fbpx Søk og arkiv | Sykepleien Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning fremstilles ofte som nyttig, men samarbeidet kan også by på utfordringer og ulik rolleforståelse.

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Eldre og pårørendes erfaringer med skrøpelighet

Hvordan fortoner livet seg som gammel og skrøpelig? Det har sykepleier Bente Egge Søvde sett nærmere på i sin doktorgradsavhandling, som også tar for seg pårørendes perspektiv.

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Kolikk og magesmerter hos spedbarn

Hva er sammenhengen mellom kolikk, magesmerter, foreldres stress og andre variabler? Dette var noe av det Åshild Wik Despriee ville finne ut av.

Bildet viser en sykepleier som setter en vaksinesprøyte i armen på en ung kvinne
Helsehjelp til papirløse migranter

Frivillig helse- og sosialpersonell er fortvilet over at en slik sårbar gruppe blir nektet nødvendig helsehjelp. Samtidig er det motiverende for dem å bidra til å endre systemet.

Illustrasjonen viser stabler med mynter. Innimellom er det sirkler med bilder av et barn som spiser, ei jente som skriver i en bok, og en gutt som ler sammen med sin far.
Økonomisk støtte kan gi bedre helse

Økonomisk støtte kan trolig redusere risikoen for sykdom og øke sannsynligheten for at barn går på skolen i lav- og middelsinntektsland.

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".
Sosial interaksjon i kommunale helsetjenester

Stereotypiske oppfatninger har konsekvenser og kan skape forskjeller i helsetilbud argumenterer sykepleier Ragnhild Julante Andersen Gulestø i sin doktorgradsavhandling.

Illustrasjonen viser en bok med grafer som stikker opp, og en klode med et diplom foran
Tilpassede hjemmetjenester for personer med demens

Det kan være utfordrende å gi tilpassede tjenester og personsentrert omsorg til hjemmeboende med demens. Denne doktorgraden utforsker muligheter og utfordringer med TID-modellen.

Annonse
Annonse