Sykepleier­vakter uten sykepleiere

Bildet viser en eldre mann som holder seg til ansiktet i fortvilelse.
SYKEPLEIERMANGEL: 3 av 10 sykepleiervakter i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste er ikke dekket på grunn av sykefravær og ubesatte stillinger.

Kun 3 av 10 ledige sykepleiervakter blir erstattet med sykepleiere, viser ny kartlegging NSF Østfold har gjort.

– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

I en periode over to uker i mars har NSFs tillitsvalgte og ledere kartlagt forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i pleie- og omsorgstjenesten i 14 av fylkets 18 kommuner.

Dyster statistikk

Kartleggingen omfatter hvor mange sykepleiervakter turnusen var satt opp med i perioden, hvor mange av vaktene som var ledige og hvor mange som ble erstattet med sykepleier, ansatte med lavere kompetanse eller ufaglærte. I tillegg ble det kartlagt hvor mange ledige sykepleiervakter som ikke ble erstattet.

Tallenes tale er bekymringsfull lesning:

  • 3 av 10 sykepleiervakter i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste er ikke dekket på grunn av sykefravær og ubesatte stillinger
  • 3 av 10 ledige sykepleiervakter er erstattet med sykepleiere
  • 1/3 av sykepleiervaktene er erstattet med lavere kompetanse
  • 1 av 5 sykepleiervakter er erstattet med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter er ikke erstattet

– Det må legges til at i mange av virksomhetene er bemanningen i utgangspunktet på et minimum. Nå nærmer vi oss sommerferieavvikling. Det betyr ytterligere press på helsetjenestene, sier Karen Brasetvik, NSFs fylkesleder i Østfold.

Tilsvarer 265 årsverk

– Årets resultat viser en økning i antall ledige sykepleiervakter sammenlignet med i fjor. Da var en av fire sykepleiervakter ledige. Hvis antallet ledige sykepleiervakter som ble dekket med lavere kompetanse og ufaglærte er representativt for sykepleiermangelen resten av året, tilsvarer det 265 sykepleierårsverk i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste. Det er mer enn Høgskolen i Østfold utdanner hvert år. I år ble det utdannet 175 nye sykepleiere i fylket, sier fylkeslederen.

Både fylkets største og minste kommune er med i kartleggingen. Kommunene Marker, Spydeberg, Rømskog, Askim og Sarpsborg hadde færre ledige sykepleiervakter enn gjennomsnittet i Østfold. Her var mellom 13 – 20 prosent av sykepleiervaktene ledige. I kommunene Skiptvet, Moss, Trøgstad, Våler og Halden var mellom 34 – 47 prosent av sykepleiervaktene ledige.

Trenger et sykepleierløft

NSF er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte.

– Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Kommunene trenger hjelp fra myndighetene for å løse sykepleiermangelen. Derfor har NSF etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere og foreslått et sykepleierløft, sier Karen Brasetvik.

Les også: