Nye retningslinjer: Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter

Bildet vise en person som holder en telefon
TENK FØR KLIKKET: Leger bør være bevisst sin legerolle også i mer private sammenhenger, mener Svein Aarseth i legenes etikkråd.

Rådet for legeetikk har kommet med nye retningslinjer for sosiale medier. Blant annet bør leger ikke bli Facebook-venn med pasienter.

Ifølge Dagens Medisin sier retningslinjene også at leger bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer.

Svein Aarseth, som er leder av Rådet for legeetikk, sier at de i utgangspunktet ønsker at leger skal være aktive i både medier og sosiale medier, men at de har sett eksempler på overtramp.

Ber om å være bevisst sin legerolle

– Når leger ytrer seg, også som privatpersoner, må de ha klart for seg sin rolle som lege. Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege-pasient-forholdet, sier Aarseth.

I retningslinjene heter det også følgende: «For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse».

Les også: Sykepleier ble venn med pasient, mistet autorisasjonen

Risikerer å sjekke opp pasient

Lederen av etikkrådet tror det er mer selvfølgelig for yngre enn eldre leger å bruke sosiale medier, men at han ikke har noen grunn til å tro at de er verre enn sine eldre kolleger.

– Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient, sier Svein Aarseth.

Sykepleiernes retningslinjer revidert

I dette innlegget skriver Kristin Haugen og Håkon Johansen at Rådet har tatt initiativ til at digital dømmekraft inkluderes i Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer. 

Rådet får inn en økende mengde saker som omhandler digitale medier.

Rådet for sykepleieetikk har nettopp vedtatt endringer i de yrkesetiske retningslinjene, og begrepet «digital dømmekraft» er tatt inn i punkt 1.10.

(NB: I en tidligere versjon av artikkelen skrev vi at retningslinjene skal vurderes og vedtas på NSFs landsmøte, dette viste seg å være feil og har blitt rettet.)

Les også:

Vennskap mellom sykepleier og pasient: – Vi må ikke undervurdere pasientens sårbarhet

Bildet viser Jeanette Varpen Unhjem.
OPPTATT AV RELASJONER: Jeanette Varpen Unhjem råder sykepleiere til å snakke om hvor de profesjonelle grensene går.

– Mennesker knytter seg til hverandre, og det skjer også i de profesjonelle relasjonene, sier Jeanette Varpen Unhjem.

Helt siden hun var nyutdannet sykepleier, har Jeanette Varpen Unhjem vært opptatt av profesjonelle grenser.

Hun er førsteamanuensis og prorektor ved Høgskolen i Molde, og har i en fersk ph.d.-oppgave undersøkt sykepleieres oppfatninger av, og erfaringer med, å være profesjonell, personlig og privat i relasjoner med pasienter i psykisk helsevern.

En skrekkhistorie

Blant annet intervjuet hun seks psykiatriske sykepleiere, som hadde erfaring med å ha vennskapelige forhold til nåværende og/eller tidligere pasienter.

En av sykepleierne, i artikkelen kalt «Nina», kalte sin erfaring en skrekkhistorie.

Historien er gjengitt i Encountering Ambivalence – A Qualitative Study of Mental Health Nurses’ Experiences with Dual Relationships [gratis tilgjengelig via Helsebiblioteket].

Ble turvenninner

Nina var sykepleier for «Marianne», som var innlagt i psykisk