fbpx Abstrakt om kritisk tenkning Hopp til hovedinnhold

Abstrakt om kritisk tenkning

Sunn skespsis og evnene til å sortere informasjon er viktig.

Kritisk tenkning bør vektlegges i sykepleierutdanningen.

Kritisk tenkende sykepleiere er ifølge artikkelen mer fleksible og åpne for andres vurderinger, og bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom mer kvalitetssikring og varsling av feil. Kritisk tenkning beskrives som «tankeprosesser som ligger til grunn for effektiv klinisk problemløsning og til å foreta beslutninger», og kjennetegnes blant annet av sunn skepsis, refleksjon og evne til å være kritisk i informasjonssøking.

I min avdeling veileder vi sykepleierstudenter jevnlig, og da er dette nyttig kunnskap å ha med seg. Evne til kritisk tenkning beskrives som et fenomen som kan læres. Studentene uttrykker ofte at det er i praksis de lærer aller mest, fordi de kan knytte sammen teoretisk og praktisk kunnskap, og de får anledning til å reflektere over selvopplevde situasjoner. Praksisfeltet burde dermed være en god arena for å oppøve evnen til kritisk tenkning. Kritisk tenkning har også en praktisk dimensjon: Det å gjenkjenne endringer i pasientens tilstand og vurdere og handle riktig, forutsetter kunnskap og erfaring.

Et annet element er evne til å stille spørsmål ved egne og andres holdninger, og varsle om feil. Det kan imidlertid være vanskelig å stille kritiske spørsmål til etablert praksis, samtidig som man er avhengig av velvilje fra sin kontaktsykepleier. Mange sykepleiere opplever det også ubehagelig å melde avvik, spesielt nyutdannete. Da handler det kanskje ikke bare om den enkeltes kritiske sans, men om behovet for en avdelingskultur der man verdsetter kritiske spørsmål og varsling av feil.

Artikkelen beskriver og utdyper begrepet kritisk tenkning. Likevel framstår innholdet som noe abstrakt og komplekst. Det kunne vært interessant å vite noe om hvordan man jobber med å fremme dette fenomenet i land som har hatt det på rammeplanene i noen år, og om sykepleiere i disse landene skiller seg ut fra norske sykepleiere på noen måte. Jeg deler forfatternes syn på at kritisk tenkning er en viktig egenskap som bør vektlegges i sykepleierutdanningen. Vi ønsker mer kunnskapsbasert praksis, og da er sunn skepsis og evne til å sortere informasjon viktig. Sykepleieryrket er komplekst og krevende, derfor trenger studentene mer enn varme hender når de skal ut i yrkeslivet; de må også ha reflekterte og kritisk tenkende hoder.

Related research article:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.