fbpx Stortinget følger opp skarp kritikk av isolasjon i fengsel Hopp til hovedinnhold

Stortinget følger opp skarp kritikk av isolasjon i fengsel

Bilde av Ila fengsel
HØRING: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder tirsdag høring om bruk av isolasjon i norske fengsler. Her Ila fengsel.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hver fjerde innsatt er innelåst i 16 timer eller mer på cella, og Norge er kritisert en rekke ganger for bruk av isolasjon. Nå holder Stortinget høring.

– Hovedregelen er at man skal ha et visst antall timer utenfor cella hver dag. Det er fengselsstraffen som er straffen. Du skal ikke ha et fengsel inne i fengselet, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter.

Høringen som kontroll- og konstitusjonskomiteen holder tirsdag, er oppfølging av en rapport fra Sivilombudsmannen i juni i fjor.

Daværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mente isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i fengslene er så alvorlig at det ble laget en særskilt melding til Stortinget om omfanget. Det er det sterkeste virkemiddelet ombudet har.

Årelang kritikk

Adele Mestad i menneskerettighetsinstitusjonen viser til tre forhold som kan påvirke omfanget:

  • Det mangler nasjonale regler for bruk av isolasjon.
  • Det kan skyldes begrenset aktivitetstilbud – noe som ofte handler om bemanning.
  • Mye av bygningsmassen i norske fengsler er ikke egnet for fellesskap.

Norge har i en årrekke fått internasjonal kritikk fra både FNs torturkomité og Europarådets torturkomité. Både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder brytes med dagens praksis, ifølge rapporten.

Mestad sier mye av kritikken tidligere har vært rettet mot forhold i politiarresten og varetekt. Nå er oppmerksomheten vendt mot soning i fengslene.

Les også:

– Ingen tror at isolat er godt for helsen

Psykisk syke

En side ved isolasjon som er særlig alvorlig, er at det i stor grad påføres innsatte som er psykisk syke, påpeker hun.

– Personer med psykiske lidelser har rett på de samme helsetjenester som oss andre. Dessuten kan man bli mer utagerende av å være isolert, slik at det blir en ond spiral, sier Mestad.

Rapporten fra Sivilombudsmannen pekte også på for få ansatte og uegnede bygninger som sentrale faktorer. Kriminalomsorgsdirektoratet sier funnene stemmer overens med en utredning etaten selv har gjort.

– Isolasjon er en utfordring fra kriminalomsorgen som vi tar på alvor. Vi kjenner oss i all hovedsak igjen i de funn og anbefalinger som er omtalt i Sivilombudsmannens melding til Stortinget, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Mangler oversikt

Noe av problemet er at det ikke finnes pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon. Det er betydelige feilkilder og mangler i tallene som foreligger, påpekes det i Sivilombudsmannens rapport.

Rapporten ble laget på bakgrunn av besøk i 19 fengsler i løpet av en fireårsperiode. På grunn av den mangelfulle statistikken skal tallene i rapporten ses som minimumsestimater.

– Det er sterkt kritikkverdig at forvaltningen, mer enn 20 år etter at Stortingets justiskomité etterlyste slike tall, mangler en pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler, heter det i rapporten.

Reagerer på kutt

SVs Petter Eide reagerer sterkt på praksisen, og viser til manglende finansiering og prioritering av en sårbar gruppe.

– Bevilgende myndighet kutter bevilgningene til fengslene, samtidig som de vet at det at fører til isolasjon, og dermed tortur, i norske fengsler, sier han.

Mer penger alene vil ikke være tilstrekkelig for å rydde opp, mener han. Han tror bruken også kan knyttes til holdninger og kultur.

– Det handler om holdninger også, når man ikke bevilger ressurser til fengslene Så skyldes det at ministre fra Frp vil at det skal være tøffe soningsforhold. Det er ingen vilje til å gjøre soningsforholdene bedre, fordi de mener det virker avskrekkende. Dette tipper over til alvorlige menneskerettighetsbrudd, sier han.

Les også:

SV foreslår krafttak for psykisk syke i fengsel

Bilde av piggtråd og gjerde rundt et fengsel
VIL HA BEDRING: Ingen i Norge blir behandlet så dårlig som de alvorlig psykisk syke i fengsel, mener Petter Eide (SV). Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil ha opptrappingsplan for psykisk syke i fengsel.

SVs Petter Eide, Karin Andersen og Freddy Andre Øvstegård leverte denne uka et representantforslag på Stortinget, hvor de kommer med en rekke forslag de mener vil bedre situasjonen for psykisk syke i norske fengsler. 

– Intensjonen med forslaget er å unngå at psykisk syke blir sittende på isolat fordi fengslene ikke har noe annet sted å oppbevare dem. Mange av de utagerende innsatte er alvorlig psykisk syke, men de ikke får plass i sikkerhetspsykiatrien, og de er for syke til å være på en ordinær psykiatrisk avdeling, sier Petter Eide, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Vil ha opptrappingsplan

De tre stortingsrepresentantene ber også om at regjeringen lager en opptrappingsplan for å styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien og styrke behandlingstilbudet i fengslene. 

De foreslår også at alvorlig psykisk syke som isoleres i fengsel, umiddelbart skal ha legetilsyn og vurderes for innleggelse i psykisk helsevern.

Sivilombudsmannen: «Forverret under fengselsoppholdet»

Bakgrunnen for forslaget er blant annet Sivilombudsmannens besøksrapport fra 2017, som ifølge forslaget sier at: 

«Det er personer … med store psykiske lidelser som har blitt forverret under fengselsoppholdet. Fengselsledelsen ved gjeldende fengsel har selv satt spørsmålstegn ved om regimet som i dag kan tilbys, kan klassifiseres som umenneskelig eller nedverdigende behandling.».

Også FNs menneskerettighetskomité har kommet med kritikk av praksisen for hvordan psykisk syke blir behandlet i norske fengsler. Komiteen anbefaler at Norge skal slutte å isolere personer med psykiske lidelser og sikre tilstrekkelig helsehjelp. 

– Dårlig behandling

– Ingen i Norge blir behandlet så dårlig som de alvorlig psykisk syke i fengsel, sier Petter Eide. 

– De må få et mer tilpasset tilbud enn å bli isolert på fem kvadratmeter med et hull i gulvet til toalett, sier han.

Her er forslaget, som ifølge Eide antakeligvis vil komme til behandling etter sommeren: 

  • Stortinget ber regjeringen lage en opptrappingsplan for å styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien, og styrke behandlingstilbudet i fengslene.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir plassert på enerom eller sikkerhetscelle på grunn av uro, voldelig utagering, selvskading, selvmordsfare eller selvmordsforsøk mens de er i kriminalomsorgens varetekt.
  • Stortinget ber regjeringen gå gjennom forskrifter, praksis og nødvendig ressursbruk for å unngå vedtak om isolering av psykisk syke.
  • Stortinget ber regjeringen sikre løsninger som fører til at alle straffedømte som tas ut av fellesskap på grunn av alvorlig psykisk sykdom, umiddelbart gis en medisinsk utredning og begjæres innlagt i det psykiske helsevern om nødvendig.
  • Stortinget ber regjeringen utrede ulike tiltak for å sikre psykisk helsevern til psykisk syke straffedømte, som bruk av soningsavbrudd, jamfør straffeprosessloven paragraf 459.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan Kriminalomsorgen kan tilby hensiktsmessig psykisk helsevern og omsorg ved bruk av «forsterket fellesskapsavdeling».

– Langt frem

Andre nestleder i justiskomiteen og Høyres justispolitiske talsmann, Petter C. Frölich, sier at forslaget nettopp har kommet inn, og at det verken er diskutert eller så vidt han kan se fordelt til komité foreløpig.

– Så det er tidsmessig fortsatt langt frem til dette behandles politisk av stortingsgruppen vår. Jeg kan generelt si, som Høyres justispolitiske talsmann, at vi ønsker å forbedre soningsforholdene for denne gruppen, skriver han i en e-post.

Frölich viser blant annet til at regjeringen har finansiert et dedikert team som jobber med disse innsatte.

Les også:
Sivilombudsmannen bekymret etter uanmeldt besøk på Ila

Forebygger alvorlige helseskader i fengsel

Helse bak murene

Sykepleie bak låste dører

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.