fbpx Hver femte ansatt i Helse-Norge vaksinert – ingen på de private sykehusene Hopp til hovedinnhold

Hver femte ansatt i Helse-Norge vaksinert – ingen på de private sykehusene

I SAMME BÅS: Aleris-direktør Anita Tunold og Volvat-direktør Per Helge Fagermoen har fått null vaksiner. Foto: Aleris, Volvat og NTB.

Ifølge ukesrapporten for uke 6 til Folkehelseinstituttet har 20 prosent av de ansatte i Helseforetakene fått første vaksinedose. 16,5 prosent er ferdigvaksinerte. Mange venter på vaksinen, blant dem de private sykehusene, hvor ingen ansatte er vaksinert.

I FHI-oversiktene over vaksinerte helsearbeidere er alle private sykehus lagt inn under de regionale helseforetakene (RHF). Totalt er det 73 276 ansatte med pasientnære arbeid hvor man har påbegynt vaksineringen. Til nå har 14 578 (20 prosent) fått første dose og 12 107 (16,5 prosent) er ferdig vaksinert per 14. februar.

Tolv prosent i helsetjenesten vaksinert

I oversikten over vaksinerte ansatte i helsetjenesten (unntatt somatiske sykehus) med pasientnært arbeid er det 36 716 som har fått første dose (12 prosent) og 10 576 (3,4 prosent) er ferdigvaksinert.

Totalt er det 307 708 personer som skal vaksineres i helsetjenesten, i tillegg til de 73 276 på RHF-ene.

Private må vente

Når Sykepleien kontakter de private aktørene Aleris og Volvat, har ingen av deres ansatte fått tilbud om vaksinen. Noen få er vaksinert fordi de jobber både i det private og det offentlige. Vi spurte FHI om hvorfor det er slik?

– De regionale helseforetakene tildeles vaksiner som de skal benytte til å beskytte kritisk personell i tjenester som er viktig å holde gående slik at sykehusene kan sørge for at befolkningen hele tiden kan få nødvendige helsetjenester, sier Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet.

– Ifølge Aleris og Volvat har de ikke mottatt noen vaksiner til de ansatte, er dette noe FHI kjenner til?

– Helseforetakene må også vurdere helsepersonell ved de private eller ideelle sykehusene de har avtaler med, svarer Aavitsland.

Ingen vaksinerte i Aleris

Administrerende direktør i Aleris Helse Anita Tunold forteller at ingen av deres ansatte er blitt tilbudt vaksinen så langt. Aleris utfører dagkirurgi og annen pasientbehandling på vegne av de regionale helseforetakene, og har fått beskjed om at deres helsepersonell skal vaksineres samtidig med ansatte på de lokale helseforetakene.

– Vi ønsker å bli vaksinert på lik linje med annet helsepersonell, i tråd med prioriteringsveilederen, sier Anita Tunold.

Aleris driver blant annet et kreftsenter i Oslo med utsatte pasienter. Aleris har over 1000 medarbeidere ved 14 sykehus og 13 røntgenavdelinger spredt over hele Norge.

Null vaksinerte på Volvat

Volvats administrerende direktør Per Helge Fagermoen er enda tydeligere:

– Private leverandører er ikke prioritert av kommunen og prioriteres langt ned i spesialhelsetjenesten, sier han.

Volvat har over 1000 ansatte og finnes over hele Norge.

– Dette har vi adressert selv om vi gjør oppdrag for det offentlige.

Vi har null vaksinerte på første og andre dose i Volvat

Volvats administrerende direktør Per Helge Fagermoen

Prioriteres etter fire kategorier

På fredag startet vaksineringen med Astrazeneca-vaksinen ved Oslo universitetssykehus. De har fått 4750 doser. Først runde av vaksineringen med vaksinen fra Pfizer var todelt: Opprettholde kritisk drift i sykehuset og beskytte personell som er mest utsatt for smitte.

Astrazeneca-vaksinen skal settes etter disse prioriteringene: Kategori A = Størst eksponering (blant annet covid-testing), B = Sårbare pasienter (eksempelvis kreftsykepleien, ambulansen), C = Øvrige kliniske enheter og D = Øvrige enheter.

Helse Sør-Øst svarer

Ifølge kommunikasjonsavdelingen hos Helse-Sør-Øst RHF har det vært krevende prioriteringer for sykehusene i deres region.

Det var bare sykehus med akuttfunksjoner og egne opptaksområder som fikk vaksiner.

Disse var: Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus as og Diakonhjemmet Sykehus as.

Noen få private får vaksine

I denne runden får alle sykehusene i regionen vaksiner, inkludert Sunnaas sykehus og de to private ideelle sykehusene Martina Hansens Hospital og Betanien Hospital, sier Knut Albert Solem i kommunikasjonsavdelingen ved Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med Unilabs og Fürst om laboratorietjenester, og disse to selskapene får også tildelt en andel vaksiner i denne runden, da de har ansatte som utfører analyser av SARS-CoV-2. Helse Sør-Øst har ikke avtale med andre laboratorier om analyser.

Det er også tildelt vaksiner til enkelte avtalespesialister som Helse Sør-Øst har avtale med innen øyefaget, øre-nese-hals og hjertesykdommer. Disse ble prioritert etter dialog med Legeforeningen.

I tillegg er det tildelt en andel vaksiner til private rusinstitusjoner som Helse Sør-Øst har avtale med. I første omgang er det her prioritert rusinstitusjoner med akuttfunksjoner, ifølge Helse Sør-Øst.

Departementet svarer

Helse- og omsorgsdepartementet peker tydelig på RHF-ledelsene i sin kommentar: 

– I den innledende fasen er det begrenset tilgang til vaksine. Det er naturlig at de aktørene som har avtaler med RHF-ene, er i dialog om planer for vaksinasjon, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc i en e-post til Sykepleien.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.