fbpx – Skrikende behov for flere heltidsstillinger Hopp til hovedinnhold

– Skrikende behov for flere heltidsstillinger

RØDE TALL: Helseminister Bent Høie vil finne få gledelige tall i NSFs undersøkelse om utlysninger av heltidsjobber i sykepleien. Foto: NTB. NB! Bildet er en montasje.

Helseminister Bent Høie vil ha flere heltidsstillinger innen sykepleien. Det ønsket oppfyller ikke lederne på mange av sykehusene i vest og sørøst, viser nye tall for 2020. – Vi vet at medlemmene vil jobbe mer, sier NSF-lederen.

Både Helse Vest og Helse Sør-Øst har klar nedgang i antallet utlyste stillinger på heltid fra 2019 til 2020.

Helse Vest har hatt en nedgang fra 53 prosent i 2019 til 48 prosent i 2020. Helse Sør-Øst går fra 55 prosent ned til 51 prosent.

Skrikende behov

– Det er et paradoks at utviklingen går i feil retning, samtidig som vi har hatt en pandemiår med skrikende behov for livsnødvendig sykepleierkompetanse. Politikere, arbeidsgivere og NSF mener det er helt nødvendig med flere heltidsstillinger – så kanskje er det på tide at politikere og arbeidsgivere setter virkemidler bak ordene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en kommentar til de nye tallene.

Helse Nord på topp

Helse Nord er best og øker fra 64 til 66 prosent. Midt-Norge har vendt nedgangen fra 55 til 53 prosent, det er tre prosentpoeng under 2018, da de utlyste 56 prosent.

Den totale nedgangen for alle utlyste stillinger i Norge er på en prosent, fra 57 til 56. Samtidig er det en økning i antallet uspesifiserte stillinger fra en til tre prosent.

Avviksforklarer deltidsstillinger

– Vi vet at våre medlemmer ønsker å jobbe i større stillinger og heltid. Og det første som må skje for å få flere heltidsansatte, er selvsagt å lyse ut hele stillinger og kan hende avviksforklare deltidsstillinger. Virkemidler kan også være finansielle belønningssystemer til kommuner med høy heltidsandel, sier Larsen.

– Regjeringen vil ha en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. 

Helseminister Bent Høie (H) til Sykepleien i 2019.

Stavanger skuffer

I helseminister Bent Høies hjemby Stavanger er det en klar nedgang i antallet utlyste heltidsstillinger for fjerde året i rad. Helse Stavanger har gått fra 51 prosent i 2017 til 42 prosent heltidsstillinger i 2020.

ØNSKER MER HELTID: Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder. Foto: Marit Fonn.

Skap en heltidskultur

– Samtidig som noen sykehus går i feil retning ifølge våre målinger, er det andre som viser til en framgang i andelen utlyste heltidsstillinger. Så her må sykehus og kommuner lære av hverandre og se hvordan de kan skape en heltidskultur hos seg. Det vil alle tjene på, sier Larsen.

Politikken er tydelig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier at de ikke mottar rapportering på utlyste stillinger når Sykepleien legger frem resultatene av undersøkelsen til NSF.

MER HELTID: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), her på sykehuset på Gjøvik i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Politikken på området er imidlertid klar, slik det også tydelig fremgår av helseministerens styringskrav overfor helseregionene. De er bedt om å jobbe videre med å utvikle heltidskultur i sykehusene, og det har over tid vært en positiv utvikling på området, sier Erlandsen.

Ønsker å jobbe deltid

– At mange stillinger utlyses som deltidsstillinger, har primært sammenheng med sykehusenes døgnkontinuerlige drift – uka og året igjennom. Lov- og avtaleverk setter rammene for vakt- og turnusplaner, og særlig det å få tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i helgene kan skape behov for deltidsstillinger. Vi er kjent med at det er tilsvarende utfordringer også i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er også en kjensgjerning at en del helsepersonell, av ulike grunner, ønsker å jobbe deltid, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen til Sykepleien.

Ille i Telemark

I Helse Sør-Øst er det Telemark, Innlandet, Lovisenberg og Vestfold som utmerker seg med rundt en tredjedel eller lavere andel utlyste heltidsstillinger.

Les mer om Sykehuset Telemark her: – Altfor ofte blir det lyst ut små helgestillinger

Lovisenberg har den største negative utviklingen med 33 prosentpoengs nedgang fra 2019 til 2020. Diakonhjemmet har falt med 20 prosentpoeng, fra 77 til 57 prosent, viser tallene Sykepleien har gått igjennom.

Sørlandet best

En positiv utvikling finner vi i Helse Sør-Øst, på Sørlandet sykehus, som har en formidabel økning på 19 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Vestre Viken og Sunnaas har også en positiv utvikling.

 

Oslo kommune utlyste 73 prosent heltidsstillinger i 2020, det er en nedgang fra året før på tre prosentpoeng. Bergen kommune økte fra 63 til 69 prosent. Tall for tidligere år finnes ikke for Trondheim, men de utlyste 79 prosent heltidsstillinger i 2020.

Alle tall og grafer er basert på statistikk levert av selskapet Retriever til Norsk Sykepleierforbund for årene 2017 til 2020.

Antall utlyste stillinger i 2020

Det ble registrert 18 959 utlyste stillinger i 2020. 56 prosent var heltidsjobber, 41 prosent var deltidsjobber. Tilsvarende tall, totalt 20 380 utlyste stillinger, for 2019 var 57 og 42 prosent. Slik var fordelingen i helseforetakene i 2020.

Helse Vest: Heltid 669 (49 %) og deltid 659 (48 %).

Helse Midt-Norge: Heltid 478 (53 %) og deltid 421 (47 %).

Helse Nord: Heltid 758 (66 %) og deltid 347 (30 %).

Helse Sør-Øst: Heltid 2019 (51 %) og deltid 1817 (46 %).

Det er nær lik utvikling i helseforetakene og kommunene.

Hele Norge i 2019, heltid/deltid, alle yrker:

Begge kjønn: 75/15 %.

Kvinner: 63/37 %

Menn: 85/15 %

Kilde: NSF/Retriever/SSB

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.