fbpx Innføring med øye for det store bildet Hopp til hovedinnhold

Innføring med øye for det store bildet

Bokfakta

Boktittel: Psykiske lidelser
Forfatter: Roger Hagen og Leif Edward Ottesen Kennair (red)
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016
Sidetall: 311
ISBN: 978-82-05-49026-0

Anmeldelse:

Man kan jo spørre seg hvor mange bøker om psykiske lidelser vi trenger, men denne er i alle fall en god innføring i dem, og i de ulike behandlingsformer. I tillegg er boken oppdatert på nyere forskning, og stoffet formidles greit og oversiktlig til tross for 24 ulike bidragsytere. Boken henvender seg til studenter, forskere og helsearbeidere. Også dem som selv strever med psykiske plager, hevdes å ha nytte av den.

Tekstene legger vekt på den biopsykososiale modellen; et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det stikkes ikke under en stol at ulike forskningsmetoder gir ulik kunnskap om psykopatologi og behandling. Her fremheves heller ikke én retning som eneste farbare vei mot målet. I delen som sosiale faktorer begrunnes det at hvis forholdene ikke legges til rette også i et større perspektiv, for eksempel gjennom god byplanlegging, risikerer man å behandle "syk fisk i giftig vann". Når det gjelder psykologiske og biologiske faktorer, liker jeg presiseringen av at psykologiske forklaringer fremmer endringer, mens biologiske bremser dem.

Boken tar opp viktige spørsmål, som: Hva skjer om man behandler psykisk forsvar som fungerer slik det ble designet av evolusjonen? Vil all medikamentell behandling av psykologiske reaksjoner være hensiktsmessig? Vi hører ofte om viktigheten av tidlig intervensjon. Mange vil gjerne snakke om følelser og opplevelser, men det er ikke sikkert at det hjelper. Tidlig intervensjon kan også føre til økt lidelse.

Om noen skulle finne enkelte av tekstene tungrodde, er det trøst å finne. Etter hvert kapittel finnes en slags ordliste som bidrar til å gi oversikt.

Boken virker egnet for målgruppen. Dog ville jeg vært varsom med å anbefale den til dem som selv strever med psykiske lidelser. Faren for å skape mere rot enn opprydning er til stede.