det naturlig å skille de to bindene innholdsmessig fra hverandre? NIDCAP-kapittelet kommer i bind to, mens jeg savner det i bind én som grunnlag for vår sykepleietilnærming i nyfødtavdelingene. Boken gir leseren god innsikt i ulike problemområder innenfor nyfødtmedisin og -sykepleie. En grundig og forståelig neonatologidel gir et godt grunnlag for forståelsen av nyfødtfeltet. To kapitler er viet smerte, smertefysiologi og -behandling, og bidrar til å understreke betydningen av det. Jeg kunne ønske at delen om ikke-farmakologisk behandling hadde vært mer systematisert og tydelig. Nå fremstår den som noe mangelfull.

Redaktørene skal ha ros for å ha tatt på seg denne oppgaven. Den har de, tross noen innvendinger, klart godt. Med dagens kunnskapsutvikling vil det nødvendigvis måtte komme nye oppdaterte utgaver, og redaktørene oppfordres til å knytte til seg fagpersoner utover helseregion sørøst. Bokens forside hadde med fordel kunne byttet ut navnebåndet med et bilde av pasientgruppen som den representerer.