fbpx Ikke veldig sexy? Hopp til hovedinnhold

Min jobb som migrasjonssykepleier Ikke veldig sexy?

Foto: Stig M. Weston

– Jeg jobber for at innvandrere skal få realisert sitt helsepotensiale.

Ragnhild Anne Caroline Storstein Spilker, prosjektkoordinator

Arbeidsplass: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Utdanning: Bachelor i sykepleie, master i helseøkonomi, -politikk og –ledelse.

Med ledelsesutdanning rettet mot helsevesenet, kan man blant annet jobbe på sykehus og i kommunehelsetjenesten og med undervisning.

En professor i medisin sa en gang at «Ragnhild, du må huske at det du jobber med ikke er særlig sexy!». Mange ser verken nødvendigheten eller det interessante ved å jobbe med migrasjonshelse.

NAKMI jobber for at innvandrere skal få realisert sitt helsepotensiale. Vi har ikke klinisk virksomhet, men vi jobber med forskning, utvikling og formidling. Nå jobber jeg primært med eldre innvandrere med demens. På bildet holder jeg et foredrag for innvandrerkvinner på Furuset om helse, demens og aldring.

Eldrebølgen vil gjøre seg gjeldende, også i innvandrerbefolkningen, og vi ønsker derfor å fremskaffe kunnskap om innvandrere og demens. Jeg er med på å utvikle nasjonal strategi for innvandrerhelse, i tillegg sitter jeg i flere nettverk som omhandler helsetjenester til innvandrere. Jeg liker å se på det overordnede nivået og å tenke strategisk, og det var også det masteroppgaven min handlet om.

Jeg får anledning til å reise i forbindelse med jobben, og det siste året har jeg vært i Italia flere ganger i forbindelse med et prosjekt om likeverdige helsetjenester. I juni deltok jeg på en konferanse i Milano hvor jeg presenterte funn fra masteroppgaven min.

Vi har et veldig hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø på jobben. Det er både sykepleiere, leger, psykologer og annet helsepersonell ansatt, i tillegg til andre fagpersoner med bred kunnskap og erfaring fra feltet. Vi har et tett samarbeid om ulike prosjekter, og jeg tror at det er den brede sammensetningen av personalet som gjør at vi kan jobbe med så mange forskjellige fagområder innenfor migrasjonshelse. Det er mange ulike problemstillinger å jobbe med.

For oss på NAKMI er det både ulike innvandrergrupper og helsepersonell som er brukere, og begge grupper er like viktige. Det er viktig å vite hva de ulike innvandrergruppene mener vi bør jobbe med. Samtidig må vi vite hva helsepersonell ser på som utfordringer når det gjelder migrasjonshelse, det er jo de som yter helsetjenestene!

Det er viktig at vi er flere sykepleiere som jobber på NAKMI. Sykepleiere utgjør jo den største gruppen helsepersonell og er ofte de som jobber mest pasientnært. Det er derfor veldig spennende å være med og utforme fagfeltet videre.

Om fagfeltet kan sies å være sexy, vet jeg ikke. Men spennende, givende og ganske kult, det må jeg si at det er.

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 14/2012.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.