fbpx Godt redskap i en vanskelig tid Hopp til hovedinnhold
Bokomslag Ungdom og psykisk helse

Godt redskap i en vanskelig tid

Det siste året har vært krevende for utsatt ungdom. Dermed er denne boka, som samler den viktigste kunnskapen man trenger for å kunne støtte ungdom i psykisk helse, både høyaktuell og nyttig. 

Bokfakta

Boktittel: Ungdom og psykisk helse
Forfatter: Lars Ravn Øhlchers, Ove Heradstveit og Liv Sand (Red).
Forlag: Fagbokforlaget. 2020
Sidetall: 334
ISBN: 978-82-450-2217-9

Anmeldelse:

Under covid-19 har vi gjentatte ganger hørt ungdom varsle om økt ensomhet og psykisk belastning. Samtidig har skolehelsetjenesten vært opptatt med smitteoppsporing og vaksinering. Temaet er derfor høyaktuelt, samtidig som det er skrevet mye litteratur innen fagområdet. Dette gir forventninger om at boken skal bidra med noe nytt.

Boken er skrevet av tjueåtte forfattere med ulik kompetanse og erfaring innenfor ungdom og psykiatri. Fokus er på kunnskapsbasert praksis, herunder anvendelse av kunnskap fra både forskning, erfaring og brukerkunnskap. Det gir troverdighet til teori og anbefalinger. Samtlige av forfatterne er forskere og psykologspesialister, men forfattergruppen består også av tidligere leder av Mental helse ungdom. Dette gir boken et bredt kunnskapsgrunnlag.

Første del starter med en introduksjon basert på Ungdata-undersøkelser og oppleves noe generell og gjentakende fra annen faglitteratur. Likevel er det avslutningsvis interessant å lese om ungdommens utviklingsfase og om følelsesregulering, selvfølelse, selvkritikk og skam. Andre del går inn i de psykiske vanskene som er aktuelle for ungdom, på en oversiktlig måte. Tredje del handler om praktisk endringsarbeid med ungdom og oppleves som lærerik og relevant for mitt arbeid som helsesykepleier. Blant annet fremkommer det tankevekkende vitenskapelige funn om at visse fellesfaktorer har stor betydning for et vellykket behandlingsforløp. Eksempelvis har terapeutens evne til relasjonsbygging stor betydning. Dette er spennende lesing, da jeg opplever at det er lite oppmerksomhet mot personlige og kommunikative egenskaper hos psykologer.

Ungdom har behov for å bli kjent og trygg på en engasjert, positiv og empatisk terapeut, som tåler sterke følelser

Frøydis Alstad-Fønnebø

Partiene jeg liker aller best er der psykologer med lang erfaring fra arbeid med ungdom kommer med egne refleksjoner rundt tematikken. Dette gir liv til teksten og gjør teorien anvendbar. Psykolog Lars Halse Kneppes kapittel «Å snakke med ungdom» vil jeg spesielt trekke frem. Dette er et svært lærerikt kapittel om relasjonsbygging og kommunikasjon med ungdom, hvor erfaringsbasert kunnskap bekrefter vitenskapelige funn. Ungdom har behov for å bli kjent med og trygge på en engasjert, positiv og empatisk terapeut, som tåler sterke følelser. Det handler ikke om å komme med løsninger, men om å lytte. Lars Halse Kneppe skriver: «Jeg måtte våge å være til stede i relasjonen som et menneske, og ikke bare i kraft av en rolle […] Det spiller ingen rolle om vi må bruke en time på å snakke om foto, fotball eller Paradise Hotel.»

Jeg vil også fremheve kapittelet «Ungdommens erfaringskompetanse» som svært lærerikt. Her følger vi en spennende dialog mellom psykolog Lars Ravn Øhlckers og tidligere leder i Mental helse ungdom Adrian Lorentsson. Her problematiseres mangelen på rask psykisk helsehjelp, kommunikasjonssvikt og brukermedvirkning. Det er spesielt interessant å lese om ungdommens perspektiv på psykisk helsehjelp. Lorentsson påpeker at ungdom bør gis mulighet til å bli hørt hvis det er noe som ikke fungerer i behandlingsforløpet, blant annet bør det bli enklere å skifte psykolog ved lite trygghet og kjemi.

Det beste ved «Ungdom og psykisk helse» er at den samler den viktigste kunnskapen man trenger for å kunne støtte ungdom.

Frøydis Alstad-Fønnebø

Boken bidrar med et kart over psykisk helsetjeneste, noe som er opplysende og tydeliggjør helsesykepleierens rolle. Her settes kommunikasjonssvikt, ventetid, mangel på fleksibilitet og tilgjengelighet og ansvarsfraskrivelse på dagsordenen. Videre er det interessant å få en oversikt over ansvars- og rollefordelingen, samt hvordan oppnå bedre samarbeid. Dette gir lærdom om hva man kan forvente og kreve av de ulike instansene rundt ungdom med psykiske vansker.

Det beste ved «Ungdom og psykisk helse» er at den samler den viktigste kunnskapen man trenger for å kunne støtte ungdom. Boken gir oppdatert kunnskap som både er praksisnær, erfaringsbasert og nyttig for mitt arbeid som helsesykepleier. Samtidig settes kommunikasjon og relasjonsbygging i sentrum for alt arbeid med ungdom og psykisk helse. Boken passer til sykepleiere og helsesykepleiere, samt tenåringsforeldre med interesse for psykisk helse og ungdom.