fbpx Sverige får rekruttere norske intensivsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Sverige får rekruttere norske intensivsykepleiere

bildet viser en hvit frakkelomme med svenske penger i
LØNNSSPØRSMÅL: NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen tror ingen intensivsykepleiere vil dra fra Norge til Sverige med mindre lønnen er høyere enn den de får i Norge. Foto: Mostphotos

Den svenske sosialministeren har spurt Norge om å få rekruttere intensivsykepleiere – og fått ja fra Bent Høie. – Vi har mange huller i sommerturnusen og ingen ekstra intensivsykepleiere, sier NSFs leder for intensivsykepleiere, Paula Lykke.

Den svenske sosialministeren, Lena Hallengren, forteller på Facebook-siden sin at hun har ført samtaler med Danmark og Norge om å få rekruttere intensivpersonell fra Norge.

Det svenske fagtidsskriftet Vårdfokus omtalte saken først.

Ba ministeren sjekke

Svensk intensivpersonell har vært hardt presset under koronaen. Mange har jobbet 12-timersvakter og har behov for å hente seg inn igjen nå, når koronasituasjonen har roet seg litt. De siste tre ukene har antallet covid-pasienter blitt halvert på intensivavdelingene i Sverige.

Nylig ba Sveriges kommuner og regioner regjeringen om å sjekke muligheten til å få rekruttere intensivpersonell fra de nordiske landene.

De ville gjerne klargjøre at svensk helsevesen ved behov kan rekruttere intensivpersonell derfra, selv om ingen av landene har noe stort overskudd av personell med riktig kompetanse, skriver Hallengren på Facebook.

Fikk ja fra Norge

Ifølge Facebook-innlegget skal Lena Hallengren ha fått ja fra både Danmark og Norge: Landene ser ingen hindre for at regioner, eventuelt i samarbeid, kan fortsette å rekruttere personell.

– Allerede for flere uker siden hadde min statssekretær kontakt med en i norsk motsvarende stilling. Heller ikke da fremkom noen hindre for at svensk helsevesen skal kunne rekruttere fra Norge, skriver Hallengren.

– I samme båt

– Sverige har jo vært hardere rammet enn oss, men vi har ingen ekstra intensivsykepleiere. Vi har mange huller i sommerturnusen, så hvor de intensivsykepleierne skal tas fra, vet ikke jeg, sier Paula Lykke.

Hun er leder for Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere.

Hun mener det vi ser nå, er en dårlig planlagt intensivkapasitet i de nordiske land.

– I Norge har vi 20 prosent av vår intensivkapasitet fra andre nordiske land. Norge, Sverige og Danmark er litt i samme båt. Hadde vi klart å flytte ressursene adekvat der det er mest behov, hadde vi kanskje klart oss bedre, sier Lykke.

Vanlig rekruttering

Fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) får vi vite at det er Bent Høie som har snakket med sin svenske kollega om svenske helseregioners behov for helsepersonell.

Men det er ikke er snakk om å låne ut personell, slik Norge gjorde til Italia i fjor. Det er kun snakk om at de nordiske landene skal få fortsette å rekruttere fra hverandre.

 Vi har ikke fått en formell forespørsel fra Sverige om hjelp med norsk helsepersonell i sommer, der er derfor ikke inngått en avtale. Men i samtalen ble det nevnt at det ikke er noe i veien for at svenske regioner rekrutterer fra Norge på vanlig måte, slik vi også rekrutterer helsepersonell fra Sverige og andre land. Det vil i så fall være helt opp til den enkelte sykepleier å takke ja til et slikt tilbud, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc hos HOD.

– Kan få høyere lønn

– Vi har fått i alle år fra Sverige og Danmark, og det er klart at det kan gå andre veien også, kommenterer NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Men nå står vi foran en sommerferieavvikling med lav dekning fra før. Dette viser bare betydningen av at rike land som oss i Norden må utdanne sine sykepleiere selv. Vi må ikke krangle oss imellom, sier hun.

– Du tror ikke de svenske intensivsykepleiere har behov for å hvile ut?

– Det har de norske, også. Det har alle intensivsykepleiere.

Larsen peker på at det positive med rekrutteringen fra Sverige er at intensivsykepleierne kan få høyere lønn.

– Men den er jo lavere i Sverige. Det beste de kan håpe på er vel å få det samme som i Norge?

– Da vil de ikke dra, mener Larsen.

Hun minner om at vi har 700 intensivsykepleiere som ikke lenger jobber som det.

– Går lønna opp, kan nok en del av dem tenke seg å komme tilbake, tipper Larsen.

Svensk panikkøvelse

Svenske intensivsykepleiere ligger godt under sine norske kolleger i lønn. En svensk intensivsykepleier med elleve års ansiennitet har rundt 37 000 svenske kroner i måneden i brutto gjennomsnittslønn, ifølge Lönestatistik.se, mens minstelønnen til en intensivsykepleier i Norge med ti års erfaring er 45 600 norske kroner i måneden. Kronekursen er omtrent lik i dag.

Tillegg for ubekvem arbeidstid på kveld, natt, helger og helligdager er ikke regnet med. Det er de heller ikke i den norske oversikten over minstelønn.

– Vi ser dette som en panikkøvelse, sier Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet i Sverige som organiserer svenske sykepleiere.

10 000 til 12 000 kroner mer per uke

Ifølge Johansson har de et behov for hjelp, om alle skal få fire ukers ferie i år. Sverige har i årevis hatt for få spesialsykepleiere, og pandemien avslørte dette igjen. De hadde bare besatt 45 prosent av spesialsykepleierstillingene for noen år siden, og tallet synker år for år. En del har forlatt yrket under pandemien.

 – Trøtte og slitne sykepleiere har vært solidariske og vil nok ta i et tak igjen, men da forflytter man bare ferien og bemanningsproblemet til høsten, sier Johansson.

– Kan Sverige toppe lønnen til intensivsykepleier i Norge, så de norske sykepleierne kan lokkes over grensa?

 – Tidligere har det blitt betalt opptil 10 000 til 12 000 kroner mer per uke til sykepleiere som jobber ekstra om sommeren. Det har også blitt gitt ekstratillegg for bare en dags ekstraarbeid, sier Ann Johansson i Vårdförbundet.

Mange svenske sykepleiere i Norge

Vårdförbundet mener det i 2017 var 1250 sykepleiere som var utdannet i Sverige og bosatt i Norge. Cirka 830 pendlet over grensen.

Det var organisasjonen Sveriges kommuner og regioner (SKR) som gikk ut og ba den svenske regjeringen kontakte nabolandene angående sommervikarer den 21. mai.

Vi tror ikke så mange kommer.

Ann Johansson i Vårdförbundet

Sykepleien har spurt SKR om de har en oversikt over hvilke regioner i Sverige som har behov, og hvor mange sykepleiere det kan dreie seg om.

Kan bli mer alvorlig

– Dette er en forberedelse i tilfelle situasjonen skulle bli mer alvorlig. Dette har vært diskutert med regionene, og da har vi bedt regjeringen om hjelp, skriver Iréne Tinglöv, pressesekretær i SKR, i en e-post til Sykepleien.

– Sverige har 21 regioner, med selvstyrte kommuner, og det er disse som hver for seg må komme med ulike tilbud til sykepleiere i de nordiske landene. Vi tror ikke så mange kommer, sier Ann Johansson i Vårdförbundet.

– Det positive i dette er at arbeidsgiver forsøker å gi oss fire ukers ferie, konstaterer Ann Johansson.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.