fbpx Målet er 20 prosent reduksjon i sykefraværet Hopp til hovedinnhold

Målet er 20 prosent reduksjon i sykefraværet

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og partene i arbeidslivet har startet forhandlingene om ny IA-avtale. (Foto: AD)
Regjeringen og partene i arbeidslivet er nå i gang med å forhandle ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) og å drøfte tiltak for å få ned sykefraværet. Målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet de neste fire årene ligger fast.

- Regjeringen har signalisert at den er opptatt av at ambisjonen om 20 prosent reduksjon i sykefraværet må opprettholdes, og at innsatsen fortsatt skal omfatte alle de tre delmålene, redusert sykefravær, økt rekruttering av personer med redusert funksjonsevne og øking i den reelle pensjoneringsalderen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm etter drøftingsmøtet i går.

 

Sykelønnsordningen skal bestå
Forut for drøftingene har regjeringen slått fast at den vil opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen, og at eventuelle endringer i arbeidsgivers finansiering av sykelønnsordningen skal skje innenfor en forutsetning om budsjettnøytralitet.

Regjeringen har dessuten satt ned en faglig ekspertgruppe som skal vurdere mulige administrative tiltak som kan bidra til en nødvendig reduksjon i sykefraværet. Dette kan være tiltak knyttet til for eksempel sykmeldingspraksis eller myndighetenes administrative oppfølging. Ekspertgruppens anbefalinger skal leveres 3. februar 2010.

 

Kutt i sykelønnen?

Selv om partene er enige om målet, er det uenighet i om det er mulig og hvordan det best kan nås.

Leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Turid Lilleheie, mener det nesten vil være umulig å få ned sykefraværet, om vi samtidig skal beholde flere syke og gamle i jobb.

- Kanskje denne debatten tar et feil utgangspunkt? I stedet for å spørre om hvor mye vi kan redusere sykefraværet, kunne de heller sagt at vi skal ha så og så mange uførepensjonister tilbake i jobb, sier NTL-lederen til Klassekampen.

Og hvis man gjennom en ny IA-avtale ikke lykkes i å redusere sykefraværet?

YS-leder Tore Eugen Kvalheim er optimist, men åpner for kutt i sykelønnen dersom man ikke klarer å redusere sykefraværet

Han får støtte fra leder i arbeidsgiverorganisasjonen NHO, John B. Bernander, som også ønsker å drøfte endringer hvis man ikke lykkes med å få ned fraværet de neste årene.

- Det er uhørt å begynne å snakke om kutt i sykelønnen nå, er beskjeden fra LO-leder Roar Flåthen.

 

Arbeidsgivers ansvar

Statsminister Jens Stoltenberg har foreslått at arbeidsgiver skal få en større del av regningen også for langtids sykefravær, men forsikrer at dette skal kompenseres på andre måter.

Dette blir avvist av NHO, men får støtte fra Unio.

- Arbeidsgiverne må ta en større del av kostnadene med å hindre sykefravær, mener Unio-leder Anders Folkestad.

Muskel- og skjelettplager, i tillegg til psykiske problemer har skylden for rundt 60 prosent av sykefraværet. Og halvparten av dette kan tilskrives forhold på jobben. Unio mener arbeidsgiver må ta ansvar og regningen for forebygging og behandling.

- Vi må ha det inn i avtalen sånn at arbeidsgiverne er forpliktet til å bruke de ressurser og det apparatet som finnes.

 

Normerte sykemeldinger

Alle de store arbeidsgiverorganisasjonene går inn for normert sykemelding. Det betyr at det er diagnosen som avgjør hvor mange dager sykemeldingen skal vare. En slik ordning vil bidra til å få ned sykefraværet mener arbeidsgiverorganisasjonene.

Etter først å ha avvist forslaget, åpner nå allmennlegeforeningen og LO for å diskutere en ordning med veiledende lengder på sykemeldingene for legene.

- Men dette må aldri komme i veien for individuell oppfølging og vurdering, fordi folk er forskjellige og kan ha et sammensatt sykdomsbilde, mener LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Nåværende IA-avtale løper ut februar 2010.

Selv om partene er enige om målet, er det uenighet i hvordan det best kan nås.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.