fbpx Godt, men overflatisk om ­kommunikasjon og psykiatri Hopp til hovedinnhold

Godt, men overflatisk om ­kommunikasjon og psykiatri

Bokfakta

Boktittel: Forstå. God kommunikasjon for folk i førstelinjen
Forfatter: Anne Kristine Bergem
Forlag: Fagbokforlaget, 2015
Sidetall: 158
ISBN: 978-82-450-­­1581-2

For å kunne gi god hjelp i akutte situasjoner, er god kommunikasjon mellom hjelperen og den som er i en sårbar situasjon viktig. Forstå er en kortfattet introduksjonsbok som er ment både å gi en praktisk innføring i kommunikasjon for hjelpere i førstelinjen, og å være utgangspunkt for refleksjon over egen praksis.

Forfatter Anne Kristine Bergem er spesialist i psykiatri og har lang erfaring fra psykisk helsevern. Hun gir gode forklaringer på begreper og diagnoser fra psykiatrien.

Etter en innføring i begreper innen kommunikasjon følger en oversikt over personlighetsutvikling, en kort gjennomgang av ulike psykiatriske tilstander og utfordringene disse gir for kommunikasjonen, og sist litt om spesielle utfordringer ved fare for vold og selvmord.

Boken er godt skrevet med et fortellende språk, og stoffet blir levende ved konkrete eksempler og pasient­historier. Gjennom eksemplene viser Bergem en form for åpen og direkte samtale som er nyttig å beherske, og som kan hjelpe å unngå negative reaksjoner som vold og aggresjon.

Problemet er at boken virker mer rettet mot en nybegynner som ikke har arbeidet med pasienter før enn mot fagpersoner med fartstid i førstelinjetjenesten. Den første delen er litt vel grundig i forklaringen av elementære begreper. Andre store utfordringer, som ulik kulturell bakgrunn og språk, blir kort og relativt overflatisk behandlet. Krisereaksjoner er ikke nevnt.

I den siste delen er hovedvekten på psykiatri. For flere av diagnosene sammenfaller tiltakene for hvordan opprette god kommunikasjon, samtidig som løsningene virker lettvinte, som når anbefalingene for både pasienter med delir og maniske episoder er at de trenger søvn, ro og hvile.

Både som innføring i kommunikasjon og i psykiatriske lidelser blir det vel lite dybde i stoffet, selv om boken har mange nye og interessante vinklinger på temaet.

Annonse
Annonse