fbpx Prisdryss til Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Prisdryss til Sykepleien

GLADE VINNERE: Grafisk designer Nina Hauge (fv) og journalistene Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Sykepleien vant torsdag kveld to priser på Fagpressens årlige prisutdeling. I tillegg kom hederlig omtale for dokumentar om en brystkreftpasient.

Prisen «Årets gravesak» fikk Sykepleien for serien om helsesøstersituasjonen «Helsesøstre slår alarm». Sykepleien har de to siste årene hatt spesielt blikk på dette temaet.

Det var journalistene Kari Anne Dolonen og Ann-Kristin Bloch Helmers som jobbet med sakene. Det resulterte blant annet i flere landsomfattende undersøkelser både blant helsesøstre og rådmenn.

En av undersøkelsene avdekket blant annet at mange helsestasjoner og skoler opererer med langt flere barn per helsesøster enn anbefalingene fra Helsedirektoratet. 6 av 10 helsesøstre i undersøkelsen svarer at de har ansvar for over 800 elever, 35 prosent av helsesøstrene har ansvar for over 1000 elever. Over halvparten av helsesøstrene forteller at de har flere fødsler enn normtallet. 34 prosent har 81 fødsler eller mer. 

Det kom også frem historier om helsesøstre som må avvise gråtende barn i døra, ikke har tid til å følge opp åpenbart suicidale ungdommer, og bekymringsmeldinger til barnevernet som blir satt på vent.

 

Helseministeren på banen

Sykepleien overleverte resultatene personlig til helseminister Jonas Gahr Støre, som etterpå lovte 180 millioner kroner for å styrke tjenesten – men han ville ikke øremerke midlene. Pengene kom over statsbudsjettet og ble fordelt – minimum 100 000 kroner til hver kommune.

Sykepleien bestemte seg for å sjekke om midlene var gått til å øke antallet helsesøsterårsverk. Det viste seg at av de 356 kommunene som svarte i Sykepleiens spørreundersøkelse, så hadde under halvparten brukt midlene til å ansette flere helsesøstre. Dette var langt under forventningene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette skrev juryen om Sykepleiens arbeid:

«Vinneren er en redaksjon som utmerker seg med god journalistisk metode, klassisk og systematisk jobbing – og evnen til å skildre den store historien gjennom den lille fortellingen. (...) Årets vinner følger pengene, og viser hvordan redaksjonell satsing kan gi resultater – og stemme til en stemmeløs gruppe.» heter det i juryens begrunnelse.

 

Stolt redaktør

Sykepleiens redaktør, Barth Tholens, er svært stolt.

– Prisen for undersøkende journalistikk er absolutt den gjeveste prisen å få for oss som er opptatt av seriøs journalistikk i fagpressen. Det kan være et enormt slit å jobbe med slike saker. Men Kari Anne og Ann-Kristin var fast bestemt å få fram alle fakta, nemlig at det bevilges altfor lite penger til skolehelsetjenesten og at det går direkte utover barn og unge som trenger noen å snakke med.

Han påpeker hvor viktig det er at journalister følger med når politikerne ikke følger opp sine løfter.

– Det er lett å mene mye om ting, det har langt større tyngde når man faktisk kan bevise hva som foregår. Denne graveprisen er en anerkjennelse for de to journalistene – og for hele redaksjonen i Sykepleien som tør satse på slike saker.

 

Best forside

Sykepleien vant i tillegg prisen for beste forside. Dette var forsiden til sommernummeret i 2013, der bladet hadde som tema «Den store forskjellen – mannehelse og kvinnehelse». Det var grafisk designer Nina Hauge som designet denne forsiden.


 

Dette skrev juryen om forsiden:

«En enkel, dristig og elegant førsteside. Den fører leseren kjapt inn i et omfattende og komplisert tema om mannehelse og kvinnehelse. Den pirrer nysgjerrigheten samtidig som den gir presis informasjon. I tillegg er stilen fra førstesiden viderebrakt gjennom hele den 44 sider lange temareportasjen.»

– Det er svært vanskelig å lage en god forside som kommuniserer, sier redaktør Barth Tholens.

– Vi jobber ofte mye med ideer, og forkaster mange utkast før vi kommer fram til det endelige resultatet. Nina Hauge har her laget en utrolig elegant forside, som leserne vil forstå intuitivt. Den handlet om hvordan kjønn påvirker helseforståelsen og behandlingen. Forsiden appellerer til både følelser og fornuft, og er et godt eksempel på at man kan illustrere alvorlige temaer på en lett måte – uten å måtte ty til klisjeer. Jeg er veldig stolt av våre grafiske designere, og prisen til Nina inspirerer oss voldsomt.

 

Dokumentar

Hederlig omtale fikk Sykepleiens journalist Marit Fonn for dokumentarartikkelen om en brystkreftpasient. Fonn fulgte pasienten gjennom 6 år, fra diagnose og gjennom hele behandlingsløpet og rekonstruksjonsforløpet. Hun har skrevet artikkelen og fotografert. Fonn har tidligere fått flere priser for sine foto.

 

Les mer om fagpresseprisene her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.