fbpx Skremme sykepleiere til taushet Hopp til hovedinnhold

Skremme sykepleiere til taushet

– Det som nå skjer med Merete Nordhaug kan skremme andre sykepleiere fra å ta opp forhold de bør ta opp, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i Hedmark, Bente Aaland. Foto: NSF.

I fjor tok hun opp kritikkverdige forhold ved sykehjemmet før hun sluttet i jobben som avdelingsleder. Når hun søkte jobb ved sykehjemmet som sykepleier, fikk hun nei.

Sykepleier Merete Nordhaug sier til NRK Hedmark og Oppland at hun føler seg straffet fordi hun gikk mot kommuneledelsen mens hun var avdelingsleder ved Rendalen sykehjem.

– Jeg opplevde i jobbintervjuet at de var skeptiske til å ansette meg igjen fordi jeg hadde sagt fra, sier Merete Nordhaug.

Hele intervjuet dreide seg kun om lojalitet, om å tenke på kommunens omdømme og den slags.

– De som sier fra får kanskje ikke jobb igjen, de får kanskje ikke større stillingsprosent, de hindres i videre karriere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund i Hedmark, Bente Aaland.

– Det som nå skjer med Merete Nordhaug kan skremme andre sykepleiere fra å ta opp forhold de bør ta opp.

Les: Offentlige tjenester – de hemmelige tjenestene?

Les: Skremmes til å holde kjeft

Les: Lojale sykepleiere opp i spørretimen

 

 

Sier opp jobben

Våren 2013 jobbet Merete Nordhaug som avdelingsleder på Rendalen sykehjem.

– Jeg opplevde at det var lav bemanning og at det var situasjoner som gikk ut over pasientsikkerheten, sier hun i dag.

Det var turbulente forhold på sykehjemmet den våren og sommeren. Fylkeslegen fikk flere enkeltklager, pårørende sendte en fellesklage, og i september sendte 16 ansatte ved sykehjemmet et brev om forholdene til rådmannen i kommunen og til fylkeslegen. Merete Nordhaug var med på dette.

– Å sitte som mellomleder og oppleve at folk kommer inn på kontoret ditt og omtrent gråter før de går hjem, det gjør noe med arbeidshverdagen, sier hun til NRK Hedmark og Oppland. September sa hun opp stillingen som avdelingsleder.

I januar var Fylkeslegen i Hedmark i Rendalen for å se om det var grunnlag for å gjennomføre et fullstendig tilsyn.

– Brevet fra de ansatte tar opp relevante spørsmål, sier fylkeslege Trond Lutnæs. – Det er klare forbedringsmuligheter i Rendalen. Vi vil følge med på eldreomsorgen i kommunen.

 

Søkte på ny jobb

Nå har Merete Nordhaug søkt jobb som sykepleier på sin gamle arbeidsplass. Det er langt å kjøre hver dag  til nabokommunen Stor-Elvdal hvor hun nå jobber i eldreomsorgen.

– I jobbintervjuet sa kommunens personalsjef og virksomhetsleder at det ikke var tvil om at jeg var kvalifisert, forteller Nordhaug.

Men det var ikke viktigst.

– Hele intervjuet dreide seg om lojalitet, om jeg hadde vært med på brevene, og om hvorfor vi hadde gjort som vi gjorde.

 

Vil ikke kommentere

NRK har bedt Rendalen kommune kommentere saken. Den muligheten har kommunen avslått.

«Jeg kommenterer ikke enkeltsaker», skriver rådmann Anne Lise Trøen i en e-post til NRK Hedmark og Oppland.

«Men jeg er selvfølgelig enig at ansatte sier ifra og tar opp forhold i kommunen som kan være kritikkverdig for pasienter, og brukere».

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.