fbpx Sykepleiere og lege sørget for gratis hpv-vaksine til rusavhengige Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere og lege sørget for gratis hpv-vaksine til rusavhengige

Ruth Donovan, høgskolelektor Høgskulen på Vestlandet
GJORDE EN FORSKJELL: Ruth Donovan mener sykepleiere må tørre å si fra når de ser forhold som ikke henger på greip. Foto: Marit Fonn

Ruth Donovan var med å redde fullt brukbare hpv-vaksiner fra søppelbøtten. 

– Jeg måtte si fra, sier hun med ettertrykk.

– Jeg synes flere sykepleiere burde gjøre det samme. Vi må følge med på samfunnet rundt oss og heve stemmen.

Stilte spørsmål

Historien om vaksinene begynte da Ruth Donovan, med god hjelp fra helsesøster Agnes Giertsen og overlege og hpv-ekspert Sveinung Sørbye, engasjerte studentene ved Høgskulen på Vestlandet i et hpv-prosjekt. Studentene informerte og satte hpv-vaksiner. Underveis dukket spørsmålet opp: Hva skjer med vaksiner som blir liggende. Svaret var: De går i søpla.

Ruth Donovan begynte å tenke. 

– Hvorfor får ikke rusavhengige kvinner tilbudet om denne vaksinen, spurte jeg meg.

– De har høyere risiko for å få livmorhalskreft, som skyldes infeksjon med hpv. Noen er prostituerte, det gjør dem mer utsatt, og mange har lite penger. De kan ikke betale for en vaksine til nesten 4000 kroner.

Kommunen sa ja

Donovan skryter av Bergen kommune, som frigjorde vaksinene som var til overs. Donovan fikk med seg studenter, en bruker som veiledet studentene, og sendte informasjon ut i miljøet.

– Sykepleiere stiller seg gjerne opp på stand når de skal drive helseopplysning, og forklarer at livmorhalskreft skyldes et virus og så videre, men det er en håpløs måte å nå rusbrukere på, påpeker hun.

– Når vi henvender oss til spesifikke grupper som er vanskelig å nå, trenger vi andre metoder. Det vesentlige for å lykkes var å være der kvinnene er. Å møte dem i deres egen kontekst, i et miljø der de føler seg trygge og ivaretatt, sier Ruth Donovan.

– Vi var opptatt av å kommunisere det helt sentrale til våre kvinner: å hjelpe dem til å ta vare på helsen sin. Budskapet var enkelt: Livmorhalskreft kan forebygges med vaksine, og dere kan få den gratis.

40 stykker møtte opp og fikk satt vaksinen.

– Var ikke lov

Donovan tipset NRK, som laget sak både på nett og på radio. Dette ble fanget opp av politikere og nådde Stortinget. Folkehelseinstituttet (FHI) sa at det ikke var lov å gi vaksinene til andre enn dem de var tiltenkt. Det skyldes at FHI kjøper inn vaksiner til barnevaksinasjonsprogrammet gjennom anbudskonkurranser, og de spesifiserer blant annet bruk av vaksinen. Alle barn og unge i Norge har rett til gratis vaksine etter dette programmet, og vaksinene som kjøpes inn, er forbeholdt dem.

Etter siste anbudskonkurranse om hpv-vaksine ble Gardasil byttet ut med Cervarix. Folkehelseinstituttet sørget for å kjøpe inn nok Gardasil, slik at jentene som hadde begynt vaksinasjonen med Gardasil, også skulle fullføre vaksinasjonen med Gardasil.

Ifølge Britt Wolden, direktør i avdeling for vaksine hos FHI, bestilte noen kommuner for mange doser. Ifølge Legemiddellovgivningen kan ikke FHI ta tilbake disse vaksinene tilbake fra kommunene, og FHI kan heller ikke godkjenne alternativ bruk av disse vaksinene.

I samarbeid med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ble det besluttet å la kommunene som hadde restdoser, få bruke dem utenfor barnevaksinasjonsprogrammet, forutsatt faglig forsvarlig vaksinasjonspraksis.

– Hoppet ut av rollene

Ruth Donovan er fornøyd.

– Dette er et ypperlig eksempel på hvordan sykepleiere kan drive lobbyvirksomhet. Vi hoppet ut av rollene våre fordi vi så at det ikke hang på greip å kaste fullt brukbare vaksiner som noen kunne dra stor nytte av. Vi brukte mediene, fordi jeg mener det er viktig å forstå medienes betydning for å skape nye virkeligheter og sette en agenda. Det håper jeg flere vil lære av. Just do it, er mitt budskap til norske sykepleiere.

– Ikke bare enkelt

Agnes Giertsen, helsesøster og høyskolelektor, sier det er viktig at sykepleiere er med å påvirke samfunnet.

– I denne saken handlet det om å gjøre noe bra for folkehelsen og å utnytte ressurser på en god måte.

Hun peker på at det også er god samfunnsøkonomi.

– Men å tørre å stå opp er ikke bare enkelt. For eksempel at Folkehelseinstituttet i første omgang sa det var ulovlig at vi brukte overskuddsvaksinene til kvinner i rusutsatte miljøer. Heldigvis hadde jeg ledere som støttet meg. Jeg hadde innhentet støtte fra smittevernoverlegen til å bruke vaksinene på denne måten. Det gjorde at jeg var trygg. Jeg hadde forankret tillatelsen.

– Fint å tenke på

Giertsen berømmer sykepleierstudentene som har jobbet med hpv-prosjektene i Bergen.

– De har gjort et prosjekt «in real life», og jeg ser at det engasjerer. Nå, som restlageret av Gardasil kan gis til utsatte grupper, informerer sykepleierstudentene om tilbudet til menn som har sex med menn født etter 1991. Det er jeg som setter disse vaksinene på helsestasjon for ungdom, og jeg ser at arbeidet sykepleierstudentene gjør, bidrar til at flere kommer.

Med seg på laget hadde de hele veien Sveinung Sørbye, som er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har engasjert seg spesielt for hpv-vaksinen og var i Bergen tre ganger i forbindelse med studentprosjektene. Under et av disse besøkene kom spørsmålet om hva som skjer med ubrukte vaksiner, opp.

– Jeg synes det er for galt at dyre vaksiner blir kastet, sier Sveinung Sørbye til Sykepleien.

– Det er fint å tenke på at vår idé kan føre til at flere kan få tre doser med hpv-vaksine. Hadde ikke vi reagert på sløsingen, er det mulig kommunene hadde destruert dem.

18 000 vaksiner på lager

I tillegg til restlagrene av Gardasil ute i kommunene hadde FHI 18 000 doser på lager. Dette tilsvarer vaksiner til 6000 mennesker, siden vaksinen settes i tre doser.

Britt Wolden opplyser at FHI i vår fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å finne ut hvordan disse vaksinene best kan benyttes. Løsningen ble å tilby dem til rusavhengige, sexarbeidere og menn som har sex med menn.

Les også:  Gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.