Sykepleien andre

Sykepleien samarbeider med fem faggrupper innen sykepleie om utgivelse av deres fagtidsskrift. Det er bladene Kreftsykepleie, Tidsskrift for Helsesøstre, Psykisk helse og rus, Jordmora og Geriatrisk sykepleie.