SSB: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035

Sykepleier som går nedover en sykehjemskorridor.
2060: Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618 000 i 2060. Sektoren vil da stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge.

I 2035 vil Norge mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere, ifølge en ny rapport.

Tallene kommer frem i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild By, kaller det bekymringsfullt, men beskriver det som en varslet krise.

– Må våkne

– Nå må politikerne våkne og ta grep, så den varslede krisen ikke blir en realitet. Sykepleiermangelen gjør at mange ikke får den behandlingen og pleien de har behov for, sier By til VG.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bestilt rapporten.

Der kommer det også fram at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618 000 i 2060, og at sektoren da vil stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge.

Helseministerens plan

Helseminister Bent Høie sier til VG at man må få flere til å utdanne seg til disse yrkene, få de som starter utdanningen til å gjennomføre, få de som jobber i helsetjenesten til å bli der og sørge for at flere jobber heltid og kan stå lengre i jobb.

Samtidig viser han til reformen Leve hele livet i Stavanger og vil at rehabiliteringsteam skal bli satt inn tidligere for eldre, så de får trening i å klare seg selv lenger.

Les også:

5900 sykepleiere og spesialsykepleiere mangler i helsevesenet

NSF-leder Eli Gunhild By
DRAMATISK: – Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By.

Helse-Norge mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. Det ser ikke ut til at mangelen vil bli mindre i årene fremover.

Over 20 prosent av de sysselsatte i Norge jobber innen næringen helse- og sosialtjenester. Likevel har helsevesenet over flere år hatt den største mangelen på arbeidskraft, ifølge NAV.

Dramatisk økning

NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at helsevesenet i dag mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

– Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Dette kan føre til at mange pasienter ikke får så god behandling og pleie som de har behov for. For sykepleierne betyr det at de må løpe enda fortere og bli enda mer stresset. Dette kan gå utover både pasientsikkerheten, men også helsen til den ansatte, sier hun.

Les også: