fbpx Fylkesmannen: Manglende rutiner bidro til sykehjemsutbrudd i Moss i vår Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen: Manglende rutiner bidro til sykehjemsutbrudd i Moss i vår

Moss
STILLE i MOSS: Et sykehjem får kritikk for smittehåndtering i vår, og nå er Moss nedstengt på grunn av smitteutbrudd.

Moss kommune hadde ikke tilstrekkelige rutiner på plass for å forhindre smitteutbrudd på Orkerød sykehjem i vår, har Fylkesmannen i Oslo og Viken konkludert.

Flere ansatte og beboere fikk i mars og april påvist korona ved sykehjemmet, og fem koronasmittede beboere døde.

– Etter gjennomgang av virksomheten har kommunen kommet frem til at sykehjemmet på hendelsestidspunktet ikke hadde implementert tilstrekkelige lokale rutiner for å forhindre smitteutbrudd ved Orkerød sykehjem, skriver Fylkesmannen ifølge Moss Avis [for abonnenter].

Smitteutbruddet på sykehjemmet koples til at en koronasmittet ansatt jobbet uten å være klar over at vedkommende var syk og, at en pasient som først hadde testet negativt for viruset, siden fikk påvist smitte.

– Kom i en sårbar situasjon

Men situasjonen ble forverret fordi sykehjemmets ansatte ikke var klar over rutinene for smittehåndtering.

– Orkerød kom i en sårbar situasjon hvor deler av personalet ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om rutinene for smittehåndtering, sier enhetsleder for sykehjem og omsorgsboliger Gro Gustavsen i Moss kommune.

Hard bølge to i desember

I slutten av november startet et smitteutbrudd i Moss knyttet til den populære puben Fiskebasaren. Fra 1. desember ble smittevernreglene skjerpet.

– Den andre smittebølgen har truffet Moss hardt, og det er en stor belastning for mossesamfunnet, sa ordføreren i Moss, Hanne Tollerud, til 6. desember.

Kommunen hadde da over 200 smittetilfeller per 100 000 innbyggere, ifølge kommuneoverlegen.

Strenge smittevernregler forlenges

Nå er nedstengningen forlenget til 21. desember.

Den innebærer en maksgrense på ti personer i private sammenkomster, skjenkestopp, forbud mot av innendørs arrangementer, med unntak av begravelser, vigsler og dåp. Munnbind i taxi blir påbudt. Kulturaktiviteter som museer, kino, konserter, svømme- og bingohaller stenges. Treningssentrene holder fortsatt åpent, men gruppetreninger blir forbudt.

Det er rødt nivå i videregående skole og på voksenopplæring, og i tillegg vil det vurderes rødt nivå på ungdomsskolene. Det kan også bli juleferie tidligere enn planlagt på skolene. Flere skoler er rammet av smittetilfeller og karantener.

Slik stoppet de koronasmitten på sykehjemmet

bildet viser virksomhetsleder Doreen Thompson
LETTET OG GLAD: – Vi ble veldig lykkelige forrige uke da vi fikk vite at taktikken vår for å stoppe utbruddet har lyktes, sier den nye virksomhetslederen Doreen Thompson ved Nesoddtunet sykehjem. Foto: Staale Reier Guttormsen

Da Nesoddtunet sykehjem i Viken fikk seks smittede pasienter, ble de ikke-smittede pasientene flyttet til en egen avdeling og 35 ansatte satt i karantene. Nå er smitten stoppet, og ingen pasienter døde.

Doreen Thompson hadde bare vært virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem i fem dager da hun fikk koronasmittens utfordringer i fanget i slutten av november.

Det var på en demensavdeling med tolv pasienter at seks av dem ble smittet av koronaviruset.

To ansatte testet også positivt for covid-19 i løpet av perioden som fulgte.

– Vi ble veldig lykkelige forrige uke da vi fikk vite at taktikken vår for å stoppe utbruddet har lyktes, sier Thompson til Sykepleien.

Alle bidro

– Hva var de viktigste grepene dere tok?

– Personalet var godt forberedt. I løpet av høsten fikk de obligatorisk opplæring i smittevernrutiner og ble fortløpende fulgt opp underveis med praktisk opplæring og informasjon fra blant annet fagledere. Positive, dyktige og engasjerte ansatte bidro til å holde hjulene i gang på en faglig og omsorgsfull måte, til tross for utfordringene avdelingen sto i, sier virksomhetslederen.

Også kjøkken, renhold, vaskeri og vaktmestertjeneste var viktige bidragsytere for å kunne ivareta forsvarlig smittevern. Det ble laget egen inngang og garderobeløsning for å separere ansatte som jobbet i isolatet fra resten av huset.

Flyttet de ikke-smittede

– Et annet viktig grep for å hindre smitten i å spre seg var å dele avdelingen og flytte de ikke-smittede beboerne. De seks beboerne som ble satt i karantene i en avstengt del av en annen avdeling, har alle testet negativt etter ti dager i karantene, sier Thompson.

På det meste satt 35 ansatte i karantene. Det gikk hardt utover blant annet den ene sykepleieren på avdelingen, Carina David.

Hun jobbet doble vakter i over en uke, og fikk ikke innvilget velferdspermisjon da barnet skulle begynne i barnehage.

– Det var en stor styrke at ansvarlig sykepleier ikke satt i karantene, siden hun er en kjent person for våre pasienter med demens. Hun og andre sykepleiere fra andre avdelinger var fleksible og villige til å jobbe ekstra og doble vakter når det var behov, sier virksomhetslederen.

Ingen døde

Blant de 6 beboerne som ble smittet, har det ikke vært noen dødsfall.

– Er de helt symptomfrie nå?

– Det er litt varierende, men samtlige er heldigvis i bedring, sier Thompson.

– Hvordan taklet pasientene å bli flyttet på?

– Det gikk hovedsakelig greit. Flyttingen var godt planlagt og foregikk i rolige former med en og en beboer. Begge avdelingene ligger på bakkeplan så man gikk rett ut fra den ene avdelingen og inn på den andre uten å gå gjennom resten av sykehjemmet. Flyttingen tok noen timer.

– Ble noen ekstra forvirret?

– Erfarne pleiemedarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere sto for flyttingen. De brukte god tid og opptrådte rolig. Engstelige beboere ble forklart hva som skulle skje så ofte det var nødvendig.

Må vente i tre uker etter smitte

Per i dag har de ingen ansatte i karantene. Den siste gikk ut av karantene lørdag 12. desember.

– Er pasientene flyttet tilbake til avdelingen sin?

– De flytter tilbake onsdag 16. desember. I samarbeid med kriseledelsen i kommunen, hvor også kommuneoverlegen sitter, har det blitt bestemt at vi venter i tre uker etter at siste beboer fikk påvist covid-19 før de ikke-smittede beboerne flytter tilbake. Dette gjøres for å være på den sikre siden, så ingen av beboerne som var smittet med korona, lenger skal være smittsomme, sier Thompson.