Barnehagen ingen opplagt arena for helsesykepleiere

Jente i førskolealdre med krøllete hår ligger på ryggen på gulvet midt i en togbane av tre. Leker og smiler.
TRYGGE OMGIVELSER: I barnehagen finnes det både leker og mennesker man kjenner fra før. Det er likevel ikke ofte at forholdene ligger til rette for høy faglig kvalitet i fireårskontrollen.

Barnehagen er trygg og god, men helsestasjonen egner seg best for fireårskontroll. Det er konklusjonen fra myndighetene etter å ha prøvd ut helsesjekk i barnehagen.

Siden 2018 har et utvalg mindre kommuner latt helsesykepleiere ta fireårssjekken i barnehagene i stedet for på helsestasjonen.

Forsøket ble hilst velkommen av travle foreldre og av barnehageansatte som kunne bidra med trygghet, pedagogisk tilrettelegging og med informasjon om barnet.

Konklusjonen ble presentert på Helsesykepleierkongressen 2019: Fireårskonsultasjoner i barnehagen egner seg ikke som en felles ordning for alle landets kommuner. Det mener Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, som har utredet saken.

Taushetsplikt

– Det finnes utfordringer rundt taushetsplikt og faglig forsvarlighet, sier Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Andre utfordringer er at lokalene ofte er dårlig egnet, og at ordningen krever mer ressurser både av helsestasjonen og av barnehagen.

Anledning til å fortsette

Kommuner som har prøvd ut ordningen og fått den til å fungere på alle måter, kan likevel fortsette. Det er også åpent for andre å prøve seg med helsesykepleiere på barnehagebesøk.

– Dersom faglig forsvarlighet og øvrige krav i lov og forskrift ivaretas, vil vi ikke fraråde andre kommuner å starte slike samarbeid, sier Carlsen.

Rapporten som følger forsøket med fireårskontroll i barnehagen, er nå sendt til behandling i de to aktuelle departementene.

Ukoms første sak: Hva skjedde da et innlagt barn døde av hjernehinnebetennelse?

Pål Iden
VELGER UT: Kommisjonen avgjør selv hvilke alvorlige hendelser eller andre alvorlige forhold som skal undersøkes. Leder Pål Iden (bildet) opplyser at de har valgt ut flere saker som skal granskes.

Ukom skal undersøke hva som skjedde da et barn døde av hjernehinnebetennelse under sykehusinnleggelse.

– Undersøkelsene er startet etter at foreldrene sendte en bekymringsmelding til undersøkelseskommisjonen, sier Pål Iden, leder for Ukom til Sykepleien.

Nyopprettede Ukom er Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjeneste – også omtalt som helsevesenets «havarikommisjon».