fbpx Fløy 111 ganger rundt ekvator Hopp til hovedinnhold

Fløy 111 ganger rundt ekvator

Ansatte i Sykepleierforbundet reiser for mye med fly. Nå er målet å halvere antallet flyreiser.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått laget sitt første klimaregnskap. Det viser at de ansatte fløy over 7 000 timer i 2008. Flyreisene står for om lag 75 prosent av bedriftens CO2-utslipp.

 

Vil være klimavennlig

På NSFs landsmøte i 2007 ble det vedtatt at klimapolitikk skulle være et innsatsområde. I strategiplanen står det at NSF skal utvikle klimapolitiske tiltak i forhold til indre og ytre miljø.

– Hvis vi skal bedre oss, må vi vite hvordan tilstanden er. Derfor fikk vi laget et klimaregnskap, forklarer seniorrådgiver Liv Heidi Brattås Remo.

Hun leder klimaprosjektet i NSF. Regnskapet omfatter hovedkontoret i Oslo og alle fylkeskontorene, til sammen 216 ansatte. Det vil bli årlige klimaregnskap fram til landsmøtet i 2011. Der skal resultatene legges fram.

 

Høye utslipp

Hver ansatt i Norsk Sykepleierforbund slipper ut 4,5 tonn CO2 i året. Det er mye, sammenliknet med andre kontorbedrifter. For denne typen arbeidsplass varierer utslippstallene fra 2,5 til 5 tonn. 2,5 regnes som gjennomsnitt i Norge, mens 5 regnes som svært høyt.

– Utslippene for NSF er store fordi aktiviteter har medført mye reisevirksomhet, sier Claudia Villamor i CO2focus, som har laget regnskapet på vegne av NSF.

CO2focus lager klimaregnskap for bedrifter også i Sverige og Danmark.

– Klimaregnskap er et hjelpemiddel slik at det blir lettere å sette seg mål, sier Villamor.

Hun påpeker at NSF har gode data om kilometergodtgjørelse og antall flyreiser.

 

Reiser mest i Norge

I 2008 ble det registrert 4 557 tur-retur flyreiser i NSF, både innen- og utenlands. Reisene varte i over 7 000 timer. 4 454 818 kilometer ble det fløyet. Det tilsvarer 111 ganger rundt ekvator. De fleste reisene foregikk innenlands. 80 prosent var i Norden, inkludert Norge. 10 prosent ble tatt i Europa, og 10 prosent var interkontinentale.

 

Oslo-Trondheim på topp

I 2008 fløy NSF-ansatte aller mest mellom Oslo og Trondheim. Nesten 400 tur-retur-reiser var det av disse flyturene. Det skyldes at NSFs fagkongress ble arrangert i Trondheim dette året. Mellom Oslo og Bergen ble det fløyet nesten 250 ganger tur-retur i 2008. Mellom Oslo og Stavanger ble det rundt 180 flyreiser. Mellom Tromsø og hovedstaden ble det fløyet cirka 125 ganger fram og tilbake.

Avfall fører i liten grad til klimautslipp. Resirkulering av papir medvirker til det.

– Men det er likevel viktig å redusere ulike typer avfall av miljø- og ressurshensyn, påpeker Villamor.

 

Glade fylkesledere

NSF er i gang med å redusere antallet flyreiser og har kjøpt inn utstyr til videokonferanser. Fleremøter arrangeres nå ved hjelp av telekommunikasjon.

– Vi har ennå ikke oversikt over om det har gitt utslag på antallet flyreiser. Men magefølelsen sier meg at det er blitt bedre, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Klimaregnskapet for 2009 blir ikke klart før i høst.

– Målet er å halvere antallet flyreiser, sier Remo.

– Det høres mye ut?

– Ja, vi får se om det er praktisk mulig.

Videokonferanser er brukt til ulike dagsseminarer.

– Samfunnspolitisk avdeling er flink til dette. Fylkeslederne er også blitt gode, forteller Remo.

Fylkesleder Oddgeir Lunde i Sogn og Fjordane bekrefter at han gjerne vil fly så lite som mulig.

– Jeg tror vi på fylkeskontorene er mer opptatt av dette enn de på hovedkontoret, sier Lunde.

Fylkeslederne, som ofte har behov for å snakke sammen, sparer mye tid på å slippe å reise til Oslo for et møte på to timer. Lunde får støtte av Hanne Marit Bergland i Troms.

– Det er en stor lettelse å reise mindre, sier hun.

Også tiden man sparer på å la være å fly, er med i klimaregnskapet.

 

Nye miljølamper

Elektrisitet og fjernvarme står for knapt 20 prosent av utslippene. Strømbruken varierer med størrelse på lokalene, energikilde og klima. Å finne presise tall for energibruken per  kvadratmeter, har vært vanskelig, fordi leieavtalene er så forskjellige. For å redusere energibruken og for å få bedre oversikt, vil NSF lage nye avtaler med utleierne av fylkeskontorene. For eksempel vil det bli stilt krav om å unngå oljefyring. I hovedkontoret senkes nå temperaturen i helgene.

– Og vi sparer på belysningen, sier Remo og peker på sin nye lampe ved skrivebordet.

Lyset i lampen reagerer på bevegelse. Den slukker når Remo forlater pulten. Og tennes når hun er tilbake. Etter hvert skal alle kontorene ha slike lamper.

– Det blir penger spart også?

– Ja, det er bonusen. Vi fant ut at på to år sparer vi utgiftene vi nå bruker til å modernisere alle lokalene og tilpasse dem for et bedre klima, sier Remo.

 

Vil bli miljøfyrtårn

NSF ønsker å bli miljøfyrtårn. For å bli sertifisert, må visse krav oppfylles. Bedrifter som blir godkjent, blir fortløpende kontrollert om de tilfredsstiller kravene.

– NSF vil ikke kjøpe klimakvoter. Vi vil ikke skyve miljøproblemene ut av landet, men bidra selv, sier Remo.

Det er en stor lettelse å reise mindre. Hanne Marit Bergland, fylkesleder i Troms

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.