fbpx Vi må belyse sykepleiernes hverdag Hopp til hovedinnhold

Vi må belyse sykepleiernes hverdag

Det er direkte sammenheng mellom sykepleiernes arbeidssituasjon og kvaliteten i pasientbehandlingen.

For å gjennomføre internasjonale, sammenliknende studier av sykepleiere som yrkesgruppe, er det nødvendig med nøyaktig og systematisk oversettelse og vurdering av måleinstrumenter som blir brukt. Artikkelen konkluderer med at måleinstrumentet Nursing Work Index-Revised er relevant for norske sykepleiere og er overførbart til norske forhold, en forutsetning for å bruke dette måleinstrumentet i Norge.

Som leder på strategisk nivå, er det for meg mest relevant å kommentere nytteverdien av å gjennomføre systematiske spørreundersøkelser som belyser hverdagen til sykepleiere, den største helsefaglige yrkesgruppen i sykehus. Deretter vil jeg sette dette i sammenheng med dagens endringer og utfordringer i helsetjenesten og ikke kommentere måleinstrumentet som sådan. 

Institute Of Medicine (IOM) har utgitt flere rapporter som viser at det er sammenheng mellom sykepleierens arbeidssituasjon og kvaliteten i pasientbehandlingen. Derfor er det viktig å ha inngående kjennskap til sykepleieres arbeidssituasjon og hvilke tiltak som kan forbedre sykepleiernes arbeidsmiljø.

For kort tid siden var jeg på studiebesøk ved Massachusetts General Hospital (MGH) i Boston. De har samme utfordringer som i Norge med stramme økonomiske rammer og helsereformer med krav om bedre samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten. Sykepleierne har en nøkkelrolle i reformene og det ble gjennomført jevnlige spørreundersøkelser blant sykepleiere om deres arbeidssituasjon. Dette brukte lederne som et grunnlag for å arbeide systematisk med forbedringstiltak. De brukte sykepleiernes faglige bidrag for å øke kvaliteten i pasientbehandlingen og for å redusere liggetid og reinnleggelser.

Skal vi greie å håndtere den kommende eldrebølgen og et utfordrende arbeidsmarked, må hver sjette videregående elev velge en helsefaglig utdanning. For at ungdom skal velge sykepleierutdanning og andre velferdsutdanninger må helsetjenesten vise seg som en profesjonell arbeidsgiver ved å forvalte kompetanse- og arbeidsmiljø og ha system for kontinuerlig fagutvikling. Ved jevnlig å gjøre slike profesjonsrettede arbeidsmiljøundersøkelser vil ledelsen kjenne sin arbeidsstokk godt og hele tiden vite hvor skoen trykker og iverksette nødvendige tiltak. I tillegg må man ta i bruk ny teknologi og andre innovative løsninger for å løse fremtidens løsninger.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.