fbpx KrF: Heltid er det beste for arbeidsmiljø og pasienter Hopp til hovedinnhold

Kommunevalget 2019 KrF: Heltid er det beste for arbeidsmiljø og pasienter

Mannlig politiker i dress, foto fra halsen og opp. Foran gul vegg med små KrF-logoer.
BEMANNINGSNORM: Sykepleiernes hverdag er for slitsom, mener Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Foto: KrF

Det er på tide å vurdere en bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren, slik vi har det i skole og barnehage, mener Geir Jørgen Bekkevold, KrFs helsepolitiske talsmann og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Her er Geir Jørgen Bekkevolds (KrF) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:   

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

KrF:
1.   Flere heltidsstillinger 
– Med tanke på fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, må vi sikre flere hele stillinger, sier Bekkevold. 

– Heltid skaper kontinuitet i tjenesten og gjør det mulig å bygge gode fagmiljøer og et godt arbeidsmiljø. Heltid øker også pasientens mulighet til å erfare sammenheng i tjenestene.

2. Høyere bemanning
– Sykepleiere skårer høyt på alle risikofaktorer i arbeidsmiljøet. De skårer også høyest på fysisk og psykisk utmattelse etter endt arbeidsdag. Jeg mener det er på tide å vurdere en bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren, slik vi har det i skole og barnehage.

3. Høyere lønn

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
 

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Det er viktig med en desentralisert og distriktsvennlig helseutdanning. Vi må tilby muligheter for studier i nærheten av der behovene faktisk er.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Vårt primære standpunkt er at hovedansvaret for eldreomsorgen fortsatt bør ligge hos kommunen. Men jeg er åpen og avventende til resultatene fra forsøket når det er ferdig, sier Bekkevold. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi arbeider for en desentralisert sykehusstruktur og trygge fødetilbud over hele landet. Kommuner og helseforetak må bli flinkere til å realisere garantien folk med mer enn 90 minutters reisevei har, om følgetjeneste med jordmor.

Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

Kommunevalget 2019 Høyre: Ønsker flere heltidsstillinger for sykepleiere – og høyere bemanning

Portrett av Bent Høie med kikrofon og blå dress, lener seg mot bordet
TROR PÅ HELTID: – Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Det kan også bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet, sier helseminister Bent Høie (H).  Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix

– Både heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er nødvendig for å få flere sykepleiere til å stå lenger i jobb, sier helseminister Bent Høie.

NB: På grunn av en ren misforståelse mellom Sykepleien og Høyre ga den første versjonen av denne artikkelen inntrykk av at Høie og Høyre mener at lønn er det viktigste middelet for å beholde sykepleiere. Dette beklager begge parter. Artikkelen, slik den står nå, er korrekt.

Høie har tidligere listet opp sykepleiermangelen som den mest alvorlige utfordringen i helsevesenet, sammenliknet med fastlegemangel, antibiotikaresistens og mangel på legemidler.

Her er Bent Høies (H) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Høyres svar: 

– Ett tiltak alene kan ikke løse utfordringen. Flere heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er viktige satsinger for regjeringen. Og nødvendig for å få sykepleiere til å stå lenger i jobb.

Helseministeren presiserer at lønn er et spørsmål for partene i arbeidslivet, men fremholder likevel at det er et viktig tiltak for å få flere til å bli i sykepleieryrket. 

Høie har valgt å ikke rangere de fire punktene, men sier dette om heltidsstillinger:

– Regjeringen vil ha en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Det kan også bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere sykefravær. I en sektor der mer enn 70 prosent av de ansatte er kvinner, har dette dessuten et likestillingsperspektiv. Jeg har i flere år stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene skal ansette flest mulig i hele, faste stillinger.

Han sier videre dette om bedre muligheter for kurs og faglig utvikling:

– Vi må rekruttere flere sykepleiere, og vi må utvikle kompetansen til de sykepleierne vi har i dag. Å styrke ledelsen i helse- og omsorgstjenesten er også avgjørende, sier Høie og trekker frem en egen lederutdanning for ansatte i primærhelsetjenesten som eksempel på tiltak som er satt i gang.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Det er viktig å tilby sykepleierstudier i nærheten av stedene der behovene finnes. Jeg er opptatt av at reformarbeidet i universitets- og høyskolesektoren ikke går på bekostning av, men heller bidrar til, desentraliserte og distriktsvennlige helse- og sosialutdanninger i hele landet, sier Bent Høie.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Folk skal kunne motta gode og trygge helse- og omsorgstjenester uansett hvor i landet de bor. Målet med forsøket er å se om det fører til at folk behandles mer likt på tvers av kommunegrenser og om behovene blir bedre dekket, sier Høie og forteller at kommunene som deltar, melder om gode erfaringer. 

– De trekker blant annet frem økt brukermedvirkning og hyppigere og bedre vedtak om tjenester. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– De siste ti årene har det vært små endringer i fødetilbudet, og regjeringen ønsker ingen ytterligere sentralisering. Endringer i fødetilbud vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus, lover Høie.

– Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i et nytt og moderne sykehus, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

Høie understreker likevel at han vil opprettholde et desentralisert fødetilbud med både små og mellomstore fødeavdelinger og med de store kvinneklinikkene.

– Men kvaliteten må være god alle steder.

Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.