fbpx Åpner for diskusjon Hopp til hovedinnhold

Åpner for diskusjon

Bokfakta

Boktittel: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse
Forfatter: Terje Mesel og Paul Leer Salvesen
Forlag: Portal Akademisk forlag, 2013
Sidetall:
ISBN: 978-82-92712-74-0

Anmeldelse:

Anmeldelse:Omtrent samtidig som denne boken ble utgitt, ble den internasjonale kodeksen for psykiatrisk sykdom endret. Flere nye diagnoser kom til og noen ble fjernet. Blant annet blir sorg nå regnet som en psykiatrisk lidelse. Det normale blir i visse tilfeller definert som sykt. På denne måten synliggjøres den makt som et diagnosesystem kan ha og hvordan psykiatrien griper inn i vårt dagligliv. Den definerer hva som er friskt og sykt. Diagnosenes makt og avmakt er ett av de mange perspektivene denne antologien tar for seg.

Bokens fem deler er rettet mot henholdsvis psykisk helse som fenomen, møtet og samtalen med pasienten, samhandling og etiske og rettslige forhold. Bokens mangfoldige perspektiv viser godt bredden i det tette samarbeidet mellom Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder.

Tre av bokens nitten bidragsytere har bakgrunn som sykepleiere.

Anders Johan W. Andersen er medforfatter til en kritisk artikkel der det argumenteres for et nytt faglig grunnlag for psykisk helsearbeid. Her pekes det interessant på innsikter fra førmoderne filosofi og nyere kvantefysikk.

Åshild Slettebø er aleneforfatter av et kapittel om makt og avmakt i samhandling med helsevesenet. Hun diskuterer erfaringer med avmakt hos både pasienter, helsepersonell og pårørende. Hun bruker blant annet begrepet hegemonisk makt for å forstå de usynlige strukturene som fins i hverdagen, som vi tar for gitt og i liten grad problematiserer. Slettebø er kritisk, men også konstruktiv når hun viser at opplevelsen av avmakt tross alt kan håndteres.

John-Kåre Vederhus har sin erfaring fra rusfeltet. Han skriver om etiske aspekter ved tvangsbehandling av rusmiddelavhengige. Jeg synes den etiske diskusjonen om autonomi versus velgjørenhet og forholdet mellom individets og samfunnets interesser er interessant. Han konkluderer med at bruk av tvang gir en sterk etisk forpliktelse til å gi et kvalitativt godt tilbud som oppleves som meningsfullt og relevant for dem som tvangsinnlegges.

Boken er spennende og aktuell både for helsepersonell og andre som er opptatt av de vanskelige dilemma behandlere og samfunn står overfør når det gjelder rus. Jeg savner imidlertid et register. Det ville gjøre boken mer egnet som studiebok for studenter og andre som er opptatt av den etiske problematikk og diskusjon som boken så godt legger opp til.