fbpx Håndbok for alle faggrupper innen helse Hopp til hovedinnhold

Håndbok for alle faggrupper innen helse

Muligheten for implementering av klinisk helsepsykologi i primærhelsetjenesten er trolig bedre enn noensinne, mener forfatterne. Denne håndboken er et vektig bidrag i så måte.

Bokfakta

Boktittel: Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade
Forfatter: Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang
Forlag: Fagbokforlaget, 2019
Sidetall: 462
ISBN: 978-82-450-2184-4

Anmeldelse:

Vi er inne i en ny tid hvor pasientens autonomi, sykdomsforståelse, selvfølelse og ressurser er gjeldende. Hvordan kan vi som helsepersonell hjelpe pasienten til å finne ut hva som er viktig og verdifullt for den enkelte og mestre sykdom på en bedre måte? Mens tidligere generasjoner fryktet epidemier og en tidlig død, er vår bekymring å måtte leve med langvarig sykdom.

Forfatterne bak denne boken arbeider som psykologer ved et lokalsykehus i Oslo og belyser blant annet hvordan man som menneske kan oppleve sykdom ulikt. De retter søkelyset mot pasientens ressurser og hvordan vi som helsepersonell må utforske hvordan vi kan styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom.

Gode oppsummeringer

Verdens helseorganisasjon definerer helse som en «tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og svakhet». Definisjonen er kritisert av både forfatterne og andre, og boken viser til Per Fugellis utsagn om at god helse ikke bare er et spørsmål om å ha en sykdom eller ikke, men om å kunne slippe å tenke på kroppslige plager hele tiden, slik at tankene er tilgjengelige for andre ting.

Boken hjelper oss til å ta i bruk ulike tankesett og strategier på en ryddig, konkret og oversiktlig måte. Den viser til gode oppsummeringer i hvert kapittel, og har flere gode eksempler. Den er delt i fem deler som tar for seg ulike kategorier, som for eksempel mestring av søvnproblemer, mestring av smerter, utmattelse, behandling av spesifikke fobier, kommunikasjon og palliasjon.

Som det blir presisert i boken, blir det satt søkelys på utvalgte diagnoser som forfatterne selv har erfaringer med fra sin praksis. Det vil derfor være flere sykdomstilstander som ikke blir dekket, men igjen skriver de om diagnoser som rammer mange.

Omfangsrik og aktuell

Håndbok i klinisk helsepsykologi er en solid og god håndbok som bør leses av alle faggrupper innenfor helse. Den gir oss en innføring i viktigheten av god kommunikasjon og riktige tankesett for å nå frem til pasienten, noe som igjen kan gi en mer korrekt og kvalitetssikker behandling. Håndboken oppleves som engasjerende, omfangsrik og aktuell.

Forfatterne mener at muligheten for implementering av klinisk helsepsykologiske tjenester i primærhelsetjenesten trolig er bedre enn noensinne, og gir sitt bidrag gjennom denne omtenksomme, grundige og godt dokumenterte utgivelsen.