fbpx Kommunikasjon i praksis Hopp til hovedinnhold
Bokomslag

Kommunikasjon i praksis

En klinikknær og faglig solid innføring.

Bokfakta

Boktittel: Klinisk kommunikasjon i sykepleie
Forfatter: Lena Günterberg Heyn (red)
Forlag: Gyldendal, 2018
Sidetall: 276
ISBN: Isbn 978-82-05-50796-8

Lena Günterberg Heyn er redaktør for en bok som gir en grundig innføring i kommunikasjon i sykepleie. Et spor som følger gjennom boken, er hvordan sykepleieren kan og bør nærme seg pasienten for å avdekke hva som er den enkeltes behov knyttet til kommunikasjon. Forfatterne løfter frem viktigheten av å se mennesket og individet bak sykdommen.

Den største delen av boken er praktisk rettet, men leseren får også en kort innføring i grunnleggende teori om kommunikasjon.

Boken er strukturert etter alder, med en gjennomgang av kommunikasjon med pasienter fra nyfødte, barn, ungdom, voksne, til eldre og døende pasienter. I tillegg er det flere kapitler om spesielle pasientgrupper; som psykisk syke, kronisk syke, og pasienter som trenger tolk. Hvert kapittel gir en grundig innføring i den aktuelle pasientgruppen, om hva som er viktig for å skape god kommunikasjon og kontakt med pasienten. Dette er en inndeling som stort sett fungerer fint.

I de aller fleste kapitlene er det tydelig at forfatterne har lang klinisk erfaring med de ulike pasientgruppene, og de er i stand til, gjennom eksempler og teori, å formidle viktige elementer for å få til en god og målrettet kommunikasjon.

Om jeg skal finne noe å utsette på boken, må det være kapittelet om sykepleie på nyfødtintensiv, hvor eksemplene kan virke litt vel konstruerte. Forslagene til hva en sykepleier kan si i ulike situasjoner, virker litt påtatte. For en gammel nyfødtsykepleier er det et paradoks å se at halvparten av kommunikasjonen en sykepleier utfører på en nyfødtintensiv, kun så vidt er nevnt: nemlig kommunikasjon og samhandling med det nyfødte og premature barnet.

Men alt i alt er dette en grundig bok, som gir en god innføring i klinisk kommunikasjon. Selv om den i utgangspunktet er skrevet for sykepleiestudenter, kan jeg også anbefale den til dem som har jobbet en stund og som kan trenge en liten oppdatering på nyere kunnskap og metoder for kommunikasjon med pasienter i praksis.

Annonse
Annonse