Helsefagarbeiderne jobber mest turnus

Fotomontasje arbeidstid
SKADELIG: Forskning viser at natt- og skiftarbeid øker risikoen for sykdom og ulykker. I SSBs statistikk bekreftes det at de som jobber turnus har høyere legemeldt sykefravær, enn de som ikke gjør det.

Deltidsansatte jobber mer turnus enn heltidsansatte i helse- og sosialtjenesten, ifølge tall fra SSB.

Tall som SSB nylig publiserte, viser at det er helsefagarbeiderne som jobber mest turnus i helse- og sosialtjenesten. Mens 64 prosent av sykepleierne jobber turnus, er tallene for helsefagarbeiderne 92 prosent. (se tabell under)

Vanligere med turnusarbeid blant deltidsansatte

Helsepersonell som jobber deltid, jobber oftere turnus enn de som er ansatt i heltidsstillinger. Tall fra SSB viser at 68 prosent av de deltidsansatte jobbet turnus i 4. kvartal 2018, mens bare 35 prosent av de heltidsansatte gjorde det i samme periode.

– Dette kan sees i sammenheng med forskjellen i andelen deltidsansatte mellom de ulike aldersgruppene. I gruppen vi ser på var andelen med avtale om deltid 54 prosent blant de mellom 18 og 29 år, og 44 prosent blant de over 29 år, skriver SSB forsker, Fredrik S. Edelmann, i en artikkel.

Det er i de kommunale helseinstitusjoner at det er mest turnusarbeid.

Skadelig for helsa

Forskning viser at natt- og skiftarbeid øker risikoen for sykdom og ulykker. I SSBs statistikk bekreftes det at de som jobber turnus har høyere legemeldt sykefravær, enn de som ikke gjør det.

– Den legemeldte sykefraværsprosenten for dem som jobbet turnus var 7,4 prosent i 4. kvartal 2018. Blant dem som ikke jobbet turnus lå det legemeldte sykefraværet betydelig lavere, på 6,5 prosent. For hele gruppen var det legemeldte sykefraværet 6,9 prosent, skriver Edelmann.

Unntaket er de yngste

Det er de yngste som jobber mest turnus. Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Likevel har denne gruppen et lavere legemeldt sykefravær enn de eldre. Helsepersonell mellom 18 og 29 år hadde et legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i 4. kvartal 2018, mens det for de over 29 år, var på 7,3 prosent.

– Lønnstakerne mellom 18 og 29 år bidro dermed til å redusere det legemeldte sykefraværet for turnusarbeidene, skriver Edelmann.

Les også:

Søvnstudie Nye funn om turnusarbeid

Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere» (SUSSH) startet i 2008/2009 og har siden den gang blitt sendt ut til et utvalg medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) én gang i året for å følge de samme personene over tid. Dette gjør det mulig å si noe om hvordan arbeidsmiljøet påvirker norske sykepleieres helse og trivsel, både på kortere og lengre sikt. Basert på dataene innsamlet i undersøkelsen har totalt 15 vitenskapelige artikler blitt publisert eller godtatt for publisering i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter (1–15). Forrige gang vi rapporterte fra prosjektet var i andre nummer av Sykepleien i 2013 (16), der det ble lagt frem resultater knyttet til individuelle forskjeller, jobbtilfredshet, sykefravær, arbeidsmiljø og helse (5-8). I løpet av 2013 har syv nye artikler blitt publisert (9–15), og denne artikkelen vil presentere funn fra disse samt en oppdatering av prosjektet.

 

Femte runde

I 2013 ble femte runde av SUSSH-undersøkelsen gjennomført. «Spørreskjema 2013» ble sendt ut til omtrent 2900 norske sykepleiere. I