fbpx NSF-lederen om seksuell trakassering: – Dersom ingen varsler, blir det heller ikke gjort noe med Hopp til hovedinnhold

NSF-lederen om seksuell trakassering: – Dersom ingen varsler, blir det heller ikke gjort noe med

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen
LEDERANSVAR: NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen har selv opplevd å bli seksuelt trakassert av pasienter. – Seksuell trakassering er aldri greit, og det er et lederansvar å gjøre noe med det, sier hun. Foto: Kari Anne Dolonen

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen oppfordrer sykepleiere til å varsle, men minner om at vold og trakassering fra pasienter ofte er uttrykk for sykdom det også må tas hensyn til.

Andelen sykepleiere som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering fra pasienter, har økt med 29 prosent de to siste årene. Dette ifølge to spørreundersøkelser gjennomført av Sykepleien i henholdsvis 2018 og 2020.

– Økningen er nok resultat av at flere er blitt bevisst på problematikken, ikke nødvendigvis at det har vært en reell økning av omfanget.

Det sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

LES OGSÅ: 4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

Uttrykk for sykdom

Larsen mener det er viktig at sykepleiere varsler om alle hendelser av ubehagelig karakter, uansett om det gjelder pasient eller kolleger.

– Dersom det ikke varsles, blir det ikke gjort noe med, men vold og trakassering fra pasienter er ofte et uttrykk for sykdom som det må bli tatt hensyn til.

NSF-lederen viser også til kommentarene hun ga til Aftenposten, i forbindelse med avisens kartlegging av vold og trakassering mot sykepleiere i fjor høst:

«Mannen som slår, er noens pappa. Kvinnen som kaller oss ting, er noens mamma. Han som ligger kliss naken i sengen og ber om seksuelle tjenester, kan ha en forhistorie som gjør at han trenger hjelp i dag.»

Les sykepleiernes egne historier her: «Han var alltid naken når jeg kom»

Yngre mest utsatt

Yngre sykepleiere som jobber innen eldreomsorg, psykisk helsevern eller rusomsorg, er aller mest utsatt for å bli trakassert på jobb, viser Sykepleiens spørreundersøkelser.

I 2020-undersøkelsen oppgir for eksempel 57,6 prosent av sykepleiere under 30 år ansatt på sykehjem at de har opplevd å bli seksuelt trakassert av pasienter i løpet av de siste 12 månedene. I 2018-undersøkelsen var det tilsvarende tallet 40,9 prosent.

Slik gjorde vi det
  • Årets undersøkelse ble gjennomført mellom 30. januar og 10. februar ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 9996 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 2831 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
  • Undersøkelsen inneholdt de samme spørsmålene som Sykepleiens trakasseringssundersøkelse fra 2018, samt et par ekstra.

Saker om undersøkelsen:

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Artikler fra 2018-undersøkelsen

Hvis du har vært rammet:

– Hvordan mener du slik oppførsel fra pasienter bør håndteres?

– Her er det mye ledere kan gjøre, som å kartlegge situasjonen, innføre kompetansehevende tiltak som gjør det mulig å forebygge at situasjoner kan oppstå. For eksempel bør man ikke sende utsatte sykepleiere alene inn til pasienter man vet kan ha uønsket atferd.

LES OGSÅ: – Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Selv om problematikken blir tatt ekstra tak i nå, er ikke dette noe nytt for oss

Lill Sverresdatter Larsen

– Hva gjør NSF sentralt for å hjelpe sykepleiere som blir seksuelt trakassert på jobb?

– Selv om problematikken blir tatt ekstra tak i nå, er ikke dette noe nytt for oss. Vi diskuterer tematikken med tillitsvalgte, og understreker viktigheten av at avviksmeldinger og varsling generelt etterspørres og følges opp.

Har selv blitt trakassert

– Hvilke erfaringer har du selv fra den gangen du jobbet klinisk?

– Som sykepleier har også jeg opplevd seksuell trakassering fra pasienter. Det har blant annet vært personer med frontallappsdemens, som ikke ville gjort det samme dersom de var friske.

– Var du fornøyd med hvordan dette ble håndtert på arbeidsplassen?

– Dette er jo nå rundt tjue år siden, men jeg opplevde den gang at det var en viss forskjell mellom kommunen og sykehus. På sykehuset hadde de rutiner, og man var sjelden alene med pasientene det gjaldt. I kommunen var vi mer alene, og jeg oppfattet en forventning om at man skulle tåle å stå i slike situasjoner.

​​​​​​​– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Hjemmesykepleier Elise (pseudonym) fotografert bakfra.
ANMELDT: En episode hjemmesykepleieren «Kari Hansen»* opplevde under en kveldsvisitt i fjor, var så alvorlig at hennes arbeidsgiver valgte å gå til politianmeldelse av brukeren. Foto: Privat

Hjemmesykepleieren «Elise» (27) måtte velge mellom å gi nødvendig hjelp til en utagerende bruker eller komme seg selv i sikkerhet.

I 2019 hadde hjemmesykepleier «Elise» et kveldstilsyn hun sent vil glemme.

Brukeren var, ifølge «Elise», tydelig ruset. Sa hvor fin han synes hun var. Virket helt oppslukt. Grep henne rundt håndleddet og etter hvert i håret. Hintet om hvor sterk han var.

«Elise» avslo bestemt tilnærmelsene, men forteller at hun ikke kom seg ikke løs.

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna, sier hun til Sykepleien.

LES OGSÅ: 4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor


Fire av ti unge trakassert

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien svarer 42,6 prosent av sykepleiere under 25 år at de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra brukere eller pasienter de siste tolv månedene. I en tilsvarende undersøkelse fra 2018 var tallet 36,1 prosent.

Det er også en markert økning i andelen som oppgir at arbeidsstedet deres har rutiner for varsling og oppfølging av trakassering og overgrep. I årets undersøkelse svarte 50,6 prosent bekreftende på dette. I 2018 tallet 36 prosent.

Slik gjorde vi det
  • Årets undersøkelse ble gjennomført mellom 30. januar og 10. februar ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 9996 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 2831 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
  • Undersøkelsen inneholdt de samme spørsmålene som Sykepleiens trakasseringssundersøkelse fra 2018, samt et par ekstra.

Saker om undersøkelsen:

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Artikler fra 2018-undersøkelsen

Hvis du har vært rammet:

Les sykepleiernes egne historier her: «Han var alltid naken når jeg kom»

Forholdsregler

På forhånd var Elise blitt informert om at det kunne bli utfordringer ved dette hjemmebesøket. Det hadde bygget seg opp en spenning mellom henne og brukeren, som var kjent for å kunne være utagerende. Derfor tok de sine forholdsregler.

For det første gikk de to stykker sammen, Elise og en sykepleierstudent. For det andre plasserte de seg selv og utstyret nær utgangsdøra. Planen var dessuten å ha et lite bord mellom brukeren og seg mens de utførte tilsynet og pleien de var kommet for å gjøre. Det viste seg å ikke være nok.

Livstruende blodsukkernivå

– Da vi kom inn, satt han tydelig påvirket i sofaen sammen med en gjest. Først avviste brukeren oss, men da han så at det var meg, stablet han seg på beina og kom mot meg.

Brukeren kom med seksuelt ladede kommentarer om utseende hennes, før han altså grep tak i håret. Gjesten hans og sykepleierstudenten forsøkte å få brukeren til å slippe, uten hell. Sammen med studenten fikk Elise likevel etter hvert tatt blodsukkermåling. Brukeren viste seg å ha hyperglykemi. Dersom de bare trakk seg tilbake, kunne han dø.

Han var utilregnelig, men vi måtte jo hjelpe

«Elise», hjemmesykepleier

– Det var en vanskelig situasjon. Han var utilregnelig, men vi måtte jo hjelpe, sier Elise.

Hun klarte å holde hodet kaldt og fikk gitt nødvendig hjelp, men har i ettertid fått tanker om at det fort kunne gått mye verre – for både henne og bruker.

Fornøyd med oppfølgingen

Etter at Elise skrev avviksmelding på hendelsen, valgte arbeidsgiver å gå til politianmeldelse av brukeren.

– Jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen fra arbeidsgiver. De tok meg på alvor både før hendelsen og etter. De har tilbudt meg samtale og informert godt.

Holdningen er ikke lenger at du skal le alt vekk og alltid unnskylde brukeren når man opplever ubehagelige situasjoner

«Elise», hjemmesykepleier

I Sykepleiens spørreundersøkelse fra 2020 svarte 40,5 prosent at de var fornøyde eller svært fornøyde med arbeidsgivers oppfølging av deres varsling om seksuell trakassering fra pasienter. Rundt 16 prosent var misfornøyde eller svært misfornøyde. Tallene her er så godt som uforandret sammenliknet med undersøkelsen fra 2018.

Merker holdningsendring

Selv om Elise kun har vært sykepleier i to år, har hun lang fartstid i helsetjenesten, og hun har hatt vakter siden hun gikk på videregående. De siste årene har hun merket en holdningsendring.

– Ansatte setter foten mer ned og sier tydelig hvor grensen går. Holdningen er ikke lenger at du skal le alt vekk og alltid unnskylde brukeren når man opplever ubehagelige situasjoner.

Elise mener temaet fortjener å bli belyst mer.

– Jeg synes det er flott at flere nå velger å si ifra. Det er ikke greit å ta seg til rette seksuelt, verken verbalt eller fysisk, på folk som kommer for å hjelpe deg.

«Elise» er ikke sykepleierens virkelige navn. Hun er anonymisert av hensyn til blant andre brukeren, pårørende og sykepleieren selv. Sykepleien kjenner intervjuobjektets egentlige identitet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.