fbpx Administrering av legemidler Hopp til hovedinnhold

Fra Helsebiblioteket: Administrering av legemidler

Psykiatriske sykepleiere må ofte håndtere legemidler som kan gi alvorlige bivirkninger. Da er det viktig at pasienten får den dosen som er ordinert. Her er et eksempel:

En 25-årig kvinne som har bipolar lidelse, er innlagt med en alvorlig manisk episode. Legen har forordnet at hun skal få kvetiapin (Seroquel) som skal økes gradvis til 400 mg daglig. Hvor mange tabletter kan hun få til å begynne med, og hvor lang tid skal det gå før hun når den forskrevne dosen? Er det viktig å vite om pasienten er gravid? Kan hun fortsette å drikke grapefruktjuice, som hun er veldig glad i? Hvordan kan jeg enkelt følge med på nyheter om behandling av bipolar lidelse?

 

Helsebibliotekets søkemotor

Et naturlig sted å starte for å finne svar på spørsmålene, er Legemiddelhåndboken eller Felleskatalogen, men Helsebiblioteket har en søkemotor som søker i begge disse kildene, samt i flere andre oppslagsverk. Du finner søkefeltet øverst på alle Helsebibliotekets sider. Skriv inn kvetiapin, så får du treff fra alle kildene. Kvetiapin er virkestoffet, mens Seroquel er preparatet. Når du søker på et preparat, får du direkte lenker til Legemiddelhåndbokens kapitler og Felleskatalogens enkeltavsnitt om legemiddelet. Søker du for eksempel på Seroquel, kan du med ett klikk komme direkte til det som har med graviditet og amming å gjøre.

Mens de andre kildene først og fremst er opptatt av virkestoffene, er Felleskatalogen mest orientert mot preparatene. Helsebibliotekets søkemotor kopler virkestoffet kvetiapin med preparatet Seroquel, så du kommer fram uansett om du søker på virkestoff eller preparat. På preparatsiden for Seroquel i Felleskatalogen finner du regler for dosering og hvordan dosene kan økes over tid.

 

RELIS

RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) er en tjeneste som finnes ved hvert regionale helseforetak (RHF). RELIS svarer på spørsmål fra helsepersonell om legemidler. Medisinsk forskning skjer gjerne på ett legemiddel og én sykdom av gangen, mens virkelige pasienter som oftest har flere helseproblemer og tar mer enn ett legemiddel. Derfor er ikke alltid forskningslitteraturen egnet til å gi direkte svar på kliniske problemer. RELIS kombinerer kunnskapen fra flere medisinske områder og gir helsepersonell råd om hva de bør gjøre i konkrete situasjoner med konkrete pasienter.

Pasienten i vårt eksempel, var opptatt av om hun kunne fortsette å drikke grapefruktjuice. Søker du i Helsebibliotekets søkemotor på kvetiapin og grapefruktjuice, vil du se at RELIS kan fortelle at grapefruktjuice øker plasmakonsentrasjonen av kvetiapin.

Dersom du er i tvil om hvilken behandling du bør gi en pasient, kan du søke eller selv spørre RELIS om råd direkte. RELIS har samlet spørsmål og svar fra alle de regionale sentrene i en stor database. Denne databasen omfatter over 25000 spørsmål og svar, og den er søkbar i Helsebibliotekets søkemotor.

 

UpToDate

UpToDate er det foretrukne oppslagsverket for sykehusleger, men mange sykepleiere forteller at de har stor nytte av denne omfattende kilden. Det er skrevet på engelsk, men gjennom Helsebiblioteket kan du søke i det på norsk. Hvis du har søkt på en diagnose, et legemiddel eller et symptom i Helsebibliotekets søk, vil som oftest treff fra UpToDate vises i en ramme over resten av trefflisten, et såkalt spotlight. Dette er fordi UpToDate er ansett som en spesielt viktig kilde. Hvis treff fra UpToDate ikke vises i denne rammen, kan du velge kilden UpToDate i venstremargen til trefflisten. Hvis du for eksempel ønsker å begrense søket i Helsebiblioteket på kvetiapin og graviditet til UpToDate, klikker du på UpToDate under «Kilde» i venstremargen på søkeresultatlisten.

 

Retningslinjer

Retningslinjer utgis gjerne av Helsedirektoratet eller de faglige foreningene, som for eksempel Barnelegeforeningen. Helsebiblioteket har samlet retningslinjer innenfor psykisk helse, og har også en stor samling retningslinjer for somatiske lidelser.

På Helsebiblioteket finner du «Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar». Siden søkemotoren også oversetter mellom bokmål og nynorsk og synonymer og nesten-synonymer, kan du finne denne ved å søke på bipolar lidelse. I denne retningslinjen finner du et kapittel som heter «Gravide og kvinner som ammar». Hvis du vil begrense søket til retningslinjer, klikker du på Retningslinjer under Informasjonstype i venstremargen på søkeresultatlisten.

Helsebiblioteket abonnerer på flere oppslagsverk, blant annet Legevakthåndboken. Den gir korte, konkrete og lett forståelige beskrivelser av sykdom og behandling på norsk, og du kan laste den ned gratis som app til mobilen. Et større oppslagsverk er BMJ Best Practice. Det er beregnet på allmennleger og er svært oversiktlig å finne fram i.

 

Sjekkliste for legemidler

Helsebiblioteket har, i samarbeid med Legemiddelverket og Felleskatalogen laget en elektronisk versjon av sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Denne finnes på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestens nettsider og lister opp legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger og legemidler som ikke bør gis til personer over 65 år. Listen er basert på legemiddelgrupper, men den er dynamisk slik at du enkelt får se hvilke preparater det gjelder. For den som arbeider innen psykiatrien kan det være verdt å merke seg at benzodiazepiner og opioider står på listen over legemidler med alvorlige bivirkninger, og at trisykliske antidepressiver og antipsykotika står på listen over legemidler som ikke bør gis til eldre pasienter.

Sjekklisten beskriver hvordan man bør forberede og gjennomføre en legemiddelgjennomgang. En legemiddelgjennomgang utføres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud og årlig for pasienter som bruker flere enn tre legemidler.

 

App for legemiddelutregning

Helsebiblioteket har, i samarbeid med Legemiddelverket, utviklet en mobilapp for legemiddelutregning. Appen kan, ut fra ordinert dose, regne ut antall tabletter, infusjonshastighet og så videre som pasienten skal ha. Appen kan brukes til utregning ved injeksjon, infusjon, tabletter og fortynning.

Mange av feilene som gjøres på sykehus i dag, skyldes feilmedisinering. Ofte er det feil i utregninger som er årsaken til feilmedisinering. Helsebibliotekets app kan være til hjelp ved selve utregningen, men det fritar ikke sykepleieren fra ansvaret for dosen som gis. Også ved bruk av appen kan feil oppstå, for eksempel tastefeil. Derfor spør appen alltid om svaret virker rimelig. Appen er gratis og fungerer på både iPhone og Android-telefoner. Du finner den i Appstore eller Google Play ved å søke på legemiddelutregning.

 

Fagprosedyrer

På landets sykehus finnes det tusenvis av prosedyrer. Kvaliteten varierer mye, og mange av prosedyrene gjelder de samme arbeidsoperasjonene. Dette er bakgrunnen for at Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer ble opprettet. Dette nettverket lager kunnskapsbaserte prosedyrer, og disse publiseres på Helsebiblioteket. Per i dag er det publisert litt over 100 prosedyrer, og antallet vokser fort. Du finner dem på www.fagprosedyrer.no.

 

PsykNytt

PsykNytt, en nyhetsblogg for alle som arbeider med psykisk helse, utgis av Helsebiblioteket. Bloggen gir fagfolk, pårørende og pasienter sentrale fagnyheter en gang i uka. Noen av artiklene er skrevet av redaksjonen, og disse artiklene er som oftest praktisk orientert, for eksempel:

  • Her finner du tester for personlighetsforstyrrelser
  • Lær å bruke Brøset Violence Checklist
  • Dette sier oppslagsverkene om behandling av generalisert angstlidelse

De fleste artiklene er imidlertid hentet fra andre tidsskrifter og nettsteder. PsykNytt gjengir da tittel, ingress og begynnelsen av brødteksten, og lenker deretter til originalartikkelen. Når det dreier seg om utenlandske artikler, oversettes begynnelsen, og redaksjonen legger gjerne inn aktuelle norske lenker eller referanser. Artiklene i PsykNytt er så korte at du fint kan lese dem på en smarttelefon. Du finner PsykNytt på www.psyknytt.no.

 

Nyttige lenker:

http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse

http://www.helsebiblioteket.no/legemidler/appen-for-legemiddelutregning-er-utvidet-og-forbedret

http://www.psyknytt.no

http://www.lvh.no

Administrering av legemidler
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.