fbpx Tenk mer på elektrolytter! Hopp til hovedinnhold

Tenk mer på elektrolytter!

Bokfakta

Boktittel: Elektrolyttveileder, annen utgave
Forfatter: Kiarash Tazmini
Forlag: Diakonhjemmet Sykehus, 2014
Sidetall:
ISBN: 978-82-999512-0-3

Anmeldelse:

Anmeldelse:Kiarash Tazmini, assistentlege og stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, reagerte på at det ikke var mer oppmerksomhet på elektrolyttforstyrrelser hos pasienter. Han reagerte på at pasienter som ble innlagt på sykehus, for eksempel på grunn av svimmelhet eller fall, ikke ble utredet og behandlet selv om blodprøvene viste hyponatremi.

Tazmini ønsket økt oppmerksomhet på elektrolyttforstyrrelser og tok derfor initiativ til å skrive en veileder. Den skal være til hjelp for helsepersonell som leger, sykepleiere, farmasøyter og klinisk ernæringsfysiologer. Han har fått hjelp av en farmasøyt og en klinisk ernæringsfysiolog. Første utgave kom ut i 2011 og fikk god respons.

Målet med veilederen er å sikre at pasienter får best mulig væske- og elektrolyttbalanse. Veilederen skal hjelpe helsepersonell til å korrigere elektrolyttforstyrrelser på en forsvarlig måte gjennom kost, perorale legemidler og infusjoner.

I den nye utgaven er all informasjon oppdatert. Det er prosedyrer for alle elektrolyttforstyrrelser, samt prosedyrer for binyrebarksvikt og reernæringssyndrom. Man finner råd om natrium, kalium og fosfatredusert kost, samt anbefalt inntak av elektrolytter og basale behov ved parenteral ernæring.

Veilederen krever en del forkunnskap, blant annet i patofysiologi, for at den skal være et godt hjelpemiddel. I første del, som omhandler elektrolytter, må man ha stor forståelse for å kunne bruke veilederen som et godt hjelpemiddel. Dette er ingen basiskunnskapsbok.

Veilederen er en lommeutgave med liten skrift. Den er forbeholdt behandling av voksne. Veilederen inneholder fine tabeller som er lett å få oversikt over. Spesielt fin er tabellen som inneholder en liste over medikamenter som kan gi elektrolyttforstyrrelse. Den forteller hvilke elektrolyttforstyrrelser et medikament kan gi og har forslag til hvordan elektrolyttforstyrrelsen eventuelt kan korrigeres.

Veiledere vil nok være et godt hjelpemiddel for helsepersonell som skal korrigere elektrolyttforstyrrelser. Og den er godt oppslagsverk når en skal finne ut hvilken mat pasientene kan spise for selv å korrigere elektrolyttforstyrrelsene.

 

Les flere anmeldelser her:

http://www.sykepleien.no/fagutvikling/boeker