fbpx Problematisk legemiddel Hopp til hovedinnhold

Problematisk legemiddel

Somadril er fjernet fra det norske markedet. Det har gitt positive effekter, viser norsk studie. Andre land vurderer å gjøre som oss.

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Giftinformasjonen og Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, har sett hvilke konsekvenser det har hatt at Somadril (virkestoff karisoprodol) ble fjernet fra markedet i fjor vår.


Dette fant de

* Antall bilførere som ble mistenkt for å ha kjørt under påvirkning av karisoprodol falt med 85 prosent fra 2004 til 2008.

* Antall døde hvor stoffet ble påvist falt med nærmere 80 prosent

* Anall kontakter til giftinformasjonen falt med nesten 70 prosent.

- Funnene viser at å fjerne legemiddelet har hatt veldig positive konsekvenser for de mange problemene som fulgte Somadrilbruken, melder Folkehelsa.

 

 Fakta om Somadril:
Sentralt virkende muskelavslappende middel (virkestoff karisoprodol). Fjernet fra det norske markedet 1. mai 2008. Beslutningen ble fattet av Statens legemiddelverk. Årsak: Uforholdmessig mange rapporter angående misbruk og forgiftninger.


Populært rusmiddel  

Karisoprodol har vært et meget problematisk stoff i misbruksammenheng, og en av de hyppigste årsakene til kontakt med giftinformasjonen. 

I Norge er det gjort mange undersøkelser på medikamentet. På bakgrunn av dette har de europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte at alle europeiske land skulle vurdere registreringsstatus for middelet.

- Undersøkelsen er derfor viktig også ut over Norges grenser, når det gjelder å fastslå effekten av tiltak for å begrense skadevirkningene ved bruk av problematiske stoffer, melder Folkehelsa.

Artikkel om studien er nylig publisert i tidsskriftet Basic & clinical pharmacology & toxicology.

Karisoprodol har vært et meget problematisk stoff i misbruksammenheng, og en av de hyppigste årsakene til kontakt med giftinformasjonen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.