fbpx Ferieavvikling 2021: – Krysser fingrene for en rolig sommer Hopp til hovedinnhold

Ferieavvikling 2021: – Krysser fingrene for en rolig sommer

Ambulanse på vei ut, Ullevål sykehus.
SOMMER: Mye overtid, mangel på vikarer og huller i turnus. Det er snart sommer i Helse-Norge. Foto: Erik M. Sundt

Ferieavviklingen er utfordrende mange steder i landet. Både på sykehus og i kommuner. Men det finnes også noen lyspunkter.

Etter et krevende arbeidså, er det mange som ser frem til sommerferie. Men hvordan ser den ut til å bli for sykepleierne i år? Bedre, eller må de fremdeles belage seg på mer overtid, forskjøvet arbeidstid og huller i turnusen?

Udekkede vakter og ingen sommeravtale

Foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø, har loddet stemningen på sykehuset.

– Vi mangler vikarer, spesielt jordmødre og intensivsykepleiere, sier hun.

Det er ifølge Lillebø flere turnuser med udekkede vakter som vil kreve overtidsjobbing av de faste ansatte.

– Arbeidsgiver ønsker ikke å inngå noen avtaler med NSF for å forsøke å løse dette, men gir i stedet et ensidig «stimuleringstillegg», som i praksis er ekstra betaling for merarbeid og overtid, sier hun.

I tillegg bruker sykehuset kveldspoliklinikk i stor grad for å ta unna ventelister.

Usignerte avtaler

Men bildet er ikke helsvart.

– De fleste avdelinger får avviklet ordinær ferie, men noen steder har de tredelt ferien for å få det til å gå opp, og noen steder får halve staben tre ukers ferie, mens resten får fire, sier Lillebø.

Det er spesielt ved intensivavdelingene arbeidspresset er spesielt høyt.

– De har også mange udekkede vakter, fordi det ikke finnes vikarer. Vi er bekymret for arbeidsbelastningen på den enkelte, sier hun.

Ved en intensivavdeling, samt fødeavdelingen, har NSF derfor ikke signert avtale om gjennomsnittsberegning, fordi turnusene har over 100–200 hull. Det vil ifølge Lillebø innebære mye overtid for de ansatte.

– Ekstravakter er den eneste måten arbeidsgiver har tenkt å løse det på, sier hun og legger til:

– Sykepleierne er slitne etter et år med beredskap. Selv om ikke St. Olav har hatt det store trykket med covid 19-pasienter, har vi høyt pasientbelegg, mange utskrivningsklare pasienter og stor mangel på vikarer. I tillegg har vi covid 19-beredskap, og det er slitsomt å stå i over tid, uforutsigbarheten gjør noe med folk, sier hun.

Hun er også bekymret for vaksineringen.

– Vikarene som skal hjelpe oss med ferieavviklingen på sengepostene, er ikke vaksinert. Vi krysser fingrene for en rolig sommer, sier hun.

Ikke godkjente sommerturnuser

Fylkesleder i Vestre Viken, Linda Lavik, er også bekymret for sommeravviklingen for både kommuner, sykehus og andre helsevirksomheter i storfylket.

– Det har vært et høyt smittetrykk over tid, og mange har jobbet mye overtid og hatt nye og endrede oppgaver i lang tid. Sommerturnusene er ikke godkjent mange steder, og det er mye usikkerhet rundt vikarsituasjonen, sier Lavik.

Hun sier at enkelte kommuner og sykehus har bestilt sykepleiere og spesialsykepleiere fra vikarbyrå, men det er usikkert om disse kommer til å levere.

Bildet viser Linda Lavik, Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder i Viken
NSF Foto: NSF

– Svenskevikarene er fortsatt fraværende, og det skaper store utfordringer. Jeg er bekymret for helse og sikkerhet for våre medlemmer, og det er fare for sykmeldinger fordi mange har jobbet mye overtid lenge, sier hun.

– Et paradoks

Lavik forteller at det ved sykehusene er flere av spesialavdelingene som sliter med å dekke opp for sommeren, spesielt på intensiv.

– Mange kjører med redusert inntak av elektive pasienter allerede. Det er også problematisk med å skaffe nok jordmødre. At mange ikke får tilbud om annet enn deltidsstilling, er et paradoks, og en stor forsømmelse fra arbeidsgiver, sier hun.

Hun er også bekymret for vaksineringen som skal intensiveres ute i kommunene i sommer.

– Dette krever en god plan med god bemanning. Vi må også ha beredskap for nye smitteutbrudd. Mange kommuner har brukt pensjonerte sykepleiere og andre med korttidskontrakter til blant annet vaksinering. Det er usikkert om disse personene vil fortsette å jobbe i sommer. Det er viktig med gode beredskapsplaner for dette, slik at det ikke går ut over pasientene i sykehjem og hjemmesykepleie, og øvrige pasienter, sier Lavik.

Noen av kommuner har ifølge fylkeslederen gått ut med ekstra gode tilbud til sykepleiere og spesielt til nyutdannede sykepleiere for å sikre seg nok helsepersonell i sommer.

Sykehuset innlandet belager seg på vikarbyrå

Fylkesleder i Innlandet, Ida Høiby, har også fått inn bekymringsfulle tilbakemeldinger fra sine medlemmer.

– Det jeg får rapporter fra sykehusene her i Innlandet, er at sommerturnuser på sengeposter er krevende med en del hull, sier hun.

Høiby sier dette tidligere har vært et hovedproblem for spesialavdelinger som intensiv, men nå mangler de vikarer på de fleste avdelinger.

– Vi opplever det som spesielt at sykehuset Innlandet ikke ønsker å inngå NSFs sommeravtale, men skal bruke vikarbyrå, sier hun.

– Vi hører også om mange medlemmer som allerede har jobbet over 200 timer overtid fra sykehusene. Dette er noe vi ofte ser på høsten, nå fikk vi meldinger fra vår hovedtillitsvalgt om dette allerede i mars, sier Høiby.

Omdisponering av helsesykepleiere

I de største kommunene i Innlandet er det dårlig helsesykepleierdekning.

– Det er brukt mye omdisponering til smittesporing og vaksinering. Helsesykepleierdekningen er derfor lavere en normtallet skulle tilsi. Det oppleves som det har tatt veldig lang tid å få helsesykepleiere ordentlig tilbake i skolehelsetjenesten. Dette er stort sett i orden nå, men ikke alle steder, sier Høiby.

Hun melder at det har vært mye overtid knyttet til helsesykepleierne.

– Noen som har jobbet opp mot 200 timer allerede kun knyttet til smittesporing, sier hun.

– Ikke så verst ved OUS

Hovedtillitsvalgt ved OUS, Rolf-André Oxholm, kan melde at ferieplanlegging stort sett har gått greit.

– Det er de etterhvert vante problemene med at vi ikke får like mange vikarer som vi pleier å få, sier han.

En annen utfordring for OUS er at rundt 20 prosent av de ansatte i spesialavdelingene i akuttklinikken er bosatt i Sverige.

– Men vi har et system på det, sier han.

Eller har han ikke fått rapportert inn mer utfordringer med styring av ferie og fikling med frister enn det er i et normalår.

– Koronaavtalene, og nå sommeravtalene vi har inngått mellom NSF og OUS, har vært avgjørende for å få dette til, sier Oxholm og legger til:

– Etter det jeg har fått med meg, så er det større problemer andre steder i Helse Sør-Øst. Det er flere sykehus som ikke har inngått sommeravtaler, og baserer seg på svært stram styring av ferien, og at ansatte må jobbe overtid. Det er, etter min oppfatning, strammest i Sykehuset Vestfold og Sykehuset Innlandet.

Fra fylkesleder i Troms og Finnmark, Lena Røsæg Olsen, får Sykepleien opplyst at hun ikke har hørte mye utenom de vanlige utfordringene.

– Det betyr jo at noen klarer seg greit, andre strever og vet ikke helt hvordan de skal få det til å gå opp, sier hun.

Vaksinasjon av ferievikarer

I et brev skriver FHI at ferievikarer i helsevesenet som kommunene er avhengige av for å avvikle ferien, nå kan vaksineres.

«Dette skal være helsepersonell eller andre ansatte i helsevesenet med pasientkontakt, og som er nødvendige for å avvikle ferien. FHI kommer snarlig med oppdatert veiledning for videre vaksinering av helsepersonell. Det er ikke anledning til å benytte mer enn 10 prosent av dosene kommunene mottar til helsepersonellvaksinering, inkludert ferievikarene. Ved behov kan man ta en større prosentandel i en uke og tilsvarende lavere andel i påfølgende uke(r)," skriver FHI.

Kilde: FHI

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.