fbpx Informér etter overdose Hopp til hovedinnhold

Informér etter overdose

Det er viktig at pasienten får informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes etter en overdose.

Vi i helse- og overdoseteamet i Trondheim kan bekrefte det Alstadius sier i sin studie, at mange av overdosene skjer med en blanding av heroindolcontin og metadon i kombinasjon med benzodiazepiner eller alkohol. Det er så å si alltid et blandingsmisbruk. Vi erfarer at brukere er svært utsatt for overdoser med dødelig utfall dersom de har hatt flere overdoser på kort tid. Det er derfor prekært å få pasienten inn i behandling eller avrusning når pasienten har hatt flere overdoser på kort tid. Det er et problem at pasienten kan være ved full bevissthet etter å ha fått naloxon mot opiater, men fortsatt er ruset på benzodiazepiner, noe som forverrer pasientens evne til å ta beslutninger som er til beste for ham eller henne.

Alstadius antyder at ambulansepersonellet i Oslo har et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonen med pasienten. I Trondheim erfarer vi at ambulansepersonellet har gode holdninger og er profesjonelle i sine møter med pasienter ved overdoser. Overdoseteamet kommer ofte samtidig med ambulansen dersom det er sentralt. Fordelen med samarbeidet er at overdoseteamet har en relasjon til mange av brukerne fra før, noe som gjør at vi lettere kan motivere pasienten til å ta imot behandling i samarbeid med ambulansepersonellet

I observasjonstiden etter en overdose bruker ambulansepersonellet i gjennomsnitt 9,3 minutter. Det er helt klart en fordel at overdoseteamet rykker ut sammen med ambulansen. Vi utveksler informasjon med hverandre og vurderer alternativer sammen med brukeren. Når den akutte fasen er over kan ambulansepersonellet rykke ut på nye oppdrag. Overdoseteamet kan være igjen sammen med pasienten og observere tilstanden lenge etter at virkestoffet til naloxon har gått ut, eventuelt gi ny motgift dersom det er behov for det. Overdoseteamet kan med sin relasjon til pasienten motivere for videre behandling eller observasjon.

Alstadius hevder at for at pasienten skal bli motivert til å ta imot behandling er informasjonen om mulighetene avgjørende. Dette er vi enige i. Vi mener derfor at det er særdeles viktig at sykehuspersonalet, ambulansepersonalet, andre offentlige instanser og overdoseteamet samsnakker og samarbeider. Sykehuspersonalet har blitt mye mer oppdatert de siste årene og vet mer hva om som fins av tilbud. Det er viktig med brobygging og relasjonsarbeid mellom instansene for å utveksle informasjon om hva som fins av tilbud for brukerne. Det er derfor overdoseteamet hele tiden jobber med å spre informasjon og bli kjent med samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet med undervisning og hospitering.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.