fbpx Jordmødre på Ahus slår alarm om beredskap Hopp til hovedinnhold

Jordmødre på Ahus slår alarm om beredskap

Jordmor Emma Negru, Sykehuset Østfold, Fredrikstad, undersøker gravid.
FOR FÅ: Jordmødre på Ahus forteller at de på det meste har opplevd 24 fødende kvinner på et døgn på avdelingen, og nylig måtte åtte ansatte håndtere 14 fødsler på åtte timer. Arkivfoto: Marit Fonn

Måten sykehusene finansieres på fører til økt risiko og fare for komplikasjoner for fødende, mener Jordmorforbundet. Ved Ahus slår de ansatte alarm.

Ved innsatsstyrt finansiering (ISF), som er måten norske sykehus får halvparten av sine driftsmidler på, fører vellykkede vaginale fødsler til at man over tid får mindre penger og færre ansatte, skriver Dagsavisen.

– Barna som fødes friske, gir lite inntekt, mens syke barn er god inntekt for sykehuset. Det er vi kritiske til, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF.

Hun sier at for lav jordmorbemanning nå er et landsomfattende problem. Dersom det ikke tas grep, kan konsekvensene bli alvorlige.

Ingen beredskap

Ved Ahus beskriver jordmødrene Malin Myklebust og Eli Aaby hverdagen som «ikke forsvarlig». På det meste har de opplevd 24 fødende kvinner på et døgn på avdelingen, og nylig måtte åtte ansatte håndtere 14 fødsler på åtte timer. Myklebust er tillitsvalgt for de ansatte. Hun sier det er trygt å føde på sykehuset, men at de ansatte opplever hverdagen som tøff.

I sommer sendte de bekymringsmelding til ledelsen og fikk litt forsterkning for en periode, men også beskjeden om at det ikke er penger til høyere bemanning. Aaby og Myklebust sier det ikke er noen ressurser igjen til beredskap dersom noe uventet inntreffer.

– Økonomene som lager budsjettene, vet ikke hvordan det er å jobbe med mennesker eller med noen som er veldig, veldig redde. De tenker bare at når fødselstallene synker, så trenger vi ikke like mange jordmødre. De tar ikke høyde for at flere kvinner må settes i gang nå enn før, eller at vi kanskje må ta imot 14 kvinner på én kveld, sier Aaby.

Krever annen finansiering

Ap krever nå at stykkprisfinansiering innen fødsels- og barselomsorgen opphører. Partiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, varsler at hun kommer til å legge frem et forslag for Stortinget hvor hun ber helseminister Bent Høie (H) sørge for at landets fødeavdelinger finansieres over en fast ramme.

– Vi har verdens beste føde- og barseltilbud, og det er en skanse vi må forsvare hver dag og i hvert budsjett, sier Kjerkol, som forteller at hun forventer støtte for forslaget fra både Senterpartiet og SV.

Høie svarer at Helsedepartementet har fulgt opp et brev fra jordmorforeningene med å nedsette en arbeidsgruppe under ledelse av Helsedirektoratet, der de to jordmorforeningene er med.

– De skal levere sitt forslag innen 1. mars neste år. Alle problemstillingene som tas opp av jordmødrene på Ahus, er en del av mandatet. Gruppen skal se på både bemanning og finansiering, sier helseministeren.

Les også:

Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig

Hanne Charlotte Schjelderup
HAR SETT KUTT: – Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen. Foto: NSF

Driften på de store fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt», ifølge tillitsvalgt. Også nasjonalt meldes det om alvorlige utfordringer.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt fødetilbudet i distriktene, men også i sentrale strøk er situasjonen presset, ifølge flere tillitsvalgte.

– Situasjonen er tidvis uforsvarlig. Det gjelder fortrinnsvis på de store fødeavdelingene i østlandsområdet, sier foretakstillitsvalgt Lene Bachmann for Den Norske Jordmorforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB.

Hun mener at det er for få jordmødre på jobb og beskriver det som en «krise under utvikling».

– Jeg har den siste tiden fått flere tilbakemeldinger om at driften på fødeavdelingene oppleves som et flaksprosjekt, sier hun.

– Får ikke gjort oppgavene

Lederen i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen bekrefter at det også nasjonalt er kapasitetsutfordringer på de største fødeklinikkene, spesielt om sommeren.

– Ansatte melder at det er for travelt. De får ikke gjort de oppgavene de er satt til å gjøre, sier hun.

– Er situasjonen uforsvarlig?

– Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier hun.

– Forverring

De jordmortillitsvalgte var onsdag invitert til Stortinget av SV for å orientere om saken, som også ble tatt opp i den muntlige spørretimen.

– Det har vært en forverring i løpet av de siste årene, men nå føler mine medlemmer at flaksen snart er brukt opp, og at det må settes inn flere ressurser for å kunne drive på en ordentlig måte, sier Bachman, som selv jobber på Oslo universitetssykehus.

Hun sier at de tillitsvalgte har gitt beskjed om dette både gjennom avviksmeldinger og i møter, men at de ikke opplever å bli hørt, og at de lokale lederne ikke har ressursene som trengs.

– Må vurdere å stenge

Helseminister Bent Høie (H) ble presset om saken av SVs Kari Elisabeth Kaski under spørretimen.

Høie mener at fødetilbudet i Norge er blitt tryggere de siste årene, men utelukker ikke at det kan være utfordringer på enkeltsykehus og enkeltavdelinger «som det skal tas tak i».

– Hvis noen varsler om at noe er uforsvarlig, så er begrepet «uforsvarlig» veldig sterkt i helsetjenesten. Det betyr at da må ledelsen også vurdere konkret om tilbudet må stenges, slo Høie fast fra Stortingets talerstol.

– For det skal ikke være uforsvarlige tilbud i helsetjenesten. Jeg regner med at hvis man har varslet om at tjenesten er uforsvarlig, så tas det på største alvor av ledelsen, sa Høie.

– Ansvarsfraskrivelse

Kaski er ikke betrygget av svaret.

– Jeg synes egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at helseministeren ikke tar dette mer på alvor. Han skyver egentlig ansvaret tilbake på sykehusene, men tar ikke ansvar for den økonomiske situasjonen til sykehusene og sitt overordnede ansvar som helseminister, sier SV-politikeren, som selv er høygravid.

– Er du selv bekymret for den oppfølgingen du kan få på sykehuset når du skal føde?

– Jeg vet at jeg kommer til å møte ansatte som nok har litt for mye å gjøre, og som må springe fortere enn jeg skulle ønske at de måtte. Vi har fantastisk dyktige jordmødre i dette landet, og derfor er det så viktig å lytte til dem når de er bekymret, sier Kaski til NTB.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.