fbpx 1000 menn har fått tilbud om plass ved en sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

1000 menn har fått tilbud om plass ved en sykepleier­utdanning

Årsmøte NSF Student 2019
OVERBOOKING: – Tenk om veldig mange flere takker ja enn det er studieplasser til. Da blir det et problem, sier leder i NSF Student Ingvild Berg Lauritsen. (Her sammen med nestleder Martin Wichstad under NSF Students årsmøte i juni.) Foto: Kari Anne Dolonen

– Det som blir spennende, er å se hvor mange som takker ja til plassen og faktisk møter opp til studiestart, sier leder i NSF Student Ingvild Berg Lauritsen.

Tidligere denne uken ble det klart at 7255 søkere har fått tilbud om plass ved landets sykepleierutdanninger. 1080 av disse er menn. Det betyr at om lag 15 prosent av dem som har fått tilbud om plass, er menn.

– Det er en liten økning fra i fjor. Det er gledelig, sier leder i NSF Student Ingvild Berg Lauritsen.

Går sakte

NSF Student har lenge hatt som mål å få flere menn til å velge sykepleie, blant annet gjennom kampanjen «Mann kan bli sykepleier». Målet er at 20 prosent av sykepleierstudentene er menn.

– Det er et stykke frem?

– Ja. Det går sakte, men det er vi for så vidt forberedt på, sier hun.

Lauritsen sier hun sammen med styret vil diskutere flere konkrete tiltak de kan ta i bruk for at flere menn velger sykepleie.

Følger med

Selv om det er flere menn som har fått tilbud om plass, er det usikkert hvor mange som takker ja.

– Det som blir spennende, er å se hvor mange av mennene som takker ja til studieplassen og faktisk møter opp til studiestart, sier hun og legger til:

– Før det vet vi faktisk ikke sikkert hvor stor andel av sykepleierstudentene som er menn.

Overbooker

Selv om over 7000 har fått tilbud om plass, er det bare planlagt 4941 studieplasser.

– Hva tenker du om at det overbookes så pass mye?

– Det har gått bra til nå, men tenk om veldig mange flere takker ja enn det er studieplasser til. Da blir det et problem.

Studentlederen mener det vil gå ut over kvaliteten til alle sykepleierstudentene på studiestedet.

– Ikke minst når det gjelder kvaliteten på praksisplasser.

– Vi i NSF Student ønsker alle nye sykepleierstudenter velkommen til dette fantastiske studiet, legger Lauritsen til.

Fornøyd forbundsleder

– Norge trenger flere sykepleiere. Det er bra at det fortsatt er så mange som ønsker å velge dette flotte yrket, sier Eli Gunhild By på NSFs nettside.

Også hun er fornøyd med at kjønnsbalansen blir bedre, selv om hun også helst hadde sett at dette gikk enda raskere.

– Pasientene fortjener at en så viktig yrkesgruppe rekrutterer fra hele befolkningen. Det vil også gi bedre kvalitet når rekrutteringsgrunnlaget øker, sier By.

Les også:

Sjekk hvilken sykepleier­utdanning som er vanskeligst å komme inn på

Iselin Nybø
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene som ble lagt frem på gårsdagens pressekonferanse. Hun er fornøyd med at det er opprettet 225 nye studieplasser ved sykepleierutdanningene. Foto: Kari Anne Dolonen

Er det Tromsø, Oslo, Bergen eller kanskje Førde? Her er oversikten over hvor mange konkurransepoeng du minst må ha for å komme inn på de forskjellige sykepleierutdanningene.

I går, 23. juli, kom tallene for det ordinære opptaket ved landets universiteter og høyskoler. De 99 219 personene som har fått tilbud om studieplass, har frist til og med i dag til å takke ja til studieplassen. Svarer man ikke innen fristen, blir det betraktet som et nei-svar.

Høyest poengkrav i Tromsø

Søkere som ønsker å utdanne seg til sykepleier ved Universitetet i Tromsø, må ha 58,1 konkurransepoeng for å komme inn. Det betyr at det er her det er vanskeligst å komme inn. Ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo må man ha 53,6 konkurransepoeng for å komme inn, og ved NTNU i Trondheim kreves det minimum 53,2 konkurransepoeng for å komme inn på sykepleierstudiet.

De tre studiestedene det er lettest å komme inn på, finner vi i Hammerfest, Førde og Mo i Rana.

I tabellen under kan du selv sjekke hvilke poengkrav søkere må ha, for å komme inn på de ulike sykepleierutdanningene etter årets hovedopptak. (Teksten fortsetter under tabellen.)

Må ha 3 i norsk og matematikk

For første gang er det et krav at søkere til sykepleierutdanningen må ha minimum karakteren 3 i matematikk og norsk. Kravet har fått skylden for at sykepleierutdanningene har hatt 18 prosent færre søkere i år sammenliknet med i fjor.

Tanken er at flere av dem som kommer inn på studiet, vil fullføre.

– Ifølge SSB blir det behov for flere gåstoler enn barnevogner i fremtiden. Behovet for sykepleiere bare øker, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på gårsdagens pressekonferanse.

I år er det planlagt 225 flere studieplasser ved sykepleierutdanningene.

– I årene som kommer, er det et stort behov for personer med helsefaglige utdanninger, så dette er veldig positivt, sier Nybø.

LES: Drømmen er å bli jordmor

70 prosent overbooking

Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Høyskolene har planlagt 4941 studieplasser for sykepleierstudenter. Det betyr at det er gitt studieplass til rundt 2300 flere søkere enn det er studieplasser til. Sykepleierutdanningene har med andre ord overbooket med litt under 47 prosent.

Seniorrådgiver Geir Sverre Andersen i Samordna opptak sier til Sykepleien at det er studiestedene som selv bestemmer hvor mange tilbud de sender ut.

– Det tar nok utgangspunkt i tidligere års erfaring. Noen skoler har mange søkere som ikke har sykepleie som førsteønske, og disse takker ofte nei til tilbudet om studieplass. De vil heller vente og se om de får sitt førstevalg innvilget, forklarer Andersen.

I 2018 svarte om lag 66 prosent av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass. 57 prosent ble til slutt registrert som møtt. I år er det planlagt 58 741 studieplasser. Det er en overbooking på nesten 70 prosent.

LES:  Samordna opptak: 7255 har fått tilbud om plass på sykepleierutdanning

Viktige datoer

  • 24. juli: Frist for å svare på hovedopptaket. Svarer du ikke på tilbud eller venteliste, mister du tilbud og plass på venteliste.
  • 29. juli: Suppleringsopptak. Har du takket ja til å stå på venteliste? Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar.
  • Cirka 7. august: Etterfyllingsopptak. Står du fremdeles på venteliste? Til noen studier kan lærestedene etterfylle studieplasser fra 7. august og utover.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.