fbpx Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg Hopp til hovedinnhold

Første dag i retten: – Det skal bli godt å få lagt det bak seg

 F.v.: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder.
VIL HA ØKT STILLING: Første dag i retten er unnagjort for de fire sykepleierne som alle vil ha full stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold. F.v.: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder.

– Det blir en spennende dag i morgen, men jeg er roligere i denne runden enn jeg var sist, sier Ann Christin Skrøder en av de fire saksøkte sykepleierne.

Saken kort oppsummert:

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, argumenterte Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål er i gang og skal foregå i perioden 8.–10. februar.

– Hvordan var første dag i retten?

– Omtrent som forventet, sier Ann Christin Skrøder

Hun er en av de fire sykepleierne som ble saksøkt av Sykehuset Østfold.

Da advokat Magnus Buflod la frem sykepleiernes sak, var Skrøder til stede i rettssalen. Da det var Sykehuset Østfold sin tur til å legge frem sitt syn på saken, måtte de sitte på et eget rom og følge saksfremlegget på nett.

– Advokaten la frem saken min på en god måte, sier Skrøder.

– Hva synes du om sykehusets saksinnlegg?

– Jeg følte de snakket mer overordnet enn om min konkrete sak.

– Hvordan da?

– Sykehusets advokat snakket mye om turnusplanlegging i sykehus og økonomi – ikke så mye om «min» sak.

Spent på morgendagen

I morgen er det dag to. De fire sykepleierne og Sykehusets direktør, Hege Gjessing, skal alle forklare seg. Når de har sagt sitt, er det innkalte vitner sin tur.

– Det blir en spennende dag i morgen, men jeg er roligere i denne runden enn jeg var sist, sier Skrøder.

– Ja, rettssaken falt litt i fisk i første runde?

– Ja. Siden saken ble avvist er det kun om vi skal få dom på at vi alle fire har rett til hel stilling, og om vi skal få erstatning, som blir behandlet. Det er kanskje derfor jeg også er roligere denne runden, sier hun.

Mye oppmerksomhet

Etter at det ble kjent at Sykehuset Østfold saksøkte fire spesialsykepleiere, har både nasjonale og lokale medier hatt store oppslag om saken.

– Det har roet seg noe, men vi har fremdeles mange som heier oss frem og støtter oss. Det skal bli godt å få lagt denne saken bak meg og kunne gå tilbake til å være bare meg, sier hun.

– Uforståelig

Fylkesleder i NSF Viken, Linda Lavik, har også fulgt første dagen på nett. At Sykehuset ikke vil gi de fire sykepleierne full stilling, selv om tvisteløsningsnemnda har gitt dem medhold i deres krav, er uforståelig for Lavik:

– På politisk kvarter i dag ble manglende intensivkapasitet i Norge diskutert og belyst. Der sa Ingvild Kjerkol (Ap) at sykehusene måtte iverksette tiltak for å bedre intensivkapasiteten på lang og kort sikt. Det må tilbys hele stillinger til alle intensivsykepleiere. Da er det helt uforståelig at Sykehuset Østfold ikke tilbyr sykepleierne ved nyfødtintensiven på Sykehuset Østfold full stilling. Samtidig som hele landet mangler intensivsykepleiere, så er tre sykepleiere i retten for å få rett til å jobbe i full stilling, skriver hun i en e-post til Sykepleien.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Likte du artikkelen? Gi et

Får de saksøkte sykepleierne ved Sykehuset Østfold full stilling?

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
DE SAKSØKTE: 8. februar skal de saksøkte sykepleierne omsider få prøvd sin sak frem for tingretten. Fra venstre Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen.

Sykehuset Østfold saksøkte fire sykepleiere som krevde fortrinnsrett til utvidet stilling. I rettssaken kommer partene til å strides om særlig to punkter.

Saken skal opp i Fredrikstad tingrett 8. februar. Bakgrunnen er denne: 

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember 2019 ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. 

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

Retten ga sykepleiernes advokat medhold og avviste saken. Men det er fremdeles noen spørsmål som retten må ta stilling til. Ny rettssak for sykepleiernes motsøksmål skal derfor føres for retten 8.–10. februar.

Les: Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Skal alle få utvidet stilling?

Mandag 8. februar er det altså på nytt klart for rettssak mellom Sykehuset Østfold og de fire spesialsykepleierne. Siden saken ble avvist i retten på grunn av saksbehandlingsfeil fra Sykehuset Østfold sin side, ble Tvisteløsningsnemndas vedtak rettskraftig.

– Hva skal retten ta stilling til denne gang?

– Det er to spørsmål: Om alle fire sykepleierne skal få utvidet stilling, og om alle skal få erstatning, sier sykepleiernes advokat Magnus Buflod.

Her er partene uenige.

– Sykehuset mener vedtakene bare gir én av de fire rett til utvidet stilling, mens de ansatte mener nemnda har gitt hver av dem medhold i rett til utvidet stilling.

Sykepleierne har derfor reist krav om dom for full stilling til alle fire.

– Arbeidsgiver har fra januar akseptert full stilling for en av de fire sykepleierne. De tre andre krever avgjort at også de har rett til full stilling på sykehuset, sier Buflod.

Det andre spørsmålet handler om økonomisk erstatning for brudd på de ansattes fortrinnsrett.

– Også her er vi uenige. Vi mener alle de fire sykepleierne skal få erstatning, mens sykehuset mener de kun skal gi erstatning til sykepleieren som har fått utvidet stilling. Sykehuset mener heller ikke at det er grunnlag for erstatning for belastningen saken har vært, såkalt «tort og svie», sier Buflod.

Tre dager

Tingretten i Fredrikstad har satt av tre dager til saken.

– Første dag vil partene holde sine innledningsforedrag. Dag to er satt av til partene i saken og vitner som skal høres. Dag tre vil partene holde sine avslutningsprosedyrer, forteller Buflod.

Når alt er sagt, har retten en måned på seg til å komme med sin konklusjon.

– Dersom dere ikke får medhold, vil dere anke?

– Det er det ikke naturlig å ta stilling til før vi har sett tingrettens avgjørelse, sier han.

Tidligere saker om Sykehuset Østfolds søksmål:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Saksøkte sykepleiere: – Føler meg litt snytt

Les:  – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.