fbpx Vil stenge avdeling etter sykepleierflukt Hopp til hovedinnhold

Vil stenge avdeling etter sykepleierflukt

Sykepleier som løper og stresser.
FOR FÅ: – Situasjonen har utviklet seg over tid, mener Daniel Brox, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Tromsø kommune. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt

Seks sykepleiere har sagt opp ved rehabiliteringsavdelingen ved Helsehuset i Tromsø – nå vil seksjonslederen stenge avdelingen midlertidig.

– Jeg kan ikke stå inne for å drifte en avdeling der vi ikke har sykepleiere på dag og aften. Slik ser det ut nå, etter at seks av sykepleierne har sagt opp, sier Roar Evjen, konstituert seksjonsleder i Tromsø kommune.

Stillingene er lyst ut, men ingen har søkt, opplyser han.

iTromsø [krever innlogging] og NRK har omtalt saken.

Ikke nok sykepleiere

Evjen sier til Sykepleien at han nå ikke kan garantere forsvarlig drift ved rehabiliteringsavdelingen ved Helsehuset i Tromsø, og derfor vil at avdelingen blir midlertidig stengt når oppsigelsestiden til sykepleierne går ut før jul.

Grunnbemanningen er 8 på dag og 7 på aften, inkludert både sykepleiere og helsefagarbeidere, opplyser Evjen. 

Han har ikke oversikt over hvor mange som er sykepleiere og hvor mange som er helsefagarbeidere i grunnbemanningen, men han sier det uansett ikke vil være nok sykepleiere til å holde avdelingen åpen når seks sykepleiere forsvinner.

Har mottatt mange avviksmeldinger

– Hvordan har Helsehuset kommet i denne situasjonen?

– Vi har hatt utfordringer med rekrutteringen helt siden starten i 2017, sier Evjen.

– Mye av driften ved Helsehuset har vært basert på innleide vikarer fra vikarbyrå, fordi vi ikke har fått tak i nok faste sykepleiere. 

– Ledelsen har oppfordret til å melde avvik, slik at vi får vite hva som ikke fungerer som det skal. I perioder har det da kommet så mange avvik at vi har hatt problemer med å følge opp. Vi har ønsket avvik, men vi har ikke klart å ta unna alt som har kommet inn. Nå mener jeg vi skal være à jour, sier han.

– Vi har kanskje gjort for lite og for sent

– Det har vært mye kritikk av Helsehuset, og jeg vil gjerne få frem at det er mange ansatte som fortjener å bli sett for den gode innsatsen som gjøres hver dag, sier Evjen.

– Samtidig har forsvarligheten stått i fare. Det handler om flere ting, blant annet at det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere, og at vi ser at vi ikke har planlagt med nok bemanning i forhold til arbeidsbelastningen.

– Blant annet er det lagt opp til flere rehabiliteringsplasser enn vi har hatt pasienter. Det har vært 17 plasser, og det har nok vist seg å være for mange per i dag.

Evjen sier de har endt med at mange syke sykehjemspasienter har blitt liggende på rehabiliteringsavdelingen.

– Vi har gjort noen grep, men kanskje for lite og kanskje for sent. Men hadde jeg visst hva jeg skulle gjort for å unngå denne situasjonen, skulle jeg gjort det tidligere, sier Evjen.

Evjen opplyser at han vil ta avgjørelsen om en midlertidig stengning i løpet av denne uken.

– Pasientene fordeles på andre avdelinger på Helsehuset så fort det lar seg gjøre, og de ansatte skal vi gå i dialog med om å bli omdisponert til andre liknende arbeidsoppgaver på Helsehuset, sier han. 

– Mange grunner til sykepleierflukten

Daniel Brox er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Tromsø kommune.

– Tilbakemeldingene jeg har fått, er at dette har utviklet seg over tid. Oppsigelsene har kommet over tid, og sykepleiere har oppfattet at avvik ikke har blitt tatt alvorlig. Først var det to sykepleiere som sa opp, og så har det ballet på seg, sier han.

Sykepleiergruppa har opplevd at fagmiljøet har blitt svekket, ifølge tilbakemeldingene han har fått.

Han sier at en utfordring på Helsehuset er at pasientene egentlig skal komme inn på korttidsplass, rehabiliteres og så komme raskt hjem igjen. 

– Men en tredel av de innlagte på rehabiliteringsavdelingen er pasienter som venter på sykehjemsplass, sier Brox.

– De som har søkt seg til Helsehuset for å kunne jobbe med rehabiliteringssykepleie oppdaget i løpet av årene at det ble mer sykehjemssykepleie. Hadde de hatt lyst til å drive med det, hadde de søkt seg til sykehjem, påpeker han.

– Så det er mange grunner til at sykepleierne nå flykter fra avdelingen, sier Brox.

– Må sette alle kluter til

– I de siste møtene med arbeidsgiver har vi hatt en god tone, og jeg opplever nå at både enhetsleder og seksjonsleder tar avvikene på alvor og tar dem opp i plenum, sier Brox.

Han mener likevel at tiltakene kommer for sent, og at man ikke har vært proaktiv nok for å rekruttere og beholde sykepleiere ved Helsehuset.

– Det er dyrt å gi økonomisk kompensasjon i form av rekrutteringstillegg og tillegg for å beholde sykepleiere, men det er mye dyrere å leie sykepleiere fra vikarbyrå.

– Kommunen må nå sette alle kluter til for å rekruttere og beholde sykepleiere ved Helsehuset. 

– Alvorlig varsel

Gunhild Johansen (SV), byråd for helse og omsorg i Tromsø kommune, sier til NRK at de tar situasjonen på alvor:

– Nå har vi fått et veldig alvorlig varsel om at ting ikke er bra nok på Helsehuset, sier hun.

– De signalene vi politikere har fått, er at det er et stort arbeidspress. Det må vi gjøre noe med umiddelbart, sier Johansen til NRK.

Får ikke tak i sykepleiere – stenger avdeling

Bildet viser sykepleier som legger opp legemidler ved Os sykehjem 2013
VIKARER: Sykehjemsavdelingen har slitt med rekruttering av personell siden oppstarten, og det har vært mye bruk av vikarer. Foto: Eivor Hofstad

– Uforsvarlig å opprettholde avdelingen uten kvalifisert personell, sier helse- og omsorgssjef Cathrine Pedersen i Kongsvinger kommune.

Et halvt år etter at Kongsvinger kommune åpnet en sykehjemsavdeling i nabokommunen Eidskog, stenges den.

Det skriver avisen Glåmdalen [krever innlogging].

– Uten nødvendig fagpersonell vil det være uforsvarlig å opprettholde driften, sier helse- og omsorgssjef Cathrine Pedersen til avisen.

Stengningen er midlertidig.

Skulle ha fire sykepleiere

Sykehjemsavdelingen ble åpnet i januar.

Det skulle da være tolv stillinger og plass til ti beboere. Blant annet skulle det være fire sykepleiere ved avdelingen.

Avdelingen ble ifølge Glåmdalen opprettet som et toårig prosjekt i påvente av ny demensavdeling, som skal stå klar om halvannet år. 

Ingen søkere til natt-stilling

– Vi fikk ikke nok søkere. På stillingen som sykepleier på natt hadde vi ingen søkere. Dette til tross for at vi utlyste store stillingsbrøker. Vi har måttet basere mye av driften på innleie fra vikarbyrå, sier Pedersen til Sykepleien.

Det har også vært færre brukere enn forventet ved avdelingen:

– Avdelingen har ikke vært i stand til å ta imot flere brukere fordi det har fordret tett sykepleieroppfølging. Vi har derfor gjort løpende vurderinger på hva det har vært forsvarlig å gjøre av inntak, forklarer Pedersen.

Avdelingen var også sommerstengt en uke i juni, fordi de ikke fikk tak i nok sykepleiere. 

– Krevende

Hun påpeker at sykepleiermangelen er krevende for kommunehelsetjenesten, særlig i distriktene. 

– Årsaken til rekrutteringsutfordringene er sammensatt. Denne avdelingen er lokalisert for seg selv i en nabokommune, og man blir stående litt alene i rollen. På de andre sykehjemmene med flere avdelinger, oppstår et faglig fellesskap hvor man kan drøfte og vurdere sammen, sier hun.

Hun sier det også er behov for å se på arbeidstidsordninger, slik at man er attraktiv som arbeidsgiver.

– I tillegg er det også lengre reisevei til Eidskog, sier hun.

– Må løfte problemstillingen

Pedersen mener det er behov for å løfte sykepleiermangelen til nasjonalt nivå, samtidig som kommunene også må bli dyktigere til å legge til rette for at flere skal utdanne seg. 

– Kommunen samarbeider med sykepleierutdanningen i Kongsvinger, men det er likevel ikke nok, mener hun.

Sykepleiermangel direkte årsak til stenging

Pedersen er selv utdannet sykepleier, og overtok som helse- og omsorgssjef i Kongsvinger for et halvt år siden. 

Hun sier det er satt i gang et arbeid for å organisere tjenestene annerledes.

– Mer rehabilitering i hjemmet er et mål. På sikt ville vi antakeligvis ikke hatt bruk for disse ti plassene på denne avdelingen. Men den direkte årsaken til at avdelingen nå stenges, er at det ikke har vært mulig å skaffe nok personale, og da spesielt sykepleiere.

Ifølge Glåmdalen er det mye som tyder på at det toårige prosjektet nå avvikles for godt.

– Med tiltaket vi har satt i gang for å organisere tjenestene annerledes, har vi hatt god tilgang på korttidsplasser gjennom sommeren, redusert kjøp av eksterne plasser, og har kun ett overliggerdøgn på sykehus, sier Pedersen.

Får annet tilbud

Det er ifølge Pedersen tatt grep for å sikre faglig forsvarlighet og trygghet både for brukere og helsepersonell ved stengingen av avdelingen.

– De ansatte får et annet tilbud i kommunen, og det får brukerne også, sier hun. 

De ansatte jobber nå på korttidsavdelingen på Roverud. 

– Dersom stengingen blir varig, blir det dialog og prosess etter vanlige rutiner for å finne gode løsninger sammen, sier hun.

Pedersen vil på ny orientere formannskapet i kommunen om saken 21. august.

Informert

Mona Trøhagen er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Kongsvinger kommune. Hun overtok vervet i mai.

– Selv om jeg ikke har vært med i oppstartsfasen, kjenner jeg til rekrutteringsproblemene ved den aktuelle sykehjemsavdelingen, sier hun.

Hun påpeker at avdelingen også måtte stenge tidligere i sommer, fordi det ikke var nok personale til å dekke vaktene.

Til den manglende interessen fra mulige søkere sier hun:

– Det ble utlyst store stillinger, og det er bra. Samtidig var det langvakter hver tredje helg, og man kan stille seg spørsmålet om hvor fristende det har vært for potensielle søkere.

Trøhaugen sier at etter den informasjonen hun har fått, har grepene som har blitt tatt etter stengingen fungert greit. 

– Hjemmesykepleien har blant annet blitt oppbemannet for å ta seg av hjemmeboende brukere som har økt behov, sier hun.

Les også: Bent Høie: Sykepleiermangelen haster mest

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.