fbpx Til døden skiller oss ad Hopp til hovedinnhold

Samboergaranti på sykehjem: Til døden skiller oss ad

To eldre mennesker som sitter og kysser på en benk
FRIVILLIG: En forutsetning må være at samboerskapet er ønsket av begge parter, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, som i utgangspunktet positive til at samboergarantien lovfestes. Foto: Mostphoto

Vil du bli med på flyttelasset hvis partneren din blir syk og må på sykehjem?

Regjeringen vil at eldre ektefeller og samboere skal få en lovfestet rett til å fortsette sitt samboerskap når den ene trenger sykehjemsplass. Er det bare positivt?

NSF positive, med forbehold

Forslaget har vært ute på høring. Mange har svart. Noen positive, andre er litt mer skeptiske.

Her kan du lese alle høringssvarene.

NSF er en av organisasjonen som i utgangspunktet er positive til en samboergaranti, men tar noen forbehold:

1) at pårørende ikke må oppleve at det å flytte med en pleietrengende partner til institusjon medfører en forpliktelse til å fortsette å påta seg tunge omsorgsoppgaver,

2) betingelsene for oppholdsbetaling må være rimelige og at

3) det trengs en nærmere avklaring av hvordan man prioriterer tildeling etter denne nye bestemmelsene.

Det er ikke bestemt når saken skal behandles i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men det blir i løpet av våren 2020.

– Hvert enkelt tilfelle må vurderes

Men hva tenker de som jobber på sykehjem?

Anniken Nilsen er enhetsleder for Haldens tre sykehjem. Hun sier til Sykepleien at det er forholdsvis få ektepar eller samboere som har hatt behov for å flytte inn på sykehjem sammen.

– De fleste som har fått plass på sykehjem hos oss, er enten enkemenn eller har en frisk partner som bor hjemme. I de tilfellene hvor et par har flyttet inn sammen, legger vi forholdene til rette så godt det lar seg gjøre, sier hun.

Så langt har de ikke hatt beboere som ikke selv kvalifiserer for sykehjemsplass.

– Men selv om begge bor på sykehjem, har de oftest hvert sitt rom, sier Nilsen.

Per i dag er det to par hvor begge partnerne bor på samme sykehjem, men ikke på samme rom.

– Det hender at pårørende reagerer. Barna tenker at mor og far har bodd sammen i så mange år, at de bør bo på samme rom, sier hun og utdyper:

– Problemet er at barn ikke alltid vet alt om hvordan foreldrene ønsker å ha det. Mange eldre ektepar og samboere har ikke delt seng eller soverom på mange år, men det er ikke nødvendigvis noe man snakker om til utenforstående.

Kan være slitsomt

– Har du selv opplevd at det er partnere som absolutt ikke bør bo på samme rom på sykehjem?

– Ja. Det er riktignok mange år siden nå.

– Jeg husker ett par hvor mannen var blind. Kona bodde på samme rom, og jeg traff henne flere ganger gråtende ute i korridoren. Mannen kommanderte henne rundt, og hun var utslitt. Etter hvert utviklet han i tillegg demens og kunne være ganske ufin.

Nilsen forteller at det ble bestemt å flytte henne til et eget rom.

– Barna syntes det var forferdelig, men vi fikk forklart hvorfor det var en god idé, forteller Nilsen. 

Hun mener derfor det er viktig å forklare og gi god informasjon til pårørende om hvorfor det blir som det blir.

Legger til rette

På spørsmål om hun mener det er positivt eller negativt at regjeringen ønsker å lovfeste partneres rett til å bo sammen på sykehjem, er hun ikke sikker.

– Det viktige er å vurdere hver enkelt sak for seg. For noen kan det være bra, for andre er det unaturlig.

Nilsen legger til at de prøver å tilrettelegge så godt som mulig for pårørende og partnere på sykehjemmet.

– Vi har blant annet et eget pårørenderom, slik at for eksempel partnere eller andre besøkende kan overnatte, sier hun og forteller en historie:

– Vi hadde en beboer som flyttet til Halden fordi barna bodde her. Kjæresten bodde i Oslo. Da mannen havnet på sykehjem, kom partneren på besøk og overnattet på rommet til mannen. Vi flyttet bare inn en ekstra seng.

– Vi strekker oss så langt vi kan for at beboerne og pårørende skal kunne være sammen, sier hun.

Ubesvarte spørsmål

Også Våler kommune mener det er områder som må avklares før en slik garanti kan lovfestes. Blant annet når det gjelder hvordan utgiftene til pårørende skal dekkes. 

– Plikten den pårørende har til å betale for oppholdet i sykehjem, er ikke regulert i lov eller forskrift. Skal den være avtalebasert, eller skal det fattes et vedtak? undrer kommunen.

Våler kommune lurer også på om det kan stilles krav til at den pårørende må bo på samme rom, slik at det ikke påvirker tilbudet til pasienter som oppfyller kravene om sykehjemsplass.

Begge må ønske det

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er i utgangspunktet positive til at samboergarantien lovfestes, men ser noen utfordringer:

1. Samboerskapet må være ønsket av begge parter.

Kanskje er den omsorgsgivende pårørende så utslitt, og den med innvilget sykehjemsplass så preget av sin sykdom, at den friske eldre ikke bør flytte med til sykehjemmet, utdyper de.

2. Det at en samboer får innvilget samboerskap, uten egentlig å fylle kriteriene for sykehjemsplass, vil kunne oppta plassen for en annen.

– Hvordan skal det kompenseres for det i kommuner hvor det allerede er lang venteliste på sykehjemsplass? spør Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

3. Hva skjer når den med innvilget plass faller fra? Kan hende har de solgt tidligere bolig. Skal samboeren da «kastes ut», potensielt uten sted å bo? Eller skal vedkommende bli boende og da fortsatt oppta en plass uten å ha behov? Dette er et annet spørsmål Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse mener må besvares før en lovfesting.

Nei fra Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter skriver i sitt svar at å forskriftsfeste av en «samboergaranti» er et uforholdsmessig tiltak som de ikke vil støtte.

– Spekter mener på prinsipielt grunnlag at det bør utvises forsiktighet med bruk av garantier og rettigheter til helse- og velferdstjenester, skriver de i høringssvaret.

Også Spekter mener det hadde vært hensiktsmessig om mulige konsekvenser av forslaget hadde vært grundigere belyst.

KS: – Uansvarlig stortingsvedtak om samboergaranti

SAMME SYKEHJEMSROM: Nå får ektefeller til sykehjemsbeboere garantert plass på samme rom.  Foto: Colourbox (Illustrasjonsfoto)

– Ingen har regnet på hvor mye dette vil koste, sier KS-direktør og kaller vedtaket om samboergaranti i eldreomsorgen «uklokt».

Med støtte fra regjeringspartiene, SV og MDG ble det torsdag kveld vedtatt å be regjeringen om å ta inn en  samboergaranti i nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold. 

Det betyr at ektepar og samboere som ønsker det, kan bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon. 

Garantien skal være uavhengig av ektefellens eller samboerens behov for omsorgstjenester.

Det vil si at friske ektefeller er garantert samboerplass på sykehjem.

– Ikke forespurt

KS er kritisk til vedtaket:

– Ingen har regnet på hvor mye dette vil koste, eller hvordan det vil legge press på bemanningen i kommunene. KS har heller ikke blitt forespurt i saken. Det er uklokt å vedta en slik garanti uten å analysere faktagrunnlaget i forkant, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide i en uttalelse.

«KS mener det er uansvarlig av Stortinget å vedta helt konkrete garantier uten å sjekke hva det faktisk vil koste i praksis for de som skal oppfylle garantien», heter det i uttalelsen.

– Vi er overrasket over at stortingsflertallet kan fatte et slikt vedtak uten å sjekke nærmere hva det betyr økonomisk, hvor mye det vil koste kommunene og hvordan staten har tenkt å finansiere det, sier Eide.

Han mener at vedtaket i praksis betyr at kommunene kan bli tvunget til å prioritere ned andre tjenester, som de hjemmebaserte omsorgstjenestene.

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Foto: KS

Line Orlund, fylkesleder Sykepleierforbundet i Oslo, advarte mot å vedta samboergarantien uten en konsekvensutredning først:

– Jeg tror ikke politikerne vet hvor syke mange av dagens sykehjemspasienter er. Det må følge høyere bemanning med en slik garanti, sier hun.

Tuva Moflag (Ap): – Bekymret

– Vedtaket som ble gjort i går, er ikke det vi i Arbeiderpartiet foreslo. Vi mener at det skal være en samboergaranti der begge er pleietrengende, gjerne på samme rom, men ikke nødvendigvis. Det viktigste er at begge de pleietrengende kan være på samme avdeling.

– Det som ble vedtatt i går, innebærer at friske pårørende har en rett til å flytte inn på rommet til ektefelle eller samboer på sykehjemmet. De aller fleste rommene på sykehjem er beregnet for én person, så dette vedtaket bekymrer meg, sier Moflag.

Moflag er også bekymret for at friske pårørende nå kan føle press om å flytte inn sammen med den syke partneren.

– Hva skjer etterpå, hvis den syke partneren dør først? Jeg håper regjeringen nå tar en dialog med KS og fagforeningene. Vi må vite hvor mange det vil gjelde og hvilke konsekvenser dette vedtaket vil få. Jeg vil følge opp denne saken, og er åpen for innspill på hva vi bør følge opp ovenfor statsråden, sier hun.

Hoksrud: – Konstruerer problemer

– Dette handler om et lite antall mennesker som vil bo sammen med sin ektefelle i livets aller siste fase, da skulle det bare mangle at vi sørger for det, sier Bård Hoksrud (Frp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han skriver i en e-post til Sykepleien at han synes det er «trist å se at KS-direktør Helge Eide tviholder på et stivbeint system foran verdigheten til de eldre».

– Dette er innført i flere kommuner allerede, blant annet i Frogn. Det har vist seg å være uproblematisk. De tar en mindre sum for at de skal kunne bo sammen, som løser det økonomiske. Dette handler altså om mennesker i en alvorlig situasjon som har det tøft nok allerede. Vi trenger ikke å stikke kjepper i hjulene for dem. Verdighet og kjærlighet skal ikke være forbeholdt oss som er så heldig å være friske. Det skal også selvfølgelig gjelde de som trenger hjelp, mener Hoksrud.

– Jeg vil oppfordre KS til å slutte å konstruere problemer som ikke eksisterer, og heller se mulighetene i dette. Nå kan vi sikre at de få eldre dette vil gjelde, får en garanti som fjerner én bekymring fra deres allerede vanskelige liv, mener Hoksrud.

Sveinung Stensland (H): – Vil bli utredet

– Dette er verken uansvarlig eller uklokt, sier Stensland om kritikken fra KS.

– Det er ganske få dette vil angå, det viser erfaringer fra kommuner som har dette tilbudet. Rettigheten skal nå jobbes inn i et regelverk, så selvsagt vil det bli utredet i den forbindelse, sier han. 

Verdighet og kjærlighet skal ikke være forbeholdt oss som er så heldig å være friske.

Bård Hoksrud, Frp