fbpx Statsbudsjettet 2022: Bent Høies siste helsebudsjett Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2022: Bent Høies siste helsebudsjett

Statsbudsjett 2022
HELSEPENGENE: Regjeringen legger i dag frem sitt åttende og siste budsjett. Collage: Monica Hilsen, Foto: Erik M. Sundt og Bo Mathisen.

Mer penger til fastlegeordning, digitalisering av legemiddelliste og mer penger til behandling i sykehus er noen av punktene i helsedelen av statsbudsjettet som legges frem i dag, 12. oktober.

Årets statsbudsjett er Bent Høies (H) siste som helseminister. Han lover mer penger til fastlegeordningen, det skal gis tilskudd til flere eldreboliger, sykehusenes skal behandle flere og får litt mer penger å rutte med.

Penger til digital legemiddelliste

I Helsedepartementets budsjett forslår regjeringen at det gis nesten 58 millioner kroner til pasientens legemiddelliste.

Ifølge helseminister Bent Høie vil dette gjøre at sykehjem og hjemmetjenester i kommunene får mulighet til å være med på utviklings- og innføringsløpet for å nå målet om en felles legemiddeloversikt.

– Samtidig må kommunene selv gjøre nødvendige forberedelser, skriver Helsedepartementet i en pressemelding.

Pasientens legemiddelliste prøves ut i Helse Vest RHF og Bergen kommune fra i høst. Sykehus, fastleger og etter hvert sykehjem og hjemmetjenester skal delta i utprøvingen.

Sykehusene

Sykehusene skal få 1,6 milliarder kroner mer for å øke pasientbehandlingen. Høie forventer samtidig at sykehusene skal øke sin aktivitet med 1,4 prosent neste år.

– Vi har fjernet aktivitetstaket for sykehusene og økt den innsatsstyrte finansieringen. Det gjør at sykehus som klarer å effektivisere driften, har mulighet til å øke aktiviteten ut over 1,4 prosent, sier Høie.

Helseministeren sier at innføringen av en ny inntektsmodell mellom staten og sykehusene får 150 millioner kroner for å videreføre implementeringen som startet i 2021.

– En ny inntektsmodell legger til rette for likeverdige spesialisthelsetjenester til pasienter over hele landet. Formålet med å innføre den nye modellen gjennom inntektsvekst er at ingen helseregioner skal tape inntekter som følge av ny fordelingsmodell, sier Høie.

Byggeplaner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2022 å gi lån til tre nye sykehusprosjekter. Det er utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen til sammen nærmere 7,3 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene. Dette legger til rette for nye og moderne sykehus, som kommer både pasienter og ansatte til gode.

Liste over alle prosjektene som regjeringen Solberg har bevilget lån til:

 • Nytt behandlingsbygg ved Nye Stavanger universitetssjukehus     
 • Regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Nye sykehus på Aker og Gaustad ved OUS
 • Universitetsarealer for UiB og UiS ved Nye Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)
 • Nytt sykehus i Narvik (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Nytt sykehus i Hammerfest (Finnmarkssykehuset)
 • Helseplattformen i Helse Midt-Norge
 • Protonsenter ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Protonsenter ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (Helse Møre og Romsdal)
 • Utbygging og modernisering av Haugesund sjukehus trinn 1 (Helse Fonna)
 • Nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet (OUS)
 • Nytt sykehus i Drammen (Vestre Viken)
 • Nytt sykehus i Stavanger (fase 1) (Helse Stavanger)
 • Modernisering og oppgradering ved sykehuset i Førde (Helse Førde)
 • Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus
 • Oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
 • Vedlikeholdsinvesteringer ved OUS
 • Utvidelse og modernisering av Sykehuset i Vestfold (ferdig)
 • Nytt barne- og ungdomssykehus (fase 2) ved Haukeland universitetssjukehus
 • PET-senter i Tromsø ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Fastlegeordningen skal styrkes

Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 300 millioner til å styrke allmennlegetjenesten i 2022. Opptrappingsplanen innebærer at regjeringen vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder frem mot 2024, ifølge en pressemelding.

Kvinner som ikke har testet seg for livmorhalskreft de siste 8–10 årene, skal få tilbud om hjemmetest. Regjeringen har satt av 20,5 millioner kroner til dette formålet.

Fra straff til behandling

Regjeringen ønsker å opprette en «Rådgivende enheter for russaker» i kommunene. 100 millioner kroner skal gå til dette formålet om regjeringen får det som den vil.

– Ved etablering av de rådgivende enhetene vil flere som blir tatt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika få hjelp istedenfor straff. Det er et viktig skritt på veien mot en mer kunnskapsbasert, moderne og human narkotikapolitikk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Regjeringen vil også gi 60 millioner kroner til heroinassistert behandling.

– Vi må tenke nytt i ruspolitikken og gjøre mer for å gi god hjelp og behandling til dem som har de mest omfattende rusproblemene. Jeg håper tilbudet om heroinassistert behandling vil redde liv og gi de aller tyngste rusavhengige bedre helse og økt livskvalitet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester, skal nå få en lovfestet rett til en barnekoordinator.

– Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Dette kommer på toppen av å ha store omsorgsoppgaver, skriver regjeringen.

Den lovfestede retten foreslås å tre i kraft fra 1. august 2022. Kommunene skal få med 100 millioner kroner i 2022 for å dette på plass.

Regjeringen forslår også å styrke tilbudet til barn og unges psykiske helsetilbud. 200 millioner skal brukes til å starte opp flere tverrfaglige og oppsøkende team, utvikle lavterskeltilbud og styrke forskningen på barn og unges psykiske helse.

Du kan lese hele helsedepartementets budsjett her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.